Mavo

De mavo op de Bovenbuurtweg

Na een jaar in de brugklas mavo/havo kun je verdergaan met de mavo (vmbo-tl). De mavo duurt in totaal vier jaar. De mavo op de Bovenbuurtweg is een aantrekkelijke leerstroom. Als enige school in de omgeving bieden wij je de Bèta Challenge aan. Je maakt binnen het vak Technologie en toepassing (T&T) op een leuke manier kennis met technologie in de verschillende sectoren.

Op Het Streek kun je zowel op onze locatie Bovenbuurtweg als op de locatie Zandlaan de mavo volgen. Je krijgt op beide locaties na vier jaar een volwaardig mavodiploma. Ontdek hier de verschillen tussen de twee mavo-opleidingen. Misschien helpen ze je bij het maken van een goede keuze!

Leren plannen en organiseren

In de brugklas mavo/havo besteden we veel aandacht aan het leren plannen en organiseren van je huiswerk. Hoe lang van te voren moet je beginnen met leren voor een repetitie? Hoe leer je een lange tekst voor bijvoorbeeld geschiedenis? Hoe onthoud je Franse woordjes het beste? Daar helpen de mentoren en vakdocenten in de brugklas je bij. Ook in de overige leerjaren van de mavo is  het leren plannen en organiseren een belangrijk onderwerp in de mentorlessen. Zo helpen we je om het steeds beter zélf te kunnen. Na de brugklas mavo/havo vervolg je je schoolloopbaan in mavo 2 of in havo 2.

Keuzes na leerjaar 2

Aan het einde van mavo 2 sta je als het ware op een kruispunt. Je moet dan al een aantal keuzes maken:

• Je kiest een voorlopige sector.
• Je kiest drie vakken uit: geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, Duits of Frans.
• Je kiest een creatief vak uit: beeldende vorming of muziek.

Sectoren

Aan het einde van leerjaar 3 kies je definitief een sector. Dat is een richting met een bijbehorend vakkenpakket. De richting en het vakkenpakket sluiten natuurlijk zo veel mogelijk aan bij jouw interesses. Met dat vakkenpakket kan een leerling toewerken naar een beroepsopleiding of later overstappen naar de havo.

De sectoren die je op onze locatie kunt kiezen, zijn:
• economie
• techniek
• zorg en welzijn
• landbouw

Als je meer wilt weten over de verschillende sectoren, over de verplichte vakken en keuzevakken, lees dan hier verder.

Heb je nog vragen over de mavo op de Bovenbuurtweg, neem dan gerust contact op met de teamleider mavo, mevrouw Junge (bju@hetstreek.nl). 

Deze pagina delen