Examenuitslag

Lyceum
examen examen

Vanwege het verwerken van de examenuitslag zijn de teamleiders en examensecretarissen bovenbouw vanochtend niet bereikbaar voor ouders en leerlingen.

We hopen dat alles in Magister en op andere fronten zonder problemen verloopt en gaan zo snel mogelijk bellen, nadat we de uitslag vastgesteld hebben.

Het is niet de bedoeling dat examenleerlingen en/of hun ouders/verzorgers de school gaan bellen.

Niet-geslaagden worden gebeld door de teamleider of examensecretaris. Het streven is dit voor 13.30 uur af te ronden. Gezien de grote groep examenkandidaten weten we echter niet zeker of dit gaat lukken.
De mentoren bellen vervolgens alle leerlingen (dus zowel geslaagden als de niet-geslaagden). De geslaagde kandidaten uit mavo 4, havo 5 en vwo 6 kunnen hun cijferlijst om 16.00 uur komen ophalen.

De niet-geslaagden overleggen met hun mentor wanneer ze hun cijferlijst en opgave voor herexamen komen ophalen.

Mocht het proces vertraging oplopen, dan melden we dit op deze site.

We hopen uiteraard op mooie resultaten!

Deze pagina delen