Het Streek krijgt toevoeging Lyceum en College

Lyceum
lyceum lyceum

CSG Het Streek verandert de namen van zijn locaties. De locatie aan de Bovenbuurtweg gaat verder onder de naam Het Streek Lyceum, christelijke school voor mavo, havo, vwo en gymnasium. De locatie aan de Zandlaan verandert in Het Streek College, christelijke school voor praktijkonderwijs, vmbo en mavo.

Bestuurder Gertjan van der Molen licht met trots de keuze voor deze naamswijzigingen toe: “Je naaste liefhebben als jezelf is voor Het Streek een belangrijke waarde. Daarom hanteren we als slogan ‘Samen leren, samen leven!’. We vinden dat de huidige straatnamen Bovenbuurtweg en Zandlaan waarmee we onze locaties aanduiden niet goed passen bij de verbondenheid die we vanuit onze identiteit belangrijk vinden”.

De naamsverandering sluit aan bij de ontwikkeling rondom het verwoorden van de identiteit van CSG Het Streek, een proces dat afgelopen jaar is ingezet en waarbij leerlingen, ouders en docenten zijn betrokken.

Voor alle leerlingen die in het schooljaar 2020-2021 zijn ingeschreven bij CSG Het Streek, geldt dus dat zij onderwijs gaan volgen op Het Streek Lyceum of op Het Streek College.

 

Deze pagina delen