Verkiezingsuitslag ouderverkiezing GMR

Bovenbuurtweg
verkiezingsuitslag ouderverkiezing GMR verkiezingsuitslag ouderverkiezing GMR

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (GMR) voor de locaties Bovenbuurtweg en Zandlaan. De raad bestaat uit 16 leden, verdeeld over een ouder-, leerling- en personeelsgeleding. De raad neemt actief deel aan het voorbereiden, vaststellen en toetsen van het schoolbeleid. Op 8,9 en 10 november konden ouders van onze school hun stem uitbrengen op een van de kandidaten die zich hadden aangemeld voor de oudergeledingen van de GMR. Dat betrof zowel de oudergeleding van de Bovenbuurtweg als van de Zandlaan. Voor de locatie Bovenbuurtweg is mevrouw S. van der Werf-Ackerman in de GMR gekozen en voor de locatie Zandlaan de heer J. Sanz Walter. Alle vacatures in de raad zijn nu weer vervuld. De heer Koops, secretaris van de GMR, is blij met het verloop van de verkiezingen en hoopt op een vruchtbare samenwerking tussen alle geledingen!

Deze pagina delen