Levensovertuiging

Bijbel als bron van inspiratie

Wij zijn een christelijke school. Dat betekent dat de Bijbel onze bron van inspiratie is. Dat we ons in onze woorden en daden geworteld voelen in het Evangelie. Dat wij oog en respect hebben voor de diversiteit waarin de christelijke traditie tot uitdrukking komt. Dat onze omgang met anderen daardoor gekleurd wordt. Jezus Christus geeft ons een zinvol perspectief op de wereld en geloof in de toekomst.

Authenticiteit

Wat betekent dit voor onze (nieuwe) medewerkers? Het Streek verwacht van hen, dat zij een christelijke levensovertuiging hebben. Dat zij daarin herkenbaar zijn voor hun omgeving. Docenten op onze school zijn in staat om die overtuiging woorden te geven in bijvoorbeeld een dagopening en daden in de omgang met leerlingen en collega’s. Daarbij achten wij authenticiteit hoog, met alle vragen en twijfels die daarbij horen.

Lees ook onze identiteitsfolder.