Aanmeldingsformulieren

Aanmelden bij Het Streek Lyceum

Voor leerjaar 1

Aanmeldingsformulier leerjaar 1

Om uw kind aan te melden op onze school, vult u het aanmeldingsformulier in. Dat ligt klaar op de basisschool van uw zoon of dochter. Of u vult het formulier via onze website in en geeft dat aan de leerkracht van uw zoon of dochter. Wij ontvangen dan via de basisschool:

  • het door u ingevulde formulier
  • het advies van de basisschool + de bijbehorende informatie

Uw aanmelding willen wij vóór 8 maart 2021 hebben ontvangen. Uw zoon of dochter ontvangt zo snel mogelijk na 8 maart 2021 van ons een bericht van inschrijving.

Overdracht en plaatsing

Tussen 8 maart tot 6 april 2021 vindt er een zogenoemde warme overdracht plaats van de leerlingen uit groep 8 van de basisschool naar Het Streek Lyceum. De toelatingscommissie bespreekt de aangemelde leerlingen. Uiterlijk 14 april 2021 ontvangen u en de basisschool een bericht van plaatsing van uw zoon of dochter. Wij plaatsen uw zoon of dochter

  • in de leerstroom die de basisschool heeft geadviseerd
  • en vervolgens in één van de brugklassen

Kennismakingsmiddag

Op woensdag 9 juni 2021 organiseren we voor de nieuwe brugklassers een kennismakingsmiddag. Aangenomen dat uw zoon of dochter is geplaatst, kan hij of zij op deze middag kennismaken met de klasgenoten en de mentor.

BO+

Nieuwe brugklasleerlingen die zijn geplaatst in een mavo/havoklas of een havo/vwo-klas en die interesse hebben voor BO+, kunnen zich tot en met 15 mei 2021 hiervoor opgeven door een e-mail te sturen naar mevrouw A. Saarloos, administratief medewerkster: [email protected].  

Inlichtingen

Hebt u nog vragen? Bel of mail dan gerust met de teamleider van de brugklas, mevrouw G.W. Lankhaar-Melgers, tel 0318-632505 of [email protected]

 

Voor leerjaar 2 of hoger

Aanmeldingsformulier leerjaar 2 en hoger

Om uw kind aan te melden op onze school, vult u het aanmeldingsformulier in. Dat kunt u downloaden van onze website. Graag ontvangen wij het aanmeldingsformulier volledig ingevuld van u retour. Naar aanleiding van deze aanmelding neemt de teamleider van de betreffende afdeling contact met u op om een afspraak te plannen.

 

 

Deze pagina delen