De zorgcoördinator

De zorgcoördinator

lbc.jpg

Binnen onze school hebben wij veel mensen die van alles afweten over begeleiding en ondersteuning. Deze mensen werken met elkaar samen op ons loopbaancentrum. Afgekort noemen wij dat ons 'lbc'. De zorgcoördinator speelt hierbinnen een belangrijke rol.

Op het loopbaancentrum wordt alle ondersteuning geregeld door onze zorgcoördinatoren. Zij overleggen met mentoren, docenten, ouders en leerlingen om er achter te komen wat leerlingen nodig hebben om goed te kunnen leren. Voor iedereen is dit anders. 

Het kan zijn dat één van de zorgcoördinatoren helpt door gesprekken te voeren, of bij gesprekken met mentoren en docenten aanwezig te zijn. Ook kan een zorgcoördinator andere hulp (ook door mensen buiten de school) regelen als dat nodig is. Natuurlijk worden jij en je ouders hierbij betrokken.

Op het lbc werken de zorgcoördinatoren onder andere samen met remedial teachers, orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werk, de leerplichtambtenaar en de verzuimcoördinatoren. Door een nauwe samenwerking zorgen wij zo goed mogelijk voor passend onderwijs voor elke leerling die dat nodig heeft.

 

 

Deze pagina delen