Informatie over de vrijwillige ouderbijdrage

Zandlaan
Betaling via de webshop Betaling via de webshop

Aan het begin van het schooljaar willen we onze ouders graag informeren over de vrijwillige ouderbijdrage en de betaling daarvan via de webshop. Jaarlijks ontvangt elke ouder aan het begin van het schooljaar een factuur voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage gebruiken we om goed en aantrekkelijk onderwijs te bieden aan de leerlingen. 

Webshop

U betaalt deze bijdrage in de webshop van Het Streek. Daarvoor ontvangt u per e-mail een link die u naar de webshop (WIS Collect) leidt. Daar ziet u dan de factuur met de kosten die voor uw kind van toepassing zijn. U kunt de vrijwillige ouderbijdrage betalen via iDeal, dit heeft onze voorkeur. Een andere mogelijkheid is dat u Het Streek via WIS Collect machtiging geeft voor betaling in termijnen.

Planning

Op 16 september versturen we een e-mail met een link naar uw omgeving in de webshop. U kunt dan de algemene schoolkosten betalen en, indien van toepassing, verplichte kosten voor bijvoorbeeld de musicalklas. Vergeleken met eerdere jaren zult u een aantal verschillen ervaren:

  • De uiterste betaaldata zijn aangepast aan het moment van de excursies. In de meeste gevallen ligt de uiterste betaaldatum op drie weken vóór de excursie.
  • Vrijwel alle producten staan vanaf september klaar in de webshop. U kunt deze dan al betalen. Aan elke nog niet betaalde excursie zullen wij u tijdig  herinneren.
  • U krijgt voor elk product een aparte factuur. Hiermee verbeteren we het proces van het innen van de schoolkosten.
  • Een nieuwe voorwaarde in de kwijtscheldingsregeling is dat u eerst onderzoekt welke tegemoetkoming van schoolkosten uw gemeente aanbiedt. Daarna kunt u de kwijtscheldingsaanvraag indienen bij Het Streek voor het resterende bedrag. 

Meer informatie

Wanneer u de link naar de webshop heeft ontvangen, wijst alles zich verder vanzelf. Wilt u alvast meer informatie over de ouderbijdrage of de webshop, kijk dan op deze website bij Wie zijn wij > Onze regelingen > Schoolkosten. 

 

Deze pagina delen