Wie ben ik en wat wil ik worden?

College
Op weg naar een prachtige loopbaan Op weg naar een prachtige loopbaan

Vrijdag 12 staat er weer iets bijzonders te gebeuren voor alle leerlingen van mavo en vmbo op onze locatie. Deze dag staat namelijk helemaal in het teken van loopbaanoriëntatie. 

Het is de bedoeling dat alle leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 op die dag gaan werken aan een presentatie over zichzelf. Deze presentatie geven ze volgend jaar aan hun 'nieuwe’ mentor. Leerlingen hebben zich via hun mentor kunnen inschrijven voor een workshop waarin ze gaan werken aan hun presentatie. Per workshop is er een beperkt aantal plaatsen. Er zijn verschillende workshops bijvoorbeeld Stop Motion waarin je in bewegende beelden vertelt wie/wat jij bent en wat je belangrijk vindt of Collage waarmee je in plaatjes en letters laat zien wie je bent, wat je doet en wat je wil bereiken. 

Niet elke leerling begint deze dag op hetzelfde moment. Leerlingen uit leerjaar 1 starten het tweede uur, leerlingen uit leerjaar 2 en 3 het vierde uur. De workshops duren 2 lesuren, dus leerjaar 1 werkt het tweede en derde uur aan de opdracht en leerjaar 2 en 3 het vierde en vijfde uur. In de mentorles zijn de leerlingen voorbereid en is de opzet van de dag alvast met hen besproken. We hopen op een leerzame dag en vooral meer duidelijkheid in wat een leerling wil worden en hoe dat doel te bereiken.

 

Deze pagina delen