Vmbo bovenbouw

Twee niveaus

bbl-kbl.jpg

Je kunt op de locatie Zandlaan het vmbo doen in twee verschillende niveaus: de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg.

Basisberoepsgericht

De basisberoepsgerichte leerweg is voor leerlingen die praktisch zijn ingesteld. Vanaf leerjaar twee oriënteren zij zich op beroepen waarbij zij zelfstandig aan het werk kunnen gaan. Na het vmbo vervolgen zij hun opleiding op het mbo, niveau 2. Daar worden zij vakman of vakvrouw. De leerstof voor de basisberoepsgerichte leerweg is heel concreet, aan de hand van praktische voorbeelden wordt uitgelegd wat belangrijk is. Het examenprogramma voor de leerlingen is minder zwaar dan bij de kaderberoepsgerichte  leerweg. Het examen bestaat uit vier algemene vakken en een beroepsgericht vak.

Kaderberoepsgericht

De kaderberoepsgerichte leerweg is voor leerlingen die meer theoretisch zijn ingesteld, maar ook graag praktisch bezig zijn. Ook zij oriënteren zich op beroepen vanaf leerjaar 2, waarbij zij de mogelijkheid hebben uiteindelijk in een leidinggevende functie terecht te komen. Zij gaan na het vmbo doorleren op het mbo op niveau 3. De leerstof is meer gericht op het verwerven van inzicht en het toepassen van het geleerde in verschillende situaties (waaronder praktijk). Het examenprogramma vraagt op theoretisch niveau veel van de leerling. Het examen bestaat uit vier algemene vakken en een beroepsgericht vak.

Twee profielen

In de brugklas en in de tweede klas krijg je loopbaanlessen. Tijdens die lessen onderzoek je welke mogelijkheden er zijn voor jou voor je latere beroep. We hebben twee profielen, waaruit je kunt kiezen aan het eind van het tweede leerjaar: Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Dienstverlening & Producten (D&P). Het profiel PIE staat in het teken van de techniek, het profiel D&P is breder en een stuk algemener. Welk profiel je ook kiest, er zijn altijd dingen die je standaard moet leren. Een voorbeeld is hoe je een verslag maakt, of hoe je in powerpoint een mooie presentatie voorbereidt. Deze algemene onderdelen krijg je in de profielvakken. Ook werk je in de profielvakken aan de onderwerpen die voor jouw profiel erg belangrijk zijn, bijvoorbeeld les over gereedschap in een technisch profiel. We bieden hiernaast ook keuzevakken aan. Hiermee stel je je eigen leerroute samen, precies wat jij wilt. 

Learning companies

Onze praktijkvakken volg je binnen onze zogenaamde learning companies. Wij bieden 8 thema's aan, waarbinnen een grote diversiteit aan vakken gevolgd kan worden. Een deel van je profielvakken speelt zich af binnen onze learning companies, maar ook de keuzevakken die jij graag wilt volgen spelen zich daar af. Met name binnen het profiel Dienstverlenen & Producten krijg je veel vakken uit de verschillende learning companies. Als je voor techniek kiest, heb je de ruimte om keuzevakken te volgen binnen alle learning companies.

ON STAGE

Met aandacht voor muziek, dans, drama, media, decorbouw, beeld en geluid

FOOD & CO

Met aandacht voor alles wat bij voedsel komt kijken

TECHNIEK

Met aandacht voor vertrouwde technieken (zoals o.a. houtbewerking, metaal, metselen, installatie- en elektrotechniek) en voor nieuwe technieken zoals (huis)automatisering en mechatronica

BIZZNIZZ @ SCHOOL

Met aandacht voor secretarieel, winkelverkoop en productontwikkeling

SPORT & VEILIGHEID

Met aandacht voor veiligheid, vrede en toezicht, sport en fitness

DESIGN & (MULTI)MEDIA

Met aandacht voor interieurontwerp, decoratie, web- en gamedesign

ZORG & WELZIJN

Met aandacht voor de verzorging, welness, uiterlijke verzorging en diëtetiek

MILIEU & DUURZAAMHEID

Met aandacht voor allerlei aspecten rond milieu en natuur

 

Deze pagina delen