Het Streek
nieuws

Burgerschapskunde in optima forma!

12 september 2017

Op zaterdag 9 september, de Dag van de Democratie, organiseerde de Jongerenraad van Ede in samenwerking met welzijnsorganisatie Malkander in het restaurant van het gemeentehuis een groot spel genaamd Terra Nova.


 


 Spelenderwijs maatschappelijke kwesties oplossen 


Terra Nova is bedacht door Lisa Hu en is gekozen naar aanleiding van het dromensymposium 'Deel je droom' dat Malkander vorig jaar heeft georganiseerd. Bij dit symposium, waar kinderen en jongeren uit de gemeente Ede hun dromen konden inzenden, kwam naar voren dat veel jeugdigen zich zorgen maken over hoe wij in onze samenleving met elkaar omgaan op het gebied van discriminatie, armoede, oorlog, etcetera.  Tijdens het spel Terra Nova komen juist déze onderwerpen aan de orde. In het spel wordt op een 'eiland' een minimaatschappij gevormd, welke de spelers zelf vorm mogen geven.  De spelers krijgen kaartjes met vragen over onderwerpen die in zo’n maatschappij kunnen spelen zoals; iemand vangt twee vissen, moet hij/zij deze vissen delen of; er worden twee mensen ziek, worden zij verzorgd?; er spoelen schipbreukelingen aan, mogen zij blijven?


 Voor jongeren én volwassenen


Het spel is oorspronkelijk ontworpen voor kinderen uit groep 7, maar het blijkt dat het ook érg interessant en waardevol is om het spel met volwassenen en jongeren te spelen. Dat gebeurde dus op 9 september met een gemêleerd gezelschap van 50 personen, bestaande uit kinderen, jongeren, wethouders, ambtenaren, raadsleden en nog vele anderen. Om zo de discussie los te maken en eens door de bril van een ander naar de wereld te kijken. Burgerschapskunde in optima forma! Onze school was vertegenwoordigd met een afvaardiging van vijf leerlingen van het praktijkonderwijs. Na de herfstvakantie komt er de mogelijkheid voor scholen in de gemeente Ede om – voor de lessen burgerschapskunde - gratis een spelkist met spelen en handleiding te lenen en het spel met de hele klas te spelen. We hopen dat daar straks veel gebruik van wordt gemaakt.