De cirkel van ontwikkeling

Zandlaan
cirkel van ontwikkeling cirkel van ontwikkeling

Deze week ontvingen we een video over de Cirkel van Ontwikkeling van Leraar 24, 'voor leraren die willen groeien in hun vak'. De Cirkel van Ontwikkeling is een instrument dat leraren en leerlingen helpt bij het vaststellen van het ontwikkelperspectief van leerlingen. Vooral op het praktijkonderwijs wordt dit instrument gebruikt zoals het filmpje laat zien. Aan welke ontwikkellijn gaat de leerling werken in de komende periode? De Cirkel biedt leraren en leerlingen een duidelijke structuur voor het voeren van een mentor- of coachgesprek. De Cirkel verenigt zes aansprekende ontwikkelingslijnen, met de daaraan verbonden gedragsindicatoren. De video heeft inmiddels een vaste plaats gekregen op de site van het praktijkonderwijs. 

Deze pagina delen