Morgen opnieuw een 40-minuten rooster!

Bovenbuurtweg
warm warm

Ook morgen zijn de weersverwachtingen dusdanig dat zij een tropenrooster rechtvaardigen. Er zal daarom opnieuw les gegeven worden volgens het 40-minuten rooster.
Let op: de rekentoets V5/H5 en de O&O presentaties starten wel op het reguliere tijdstip (resp. 13.30 uur en 14.00 uur)!

Deze pagina delen