We mogen weer helemaal open!

Lyceum
scholen open scholen open

Het nieuws dat de middelbare scholen na de zomervakantie weer helemaal open mogen, is op Het Streek Lyceum met gejuich ontvangen. Wij kijken ernaar uit om alle leerlingen na de zomervakantie weer op school te zien, les te geven en ondersteuning te bieden.

Het programma in de laatste weken tot aan de zomervakantie blijft zoals eerder gecommuniceerd. Wat wel verandert, is dat vanaf woensdag 1 juli onze leerlingen onderling geen afstand meer hoeven te houden. De 1,5 meter afstand blijft wel van kracht tussen leerlingen en volwassenen. Vanzelfsprekend zullen we de geboden ruimte ook benutten om het schooljaar in klasverband af te sluiten. De leerlingen ontvangen hierover via de mentor(en) nadere informatie. De hygiënemaatregelen die we nu op school hebben ingesteld, blijven gelden. Voor het nieuwe schooljaar zijn wij in afwachting van een bijgesteld protocol. De uitwerking hiervan zullen wij aan het begin van het nieuwe schooljaar met u delen.

Terugkijkend op de bijzondere coronaperiode doen wij dat met een overwegend goed gevoel. We ervaarden een duidelijke onderlinge verbondenheid tussen leerlingen, ouders/verzorgers en onze school. Samen pakten we het online onderwijs snel op. De combinatie van fysieke en online lessen in deze laatste fase voor de zomervakantie gaf ons de mogelijkheid om meer ondersteuning te bieden en geeft ons vertrouwen wat betreft de uitdagingen die ons eventueel volgend schooljaar nog te wachten staan. Voor ons als schoolorganisatie was het niet alleen een enerverende, maar ook een leerzame periode. We denken met elkaar na over wat we hieruit meenemen aan lessen voor de toekomst.

Tot slot: wij willen graag onze leerlingen een compliment geven! Zij kregen plotseling heel ander onderwijs en werden uitgedaagd om de regie te pakken. We zijn ons bewust van het feit dat dit voor de ene leerling makkelijker was dan voor de andere. We zijn daarom druk bezig met het organiseren van extra ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen bij wie volgend jaar blijkt dat dit toch nodig is.

Deze pagina delen