Het Streek
nieuws

Verkiezingen op Het Streek

03 november 2017

Het Streek heeft een medezeggenschapsraad voor de locaties Bovenbuurtweg en Zandlaan. De raad bestaat uit 16 leden, verdeeld over een ouder-, leerling- en personeelsgeleding. Ieder schooljaar treedt een gedeelte van de raad af en is dan wel of niet herkiesbaar.

Digitaal stemmen

In de oudergeleding heeft de medezeggenschapsraad een vacature voor zowel de Bovenbuurtweg als de Zandlaan. Voor deze twee vacatures hebben zich vier ouders gemeld, voor beide locaties twee. Dat betekent dat de betrokkenheid bij ouders groot is en dat de raad verkiezingen dient te organiseren. Dat gebeurt voor het eerst digitaal. Ouders ontvangen over een paar dagen een mail met daarin de uitleg over de procedure en informatie over de kandidaten. De raad hoopt op een goede digitale opkomst bij deze verkiezingen. En ouders die op beide locaties een kind hebben, vallen helemaal in de prijzen, want die krijgen twee mails en mogen twee keer stemmen. Het wordt spannend volgende week op Het Streek!