Het Streek
nieuws

Vrijwillige ouderbijdrage

12 september 2017

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks ontvangt elke ouder aan het begin van het schooljaar een factuur voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage gebruiken we om goed en aantrekkelijk onderwijs te bieden aan de leerlingen.

 

Webshop

U betaalt deze bijdrage in de webshop van Het Streek. Daarvoor ontvangt u per e-mail een link die u naar de webshop leidt. Daar ziet u dan de factuur met de kosten die voor uw kind van toepassing zijn. U kunt de vrijwillige ouderbijdrage betalen via iDeal, dit heeft onze voorkeur. Een andere mogelijkheid is dat u Het Streek een machtiging geeft voor betaling in termijnen.

 

Planning

Op 14 september versturen we de link naar uw factuur in de webshop. De uiterste betaaldata zijn
15 oktober en 15 februari, afhankelijk van wanneer de activiteiten plaatsvinden. Er zijn drie uitzonderingen: 

·         Voor de werkweken van de Zandlaan die in oktober plaatsvinden moet de betaling voor 29 september geregeld zijn.

·         Voor de schoolreis van het Praktijkonderwijs moet de betaling voor 18 september plaatsvinden.

·         Begin oktober ontvangen de deelnemers aan de werkweek naar Rome per e-mail een aanvullende link naar de webshop, dit in verband met de meerkosten van deze reis.

 

Meer informatie

Wanneer u de link naar de webshop heeft ontvangen, wijst alles zich verder vanzelf. Wilt u alvast meer informatie over de ouderbijdrage of de webshop, kijk dan op hetstreek.nl bij Wie zijn wij > Onze regelingen > Schoolkosten.