Schoolgids

Met onze Schoolgids voldoen wij aan de verplichting die de Kwaliteitswet stelt aan scholen voor voortgezet onderwijs. Ook maken we ouders wegwijs in onze organisatie. We vertellen hoe wij de overdracht van kennis en vaardigheden gestalte willen geven in ons brede aanbod van leerstromen.

Ga naar: Schoolgids 2017-2018.