CE, CSE, CPE en CSPE!

Zandlaan
De nu nog lege examenzaal De nu nog lege examenzaal

De stoelen zijn nu nog leeg, maar dat duurt niet lang meer. De examens van het schooljaar 2018-2019 dienen zich aan. Zowel in de mavo als in bbl/kbl. En dan vliegen de gebruikelijke termen ons weer om de oren: CE, CSE, CPE en CSPE, maar wat is nu precies het verschil?

Het centraal examen (CE) is het afsluitende onderdeel van het eindexamen van het voortgezet onderwijs in Nederland. De paraplu dus waar alles onder hangt. Het CE kent verschillende examens: het vmbo bbl en kbl kennen voor de praktijkvakken een CSPE (centraal schriftelijk en praktisch examen) en uitsluitend voor de avo-vakken (algemeen vormende vakken) een CSE (centraal schriftelijk examen). Vmbo-gl, vmbo-tl (mavo), havo en vwo kennen voor de kunstvakken een CPE (centraal praktisch examen) en voor de overige vakken een CSE. Duizelt het u al? Wees niet bang want het wijst zichzelf. Het belangrijkste is de E van Examen.  

Vanaf 1 april 2019 starten de praktijkexamens en die datum is geen grap! Het eerst zijn de leerlingen van bbl en kbl PIE (Produceren, Installeren en Energie) aan de beurt. Maar de leerlingen van de mavo zijn dan al bezig met hun CPE (centraal praktisch examen, weet u het nog?) voor het vak tekenen of handvaardigheid. Dat examen duurt 720 minuten, maar gelukkig niet in één sessie achter elkaar. Het wordt uitgesmeerd over negen lesdagen met twee lessen per dag. De eerste les is al op donderdag 14 maart en de laatste op donderdag 11 april en daarna is er nog een inhaalmoment op 15 april. Natuurlijk houden we u via deze site op de hoogte van het verloop van het CE, CSE, CPE en CSPE aan de Zandlaan.  

 

 

Deze pagina delen