Aanmeldingsformulier

Jouw aanmelding op Het Streek

Om je aan te melden op Het Streek hebben wij een aanmeldingsformulier nodig. Dat ligt klaar op de basisschool waar jij op zit. Het juiste aanmeldingsformulier is ook te downloaden via onderstaande knoppen.

Aanmeldingsformulier leerjaar 1 (schooljaar 2019-2020)

Aanmeldingsformulier leerjaar 2 en hoger (schooljaar 2019-2020)

Aanmeldingsformulieren voor het huidige schooljaar staan hieronder.

Aanmeldingsformulier leerjaar 1 (schooljaar 2018-2019)

Aanmeldingsformulier leerjaar 2 en hoger (schooljaar 2018-2019)

 

Via basisschool

Wanneer het formulier is ingevuld, lever je het in bij jouw leerkracht. Wij ontvangen vervolgens via de basisschool:

  • het door je ouders ingevulde en ondertekende formulier;

  • het advies van de basisschool;

  • eventueel bijbehorende informatie.

Op deze manier krijgen wij alle benodigde informatie in één keer binnen. Jouw aanmelding ontvangen wij graag vóór 1 maart. Zo snel mogelijk na 1 maart ontvang je van ons een bevestiging van de aanmelding.

Overdracht en plaatsing

Voor de zomervakantie vindt er een zogenoemde warme overdracht plaats van de leerlingen uit groep 8 van de basisschool naar Het Streek. De toelatingscommissie bespreekt vervolgens de aangemelde leerlingen. Halverwege de maand april ontvang je een bericht van plaatsing. De basisschool ontvangt voor de zomervakantie een inschrijfverklaring. Wij plaatsen jou vervolgens in de leerstroom die de basisschool heeft geadviseerd. Hierna gaan wij kijken in welke van onze brugklassen jij op je plek zit. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met jouw wensen. Misschien wil je namelijk graag bij je oude klasgenoten in de klas, of wil je samen fietsen met iemand als je buiten Ede woont. Geef dit gerust aan op het inschrijfformulier.

CITO

Veel basisscholen nemen de CITO-toets af. Op grond van de uitslag van die toets mag een basisschool een hoger plaatsingsadvies afgeven. De basisschool laat ons dit voor 1 juni weten.

Kennismakingsmiddag

Ieder jaar in juni organiseren we voor de nieuwe brugklassers een kennismakingsmiddag. Aangenomen dat je bent geplaatst, kan je op deze middag kennismaken met jouw klasgenoten en jouw mentor. De leerlingen die zich hebben aangemeld voor de Sportklas krijgen diezelfde middag nog een uurtje 'Sport en bewegen'.

Deze pagina delen