Talent op school

Talent op school


Het Streek geeft leerlingen de ruimte om zich te ontwikkelen als zij een bijzonder (sport)talent hebben. Zo denken we mee in veel praktische zaken, zoals het moment van toets afname. We gaan in overleg met de leerling, het docententeam en ouders. Zo nodig is er contact met de sportvereniging of instantie waar de leerling aan verbonden is.


 ‘Toptalent’


Om 'toptalent' te zijn hanteren wij een aantal voorwaarden. Vanuit het NOC/NSF kun je de volgende status krijgen: IT (Internationaal talent), NT (Nationaal talent) of de Belofte status. Daarnaast bestaat er ook nog de Regio-status. Deze kan verleend worden door Topsport Gelderland. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij Sebastiaan Kuijper (sebastiaan@topsportgelderland.nl). 


Ben je in het bezit van een hierboven genoemde status, dan kun je gebruik maken van regelingen die de school biedt. Dit alles om je sport en school zo goed mogelijk te combineren.


Of:  • Je maakt deel uit van een landelijke of regionale selectie.


  • Je staat te boek als jong talent in het jeugdplan van de sportbond.  • Je bent als jeugdsporter doorgedrongen tot het hoogst landelijke niveau in je leeftijdscategorie.  • Je maakt deel uit van de vooropleiding dansacademie.  • Je maakt deel uit van de vooropleiding conservatorium.


Een leerling kan een uitzonderlijk talent hebben op een ander gebied dan sport, bijvoorbeeld in de muziek. Hier zijn de richtlijnen wat minder duidelijk. Mocht een leerling in een vooropleiding van het conservatorium zitten, dan valt hij/zij ook binnen de regeling. Wat betreft andere gebieden waarin leerlingen uitblinken volgt er altijd eerst overleg met de teamleider.


Tenslotte is het goed te weten dat met de verkregen faciliteiten de ‘toptalenten’ ook aan de opgestelde overgangsnormen moeten voldoen. 


Voor meer informatie  kunt u terecht bij mevrouw I. (Ingeborg) Wensink: iwe@hetstreek.nl