Betrokkenheid ouders

Wij waarderen het bijzonder wanneer ouders betrokken zijn bij de school en dat ook willen laten zien. Dat gebeurt op en voor de locatie Bovenbuurtweg concreet in de Contactraad Ouders en de Oudergebedsgroep. De medezeggenschap is Streekbreed georganiseerd. Ook daarin tonen ouders hun betrokkenheid.