De maatschappelijke stage in leerjaar 2

Zandlaan
maatschappelijke stage in leerjaar 2 maatschappelijke stage in leerjaar 2

Onze school vindt stages heel belangrijk omdat het leerlingen de kans geeft het geleerde in praktijk te brengen en nieuwe ervaringen en bekwaamheden op te doen. Daarom beginnen we in leerjaar twee al met een stage. Geen beroepsstage, die bewaren we voor leerjaar 3, maar een maatschappelijke stage.

Bij een maatschappelijke stage lopen leerlingen als vrijwilliger mee in een non profit organisatie, de maatschappelijke stage is dus vrijwilligerswerk. Er zijn een paar grote verschillen met de beroepsstage:

  • Een beroepsstage doe je voor jezelf om je te oriënteren op een beroep; de maatschappelijke stage doe je voor anderen en voor de samenleving
  • Voor een beroepsstage krijg je soms een vergoeding, voor de maatschappelijke stage niet.
  • Een beroepsstage kun je bij een commercieel bedrijf doen. Bij een maatschappelijke stage mag dit niet.

Meestal wordt er stage gelopen bij een niet-commerciële organisatie (bv. school of verzorgingstehuis) of vrijwilligersorganisatie (sportclub, IVN, Unicef). Leerlingen moeten zelf hun stage zoeken. Het heeft de voorkeur dat leerlingen contact opnemen met instellingen waar ze iemand kennen. Ze moeten hun stage regelen via het netwerk van hun ouders. Ook kunnen ze bij hun oude basisschool of sportclub informeren of ze daar stage mogen lopen. Als de leerling een stageplek heeft gevonden dan krijgt hij of zij een stagecontract. De stageplek moet uiterlijk dinsdag 1 oktober 2019 bekend zijn. Leerlingen moeten 20 uur stage lopen. Daarvoor staan drie dagen in oktober gereserveerd. Dit jaar is dat op 14 t/m 16 oktober. De dag erna, 17 oktober, is de zogenaamde verwerkingsdag. 

Deze pagina delen