Update schoolexamens nav besluit minister Slob

Lyceum
let op let op

Update 24 maart 2020 15:00 uur

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 


De ontwikkelingen en maatregelen om het coronavirus te bestrijden volgen elkaar in hoog tempo op. Dat bleek ook gisteravond toen wij het dringende advies opvolgden om de schoolexamens op te schorten. Wij realiseren ons dat alle maatregelen impact hebben op onze samenleving, in het bijzonder op onze examenleerlingen. Hieronder lichten we toe hoe we de besluiten van vandaag praktisch uitwerken. Centraal uitgangspunt blijft de gezondheid van leerlingen en medewerkers.

 

Besluit minister Slob
Vanmorgen heeft minister Slob de volgende aanvullende maatregelen bekend gemaakt.

  • Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.
  • Scholen krijgen langer de tijd (tot begin juni) om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. In de periode daarna volgen de herkansingen.
  • Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Daar waar nodig mogen scholen de schoolexamens ook fysiek op school afnemen, binnen de richtlijnen van het RIVM.
  • De uiterste aanmelddatum voor het vervolgonderwijs is een maand opgeschoven en er komt extra aandacht voor studiekeuze en de voorbereiding op de vervolgstudie.
  • Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagregeling en de herkansingen.

 Wat betekent dit voor de korte termijn
Alle schriftelijke schoolexamens tot en met maandag 30 maart gaan niet door. Wel worden vanaf maandag 30 maart de mondelinge examens afgenomen zoals eerder aangekondigd. Dat gebeurt digitaal. De betreffende docenten nemen uiterlijk donderdag 26 maart contact op met de leerlingen om het schema en eventuele randvoorwaarden/spelregels te communiceren.

Voor de lange termijn
Rond 6 april verschijnen de uitkomsten van het onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus onder jongeren in Noord-Brabant. Als de uitslag van dat onderzoek bekend is, nemen we een besluit over de planning van de resterende schoolexamens. Bij de keuzes die we dan maken, staat veiligheid altijd voorop. We verwachten dus in de week van

6 april een nieuwe planning voor de schoolexamens te communiceren. Hierin betrekken we ook het mogelijk noodzakelijke maatwerk voor leerlingen die nog toetsen moeten inhalen van eerder dit schooljaar.

Wij gaan ons uiterste best doen voor alle examenleerlingen en willen alle leerlingen de kans bieden om een diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs. Vanzelfsprekend zullen we de komende tijd ook invulling gaan geven aan het onderwijs op afstand voor de examenklassen. We wensen alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) veel sterkte in deze onzekere periode en houden jullie op de hoogte van de school- en examenontwikkelingen. 

 Namens de schoolleiding,

 Wilfred Nep

rector

 

23 maart 2020 22:30 uur

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,

De persconferentie van het kabinet van vanavond heeft grote onrust veroorzaakt bij ouders, de VO-raad en de vakbonden, wat er uiteindelijk in geresulteerd heeft dat wij een dringend advies hebben gekregen om de afname van de schoolexamens opnieuw op te schorten in afwachting van een morgen te verwachten nadere uitspraak van de minister van Onderwijs, dhr. Slob.

Wij zijn ons uiteraard bewust van het extreem late tijdstip waarop een en ander gecommuniceerd wordt en zijn persoonlijk van mening dat wij veilige afname condities hadden weten te realiseren. Echter, wij kunnen niet anders dan op dit moment de landelijke en inmiddels ook lokaal afgestemde lijn volgen. Wij hebben daarom in het rooster de toetsen van morgen verwijderd in afwachting van het vervolg.

Vanzelfsprekend komen wij met nadere berichtgeving zodra deze bekend is.

 

Namens de schoolleiding,

W. Nep

rector

 

Deze pagina delen