Informatie over coronamaatregelen

Coronamaatregelen op Het Streek

Op deze pagina staat alle actuele informatie over de coronamaatregelen bij Het Streek College

Berichten over corona en de maatregelen versturen we naar leerlingen via hun school e-mail. Ouders/verzorgers berichten we via Magister op het e-mailadres dat bij ons bekend is. In Magister kunnen ouders/verzorgers, indien nodig wijzigen bij ‘mijn gegevens’.

Vanaf maandag 31 mei mogen alle leerlingen weer naar school. Zij hoeven onderling geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Preventief zelftesten
Om er samen voor te zorgen dat het onderwijs op school zoveel mogelijk door kan gaan, is het verzoek aan alle leerlingen om twee keer per week thuis een zelftest af te nemen. Zo wordt het aantal besmettingen op school zoveel mogelijk voorkomen. Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes.

  • De zelftesten worden uitgedeeld
  • In deze flyer leest u hoe de test werkt en wat uw kind moet doen bij een positieve of negatieve testuitslag. 
  • Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Geeft u geen toestemming, of maakt uw kind geen gebruik van een zelftest? Dan heeft dat geen gevolgen, uw kind kan gewoon naar school.
  • Het dagelijks bestuur van de GMR van CSG Het Streek is geïnformeerd over het preventieve gebruik van de zelftesten. 

Procedure besmetting op school

Leerlingen en medewerkers die geen nauw contact hebben gehad met een besmette persoon, maar bijvoorbeeld wel samen les hebben gehad, worden gevraagd om een zelftest te doen. Dit kan gewoon op school. De GGD en de school bepalen samen welke leerlingen in aanmerking komen voor een zelftest.

Het kan gebeuren dat een leerling te lang of te dicht in de buurt van een besmette medeleerling of medewerker is geweest. Dat bekijkt de GGD in overleg met de school, maar kan ook later blijken uit het bron- en contactonderzoek door de GGD. In dat geval moet de leerling naar huis. Thuis gaat de leerling in quarantaine, en maakt hij/zij een afspraak voor een coronatest bij de GGD.

Moet je thuisblijven of niet? Klik hier! 

Het Streek College volgt de voorschriften vanuit het RIVM:

• Blijf thuis bij (milde) klachten en laat je testen  
• Was vaak je handen, ook op school  
• Hoest en nies in je elleboog   
• Schud geen handen, ook niet als leerlingen onderling 
• Reinig je handen met de desinfecterende middelen die in elk lokaal aanwezig zijn; maak je tafel indien gewenst schoon 
• Bewaar als leerling 1,5 meter afstand ten opzichte van medewerkers van onze school   

Verplichting mondkapjes 
In afstemming met onze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en onze bestuurder is besloten om vanaf maandag 26 oktober het dragen van een mondkapje verplicht te maken voor onze leerlingen en medewerkers. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s en in enkele (praktijk)lessituaties. In de lessen kan het mondkapje af. Om duidelijkheid te verkrijgen, benaderen we deze regel als volgt: lopen door het gebouw = mondkapje op. Zitten op een plek = mondkapje mag af.

Ziekmelden en thuis blijven  
We maken onderscheid bij de ziekmeldingen:

• thuisblijven vanwege corona gerelateerde klachten, waarbij de leerling wel onderwijs kan volgen. 
• andere ziekmeldingen, waarbij de leerling geen onderwijs kan volgen.   

We gebruiken voor beide situaties een andere code in Magister (vmbo-mavo).

Klachten die op school ontstaan  
Leerlingen kunnen verkoudheidsklachten op school krijgen. De docent stuurt de leerling dan naar het verzuimbureau. De medewerker belt vervolgens een van de ouders/verzorgers. Als leerlingen chronische klachten hebben, bijvoorbeeld hooikoorts, maar geen andere klachten, dan kunnen ze gewoon onderwijs volgen op school. 
 
Onderwijs voor vmbo/mavo-leerlingen die  ziek zijn of in quarantaine zitten 
Is de leerling thuis vanwege verkoudheidsklachten of omdat hij of zij in quarantaine zit, dan staat in de Magisteragenda wat er per vak gedaan moet worden. Soms kan een fysieke les gestreamd worden; soms staan er te maken opdrachten in Magister.  
 
Onderwijs als docent met klachten thuis is 
Is de docent thuis omdat hij/zij verkouden is, dan probeert hij zo goed mogelijk invulling te geven aan de les vanuit huis. Bij onderbouwleerlingen komt (indien beschikbaar) een toezichthouder in het lokaal of nemen de leerlingen plaats in het theatergedeelte van het Atrium, zodat de docent via streaming of andere digitale middelen de leerlingen les geeft. De bovenbouwleerlingen volgen de lessen digitaal volgens de aanwijzingen die in Magister staan. Binnen het praktijkonderwijs geldt dat de opvang binnen de eigen afdeling georganiseerd wordt.    
 
Ventilatie en lesrooster 
In de zomervakantie 2020 is onze school gecontroleerd en akkoord bevonden. Het Streek College heeft een gebouw uit 2012 en voldoet aan alle gestelde normen. Tijdens de lessen en in pauzes ventileren we zoveel mogelijk, bijvoorbeeld door ramen open te zetten. Het kan daardoor frisser zijn in de lokalen en in het schoolgebouw. Een trui of vest meenemen is dan ook verstandig. We houden het binnenklimaat goed in de gaten. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit onderwerp raadpleeg dan een van onderstaande websites.

Rijksoverheid en corona
Contact en brononderzoek
GGD Gelderland Midden
VO-raad

 

Deze pagina delen