Bovenbouwleerlingen dingen mee naar de Jan Amos Comenius Prijs

Lyceum
jan amoz comeniusprijs jan amoz comeniusprijs

Onze havo/vwo bovenbouwleerlingen dingen mee naar de Jan Amos Comenius Prijs en voerden daarvoor voor het vak maatschappijleer een praktische opdracht over de Europese Unie uit. Dit is een onderzoeksopdracht die bedoeld is om de leerlingen, door zelfstandig onderzoek te laten doen, erachter te laten komen hoe de EU tot stand is gekomen, hoe de instellingen werken, welke partijen er zijn en welke thema's er op dit moment 'hot' zijn in de EU. Aan het eind van het onderzoek gaan de leerlingen aan de hand van stellingen met elkaar in debat. Iedere groep vertegenwoordigt één partij en heeft een onderwerp waar zij twee stellingen over hebben bedacht.
Van het hele onderzoek, dat in groepen van vijf leerlingen is uitgevoerd, is gedurende vijf weken verslag gedaan. Tezamen met een bronnenoverzicht, logboek en samenvatting van de acht artikelen die ze hebben moeten lezen, werd het verslag een aantal weken later ingeleverd. De inhoud bestaat uit een inleiding, een schets van de ontstaansgeschiedenis van de EU, een samenvatting van de instellingen, de standpunten van de door hen gekozen partij met een visie op een onderwerp dat nu actueel is van hun partij en tot slot de stellingen met een uitwerking voor het debat. Van het debat zelf werden aantekeningen toegevoegd.
De beoordeling bestaat uit het verslag deel en het debatgedeelte. De opdracht en de beoordelingscriteria zijn van tevoren aan de leerlingen bekend gemaakt.

Een indruk van de praktische opdracht over de Europese Unie die door de leerlingen werd uitgevoerd is hier te zien.

Deze pagina delen