Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Drie geledingen

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van onze school kent een ouder-, personeels- en leerlinggeleding. De GMR komt één keer per maand bijeen. Los daarvan vergadert de personeelsgeleding ook één keer per maand.

De GMR bestaat uit de volgende personen:

Voor de oudergeleding:

 • de heer J.K. Enters
 • de heer A. Otten
 • mevrouw S. van der Werf-Ackerman
 • dhr. J. Sanz Walter

Voor de leerlinggeleding:

 • Arjan Boot
 • Jaron Dokter            
 • Mariëlle Jacobsen
 • Noah Kampinga

Voor de personeelsgeleding:

 • de heer P.J. Donkelaar (voorzitter)
 • de heer J.A. Koops (secretaris)
 • mevrouw A. Kauerz
 • de heer J. van Brakel
 • de heer H. Jansen
 • mevrouw I. van Deutekom-Beukhof
 • de heer J.A. Vierbergen
 • mevrouw W.G. Komdeur

Informeel overleg

Aan iedere vergadering van de GMR gaat een informeel overleg met de bestuurder vooraf. Hij geeft daarin toelichting op de beleidsstukken die hij voor de vergadering heeft ingediend.

Voor contact met de GMR neemt u contact op met de secretaris, de heer J. Koops,
e-mail: secr.mr@hetstreek.nl.

Deze pagina delen