Aanmelding en toelating

 Aanmelden

Om uw kind aan te melden op onze school, vult u het aanmeldingsformulier in. Dat ligt klaar op de basisschool van uw zoon of dochter. U vindt het op deze website ook onder Aanmelden - Aanmeldingsformulieren. Nog makkelijker: u kunt het hier ook downloaden.

Via basisschool

Wanneer u het formulier hebt ingevuld, geeft u dat aan de leerkracht van uw zoon of dochter. Wij ontvangen dan via de basisschool

  • het door u ingevulde formulier;
  • het advies van de basisschool + de bijbehorende informatie;

Uw aanmelding willen wij vóór 1 maart 2017 hebben ontvangen.

Bericht van inschrijving

Uw zoon of dochter ontvangt zo snel mogelijk na 1 maart 2017 van ons een bericht van inschrijving.

Overdracht en plaatsing

In de weken 10 tot en met 14 (6 maart tot 7 april 2017) vindt er een zogenoemde warme overdracht plaats van de leerlingen uit groep 8 van de basisschool naar Het Streek. De toelatingscommissie bespreekt de aangemelde leerlingen. Uiterlijk 13 april 2017 ontvangen u en de basisschool een bericht van plaatsing van uw zoon of dochter. Wij plaatsen uw zoon of dochter

  • in de leerstroom die de basisschool heeft geadviseerd
  • en vervolgens in een van de brugklassen.

Kennismakingsmiddag

Op 14 juni 2017 organiseren we voor de nieuwe brugklassers een kennismakingsmiddag. Aangenomen dat uw zoon of dochter is geplaatst, kan hij of zij op deze middag kennismaken met de klasgenoten en de mentor.

BO+

Nieuwe brugklasleerlingen die zijn geplaatst in een mavo/havoklas of een havo/vwo-klas en die interesse hebben voor BO+, kunnen zich tot 10 mei 2017 hiervoor opgeven via een email naar mevrouw A.W. Molenaar: aml@hetstreek.nl . Vervolgens ontvangt u voor 1 juni 2017 bericht of deelname aan BO+ mogelijk is.

Inlichtingen

De volledige procedure voor plaatsing in één van de brugklassen vindt u hier.

Hebt u nog vragen? Bel of mail dan gerust met de teamleider van de brugklas, mevrouw A.W. Molenaar, tel 0318-632505 of aml@hetstreek.nl