Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Drie geledingen

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van onze school kent een ouder-, personeels- en leerlinggeleding. De GMR komt één keer per maand bijeen. Los daarvan vergadert de personeelsgeleding ook één keer per maand.

De GMR bestaat uit de volgende personen:

Voor de oudergeleding:

 • de heer J. Sanz Walter
 • de heer D. Steijns 
 • Vacature 

Voor de leerlinggeleding:

 • Lisanne van Dartel 
 • Ties Heimerikx
 • Anka de Waard           

Voor de personeelsgeleding:

 • de heer T.M. Boer 
 • de heer J. van Brakel
 • mevrouw I. van Deutekom-Beukhof
 • de heer P.J. Donkelaar (voorzitter)
 • de heer W.G. Komdeur-Jansen
 • de heer R.J. Visscher (secretaris)

Informeel overleg

Aan iedere vergadering van de GMR gaat een informeel overleg met de bestuurder vooraf. Hij geeft daarin toelichting op de beleidsstukken die hij voor de vergadering heeft ingediend.

Voor contact met de GMR neemt u contact op met de secretaris,
de heer R.J. Visscher, e-mail: secr.mr@hetstreek.nl.

Deze pagina delen