Brugklas

Op onze school aan de Bovenbuurtweg hebben we vijf soorten brugklassen. In welke jij terechtkomt, hangt af van het advies van de basisschool en de wensen van jou en je ouders. Bij de indeling van de klassen houden we rekening met jouw woonplaats en de de basisschool waar je vanaf komt. Lees meer over onze brugklassen.


Extra sport

Houd je van sport? Dan is ons BO+ net wat je zoekt. In de brugklas krijg je de mogelijkheid wekelijks twee extra lessen bewegingsonderwijs (BO) te volgen. Wij noemen dat BO+. Dit bieden wij aan in de brugklas mavo/havo en havo/vwo.

Lees hier veel meer over het boeiende programma BO+, verdeeld over vier blokken gedurende het brugjaar.
      

       

 

 

Geo Future School

Vanaf dit schooljaar staat er in de vwo-brugklassen iets nieuws op de lessentabel. Het heet Geo Future School en het staat voor onderwijs waar leerlingen nadenken over oplossingen van grote maatschappelijke vraagstukken. Deze vraagstukken spelen zich af rondom grote thema’s zoals klimaatverandering, energie, geopolitiek, agro-food, globalisering, logistiek, steden en water. Het doel is dat leerlingen meer leren over deze thema’s, toekomstgericht werken en hun eigen creativiteit kunnen inzetten. De vwo-brugklassen starten daar dit schooljaar mee.

In iedere Geo Future-module staat een grote opdracht centraal waarvoor leerlingen zowel kennis als creativiteit nodig zullen hebben. Opdrachten die dit jaar in de brugklas centraal staan zijn  bijvoorbeeld het ontwerpen van een nieuw schoolgebouw en het opnieuw mee ‘tot leven brengen’ van een fort uit de Grebbelinie. De modules hebben allemaal een gelijke opbouw: het begint dicht bij huis, daarna volgt een deel theorie en richting het einde is er steeds meer ruimte voor creativiteit. De leerlingen kunnen een groot deel van de tijd in hun eigen tempo werken. De brugklassen beginnen dit jaar met een module rond winkelen en leegstand in het centrum van Ede. Deze module is gemaakt in samenwerking met de Gemeente Ede.

Met Geo Future School willen we als school meerdere doelen bereiken. Allereerst willen we onze leerlingen laten nadenken over de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. We willen ook laten zien dat vakgebieden in combinatie met elkaar gebruikt kunnen worden om deze vraagstukken op te lossen. Tot slot willen we een beroep doen op de creativiteit van de leerlingen en hen zo gericht mogelijk feedback geven op het leerproces.

Onze school maakt deel uit van een netwerk van 24 scholen in Nederland die samen vorm geven aan Geo Future School.
Meer informatie is te vinden op www.geofutureschool.nl