Het Streek
nieuws

Uitreiking Cambridge Certificate

24 november 2017

Donderdag 16 november mochten 39 leerlingen een Cambridge Certificate in ontvangst nemen. De leerlingen waren ‘dressed for the occasion’ en 2 leerlingen gaven blijk van hun talent door een speech in het Engels te geven over “Cambridge classes and exams”.

Gastspreker Ton van Ede wees hen op het belang van Engels in internationale (conflict)situaties en gaf ze mee: ‘language is more than words”.

Kortom: een geslaagde bijeenkomst!

In ons fotoalbum zijn de foto's te bekijken.