Verlenging convenant ISK

In Ede Stad van afgelopen maandag 21 juni stond een artikel over de verlenging van het convenant om nieuwkomers in de leeftijd van 12 tot 18 jaar middelbaar onderwijs te bieden in de Internationale Schakelklas.

De Internationale Schakelklas (ISK) wordt georganiseerd en aangestuurd door onze school in samenwerking met de andere middelbare scholen in Ede. Bij de Internationale Schakelklas worden de jongeren gedurende maximaal drie jaar voorbereid op deelname aan regulier onderwijs of op een plaats op de arbeidsmarkt. De samenwerking wordt nu gecontinueerd en dat geeft aan hoe belangrijk deze samenwerking is. Klik hier voor het artikel.

Theatervoorstelling keuzevak Podium

De afgelopen maanden hebben de leerlingen van het praktijkkeuzevak Podium heel hard gerepeteerd aan het theaterstuk ‘Kamperen kan je leren’. Weken van voorbereiding, teksten instuderen, decorstukken schilderen, attributen regelen en heel veel oefenen zijn hieraan voorafgegaan.

Het resultaat moet natuurlijk aan de ouders getoond worden. De première van dit theaterstuk zal plaatsvinden op donderdagavond 24 juni. Vanwege de coronamaatregelen mag – jammer, jammer, jammer- hier geen publiek bij aanwezig zijn. De ouders van de leerlingen ontvangen een link om het optreden via een YouTube livestream te volgen. De avond is verdeeld in twee groepen. Groep 1 start om 19.00 uur, groep 2 om 20.15 uur. Beide groepen spelen hetzelfde theaterstuk en verzorgen bij elkaar het licht/geluid en de stream. We hopen dat het niet lang meer duurt om dit soort voorstellingen aan een breder publiek te kunnen tonen.

Donderdag 10 juni, examenuitslag tijdvak 1!

Vandaag is de uitslagdag van de examens van tijdvak 1. Voor veel leerlingen een spannende dag, voor ons dit jaar ook met alle nieuwe regelingen en mogelijkheden!

Leerlingen uit de examenklassen worden naar verwachting aan het begin van de middag gebeld met de uitslag. Bel dus niet zelf naar school, maar wacht het telefoontje af.

Mochten er problemen ontstaan rondom de uitslag waardoor we pas later kunnen gaan bellen, dan melden we dat op deze plek.

’s Middags komen de geslaagden naar school op de tijden die via de mail aan hen zijn verspreid. Hopelijk kunnen we veel leerlingen verwelkomen!

Nieuwbouw Het Streek Lyceum!

Het Streek Lyceum krijgt een nieuw gebouw. Dat nieuws werd donderdagavond 15 oktober bekend bij de presentatie van de programmabegroting 2021-2024 aan de gemeenteraad in Ede. In die begroting is de nieuwbouw van de school opgenomen. Na de zomervakantie van 2024 krijgen de leerlingen van Het Streek Lyceum les ni het nieuwe schoolgebouw dat op hetzelfde terrein verrijst.

Gertjan van der Molen, bestuurder van CSG Het Streek, is verheugd met het nieuws. “Door het beschikbaar komen van het geld kan er definitief gebouwd worden. Sinds 2014 zijn we in gesprek met de gemeente Ede over de nieuwbouw. De afgelopen jaren zijn we zelfs al gestart met de voorbereidende fase, zoals het technisch plan van eisen en verschillende aanbestedingstrajecten. Net voor de zomervakantie van dit jaar is Ector Hoogstad Architecten geselecteerd, die een prachtig schetsontwerp heeft gemaakt. Zonder de bijdrage van de gemeente Ede zou alles uitgesteld moeten worden.”

Rector van Het Streek Lyceum, Wilfred Nep, is blij dat nu duidelijk is dat zijn school een nieuw gebouw krijgt. “Het huidige gebouw biedt weinig mogelijkheden voor flexibiliteit en maatwerk, terwijl dit wel noodzakelijk is voor goed toekomstgericht onderwijs. De verwachtingen die gewekt zijn bij onze leerlingen, ouders en medewerkers kunnen we nu waarmaken.”

Hou onze website in de gaten voor al het nieuws rondom de nieuwbouw.

Intentieovereenkomst voor nieuwbouw getekend

Gemeente Ede en CSG Het Streek tekenen intentieovereenkomst voor nieuwbouw
Het Edese college van B en W en CSG Het Streek hebben een intentieovereenkomst voor de nieuwbouw van Het Streek Lyceum aan de Bovenbuurtweg getekend. Dit is een nieuwe stap in het project. De gemeente Ede en Het Streek hebben in deze overeenkomst afspraken voor de voorbereiding en realisatie van het nieuwbouwproject vastgelegd.

Nieuwbouw Het Streek Lyceum
De eerste voorbereidingen voor het nieuwe gebouw van Het Streek Lyceum zijn al in volle gang. Zo is de architect aanbesteed en wordt nu het voorlopig ontwerp uitgewerkt. De nieuwe school voor mavo, havo, vwo en gymnasium komt op hetzelfde terrein en verrijst grotendeels naast het huidige gebouw. De continuïteit van het onderwijs kan hiermee zo gewoon mogelijk doorgaan. Als alles voorspoedig verloopt, start de bouw eind 2022 en hebben de leerlingen na de zomervakantie van 2024 les in het nieuwe gebouw. Gertjan van der Molen, voorzitter College van Bestuur van CSG Het Streek: “Ik ben blij dat we in goed overleg met de gemeente Ede tot overeenstemming zijn gekomen en een prachtige nieuwe school kunnen realiseren”.

Gemeente Ede: “bij goed onderwijs horen goede schoolgebouwen”
Wethouder Leon Meijer vertelt: “In de gemeente Ede zijn veel jongeren. Goed onderwijs is belangrijk voor het welzijn van deze jongeren en voor hun toekomst. Iets wat we nu, tijdens de coronacrisis, nog meer dan anders zien. Ik ben dan ook blij dat ook middelbare scholen weer gedeeltelijk open mogen.
Voor goed onderwijs is een goed schoolgebouw belangrijk. Het pand van het CSG het Streek is verouderd en toe aan vernieuwing. Daar wordt de komende jaren hard aan gewerkt.”

Zivver: veilig versturen van privacygevoelige informatie

CSG Het Streek gebruikt Zivver voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie

Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie van onze leerlingen. Hiertoe behoort ook dat privacygevoelige informatie veilig wordt uitgewisseld. Daarom gebruiken we Zivver, een oplossing voor veilige e-mail en bestandsuitwisseling. Zivver versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals persoonsgegevens, zorgplannen of andere informatie die we veilig willen versturen. Dat betekent dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang heeft tot het bericht. Ook hackers niet. Daarnaast voorkomt Zivver dat organisaties gevoelige informatie naar de verkeerde persoon sturen.

Door voor Zivver te kiezen, kiezen wij voor de beste vorm van informatiebeveiliging. Zo kunt u erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met de privacy van onze leerlingen en hun ouders omgaan.

Wilt u als ontvanger direct informatie over hoe u een ontvangen Zivver mail opent, bekijk dan deze video’s:

Bericht openen met een toegangscode

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe dit werkt.

Bericht openen met een sms-code

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe dit werkt.

Wilt u reageren op een e-mailbericht dat via Zivver is verstuurd?

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe dit werkt.