Identiteit

Bijbel bron van inspiratie

Wij zijn een christelijke school. Hoe we dat invulling willen geven, hebben we met wat meer woorden dan op deze pagina vastgelegd in onze identiteitsfolder. Onze bron van inspiratie is de Bijbel. Wij voelen ons in woorden en daden geworteld in het Evangelie. Wij willen oog, oor en respect hebben voor de diversiteit waarin de christelijke traditie tot uitdrukking komt. Die houding kleurt onze omgang met anderen. Jezus Christus geeft ons een zinvol perspectief op de wereld en geloof in de toekomst. Daarom vieren wij op school de christelijke feesten. Wij verwachten van iedereen die aan ons onderwijs deelneemt respect voor onze christelijke normen en waarden.