Verplichting mondkapjes

College
Lachen met een mondkapje Lachen met een mondkapje

Verplichting mondkapjes vanaf 26 oktober 2020
In afstemming met onze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en onze bestuurder is besloten om vanaf maandag 26 oktober het dragen van een mondkapje verplicht te maken voor onze leerlingen en medewerkers. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s en in enkele (praktijk)lessituaties. In de lessen kan het mondkapje af. Om duidelijkheid te verkrijgen, benaderen we deze regel als volgt: lopen door het gebouw = mondkapje op. Zitten op een plek = mondkapje mag af.

De week na de herfstvakantie zien we als overgangsweek om te wennen aan de verplichting.

Handhaven mondkapjes
Vanaf maandag 26 oktober 2020 gaan wij handhaven. Dat betekent dat als een leerling weigert een mondkapje te dragen hij/zij naar huis wordt gestuurd om thuis het onderwijs op afstand te volgen. Het niet volgen van onderwijs op afstand wordt aangemerkt als ongeoorloofd verzuim.

Het openhouden van de scholen is voor de doorgaande ontwikkeling van alle jongeren, en vooral voor jongeren in een kwetsbare situatie, ontzettend belangrijk. Wij hopen met deze maatregel daaraan bij te dragen en zo gezamenlijk het coronavirus onder controle te krijgen.

 

Voor meer informatie over onze coronamaatregelen, klik hier.

Deze pagina delen