Profielverplichte vakken

Afhankelijk van het profiel zijn er zogenoemde profielverplichte vakken:
 

Sector Verplichte vakken Plus een vak kiezen uit:
Economie economie wiskunde, Frans, Duits
Techniek wiskunde en natuurkunde
(nask 1)
 
Zorg en Welzijn biologie wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis


Nederlands, Engels, maatschappijleer 1, culturele en kunstzinnige vorming (ckv), bewegingsonderwijs en godsdienst.Verder heb je de volgende verplichte vakken in de bovenbouw mavo:

Keuzevakken

Behalve de verplichte en de profielverplichte vakken, moet je nog twee vakken kiezen uit de volgende lijst: wiskunde, natuur-/scheikunde 1 (natuurkunde), natuur-/scheikunde 2 (scheikunde), biologie, economie, Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde en beeldende vorming.

Profielwerkstuk

In het vierde leerjaar maak je het zogenoemde profielwerkstuk. Daarvoor loop je onder andere twee dagen mee bij een bedrijf of een instelling. Jouw bevindingen van die twee dagen verwerk je in je profielwerkstuk. Je wordt beoordeeld op het eindresultaat en op je presentatie van het profielwerkstuk.

Schoolexamen en centraal examen

Naarmate je verder komt in de bovenbouw, ga je meer toewerken naar het examen. Dit is gesplitst in een schoolexamen en een centraal schriftelijk examen. Sommige onderdelen van het schoolexamen, bijvoorbeeld ckv, rond je al in het derde leerjaar af.

We bereiden alle stappen richting het examen voor in leerjaar 2, 3 en 4. We doen dat in mentorlessen en tijdens informatiebijeenkomsten. Zo stimuleren we dat jij een goede keuze maakt en goed voorbereid naar het eindexamen gaat.

Deze pagina delen