Werken bij CSG Het Streek

Vriendelijk en vriendschappelijk

Onze Christelijke Scholengemeenschap Het Streek biedt haar medewerkers graag een vriendelijke en vriendschappelijke werkomgeving. Daarin vinden wij het gewoon om respectvol met elkaar om te gaan. Gericht op de ontwikkeling van persoonlijke en vakinhoudelijke kwaliteiten.

Bijbel als bron van inspiratie

Wij zijn een christelijke school. Dat betekent dat de Bijbel onze bron van inspiratie is. Dat we ons in onze woorden en daden geworteld voelen in het Evangelie. Dat wij in onze omgang met anderen oog en respect hebben voor de diversiteit waarin de christelijke traditie tot uitdrukking komt.

Authenticiteit

Van al onze medewerkers verwachten wij dat zij een christelijke levensovertuiging hebben. Dat zij daarin herkenbaar zijn voor hun omgeving. Daarbij geeft Jezus Christus ons een zinvol perspectief op de wereld en geloof in de toekomst.
Docenten op onze school zijn in staat om die inspiratie woorden te geven in bijvoorbeeld een dagopening. Om haar daden te geven in de omgang met leerlingen en collega’s. Daarbij achten wij authenticiteit hoog, met alle vragen en twijfels die daarbij horen.