Publicaties

Publicaties

Publicaties.jpg

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerling vermeld. 

Leerlingenstatuut

Schoolgids 

Elke school heeft een schoolgids. Dit is geregeld in de Kwaliteitswet voor scholen in het voortgezet onderwijs. Ook maken we ouders wegwijs in onze organisatie. We vertellen hoe wij de overdracht van kennis en vaardigheden vorm willen geven in ons onderwijs.

Schoolgids

Gedrags- en schoolregels

Om op een prettige manier naar school te kunnen, hebben wij met elkaar afspraken gemaakt. Wil je ze nog eens doornemen? Je kunt ze hieronder downloaden.

Schoolregels 

Deze pagina delen