Jaarverslagen en andere strategische documenten

In het kader van horizontale verantwoording beschrijft Christelijke Scholengemeenschap Het Streek haar beleid in verschillende documenten. Hier vindt u onze Schoolgids, onze jaarstukken, de publieksversies daarvan en onze identiteitsfolder 'Het Streek als inspirerende omgeving'.

Wilt u eerdere jaarstukken inzien, dan verwijzen wij u graag naar ons jaarverslagenarchief.

De Streekpublicaties die locatiegebonden zijn zoals Streeknieuws vindt u op de locatiepagina Bovenbuurtweg en de locatiepagina Zandlaan