Begeleiding

begeleiding en ondersteuning

HET STREEK College PRO BIEDT ONDERSTEUNING DIE BIJ JE PAST

Als leren lastig is, kun je rekenen op goede begeleiding. Ons loopbaancentrum werkt samen met alle docenten en mentoren om jou de begeleiding te geven die je nodig hebt. Misschien ben je niet zo goed in rekenen, of taal? Misschien is er wel iets anders wat je lastig vindt? Op Het Streek College helpen we jou als het goed gaat, maar ook als het even tegenzit.

Loopbaanoriëntatie

Waar ben je goed in? Waar wil je goed in worden? Wat wil je later worden? Wat vind je leuk? Dit zijn allemaal vragen die belangrijk zijn om jezelf beter te leren kennen. Als je weet wat er bij je past, kun je op school én in je latere leven betere keuzes maken. We noemen dit loopbaanoriëntatie- en begeleiding (lob).

Leren op school is natuurlijk heel belangrijk, maar het gaat verder dan dat. Het is goed om te weten waarom je dingen leert, wat je ermee kunt en wat je ervan vindt. In de lessen op Het Streek staan we stil bij deze vragen. Wij willen je namelijk op weg helpen jouw toekomst tegemoet. Het is fijn als je van school gaat na klas 4 en weet welke richting je op wilt, of welke opleiding je wilt gaan doen. Het is daarom goed om te ontdekken wat er bij je past. We beginnen hier daarom al mee in klas 1.

Loopbaanoriëntatie- en begeleiding wordt tegenwoordig steeds belangrijker in het onderwijs. Als je ergens niet uitkomt, of twijfelt waar je goed in bent, dan kunnen onze decanen je verder helpen. Zij zijn experts als het gaat om het oriënteren naar vervolgopleidingen. In elk leerjaar is er een decaan die voor je klaar staat.

Alle vormen van ondersteuning

Bij het streek college

De mentor

Met verschillende leraren is het fijn als er één is bij wie je terecht kan met al je vragen: jouw mentor.

Jouw mentor is één van de docenten van wie je les krijgt. In de brugklas heb je twee mentoren, dus heb je veel contactmomenten. De mentor is de persoon die jou helpt als je een vraag hebt. Ook is jouw mentor de contactpersoon voor jouw ouders of verzorgers. Zij komen elkaar tegen op informatieavonden, rapportbesprekingen en andere activiteiten.

Wanneer je een probleem hebt met een klasgenoot, als je boeken kwijt zijn, als je ergens mee zit, dan kan je dat delen met jouw mentor. Deze gaat jou helpen bij het zoeken naar een oplossing. Ook houdt de mentor jouw cijfers en je studiehouding in de gaten. Als het een keer wat tegenzit, gaat de mentor met jou in gesprek. Vaak ook met jouw ouders of verzorgers.

Als je extra begeleiding nodig hebt dan neemt de mentor contact op met ons leerlingbegleidingscentrum. Hier werken mensen die heel veel afweten van leerlingbegeleiding. De ondersteuningscoördinator helpt de mentor om de juiste begeleiding te vinden.

De ondersteuningscoördinator

Binnen onze school hebben wij veel medewerkers die van alles afweten over begeleiding en ondersteuning. Zij werken met elkaar samen op ons leerlingbegeleidingscentrum. Afgekort noemen wij dat ons ‘lbc’. De ondersteuningscoördinator speelt hierbinnen een belangrijke rol.

Op het loopbaancentrum wordt alle ondersteuning geregeld door onze ondersteuningscoördinatoren. Zij overleggen met mentoren, docenten, ouders en leerlingen om er achter te komen wat leerlingen nodig hebben om goed te kunnen leren. Voor iedereen is dit anders.

Het kan zijn dat één van de ondersteuningscoördinatoren helpt door gesprekken te voeren, of bij gesprekken met mentoren en docenten aanwezig te zijn. Ook kan een ondersteuningscoördinator andere hulp (ook door mensen buiten de school) regelen als dat nodig is. Natuurlijk worden jij en je ouders hierbij betrokken.

Op het lbc werken de ondersteuningscoördinatoren onder andere samen met remedial teachers, orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werkers, de leerplichtambtenaar en de verzuimcoördinatoren. Door een nauwe samenwerking zorgen wij zo goed mogelijk voor passend onderwijs voor elke leerling die dat nodig heeft.

De vakdocent

Op de middelbare school werk je anders dan op de basisschool. Daar had je vaak één meester, of juf. Soms ook weleens twee. Op Het Streek krijg je verschillende vakken van verschillende docenten.

In de brugklas houden we dit aantal docenten zo laag mogelijk. Dit betekent dat je het vak godsdienst en bewegingsonderwijs van dezelfde lerares kan krijgen, of Nederlands en Engels van dezelfde leraar.

De vakdocent geeft jou de uitleg die je nodig hebt om het vak te kunnen volgen. In elke les zit wel een stukje uitleg; vaak geeft de docent deze. Je kan ook zelf naar de uitleg kijken door gebruik te maken van internet. Als je de stof begrijpt, ga je aan de slag met jouw opdrachten.

In de les krijg je tijd om te werken aan de opdrachten. De docent loopt dan langs en helpt je. We vinden het belangrijk dat we elkaar helpen en vragen ook aan jou om andere leerlingen te helpen. Zo leren we met elkaar.

Lukt het even niet zo goed, dan neemt de vakdocent wat meer tijd voor jou, of een groepje leerlingen. Zo krijg je naast klassikale uitleg ook nog extra uitleg als dat nodig is. Meestal kan je hiermee aan de slag.

Toch nog lastig? De vakdocent maakt dan een afspraak om buiten de les om nog eens samen naar de opdracht te kijken, bijvoorbeeld in een pauze, of op een ochtend waarop jouw eerste les wat later begint.

De remedial teacher

Soms zijn bepaalde vakken nog net even te moeilijk. Hoe zat dat ook alweer met wiskunde, of Engels? De remedial teacher helpt je nét even dat stukje verder.

De remedial teacher is er in eerste plaats voor jou als leerling. Dit begint al in klas 1, waar de remedial teacher standaard in elke klas aanwezig is om te kijken of het je allemaal lukt. Als je iets lastig vindt, geeft de remedial teacher (rt’er) adviezen over hoe je de dingen het beste kunt aanpakken. Je krijgt soms ook bijles. Dit kan één op één zijn, maar ook in een groepje.

Naast de hulp die de remedial teacher geeft aan leerlingen is deze ook een grote steun voor docenten en mentoren. De rt’er weet namelijk snel wat jij moeilijk vindt en op welke manier de uitleg het beste bij jou past. Deze informatie wordt gedeeld met jouw docenten, zodat zij hiervan leren. Zo werken wij elke dag aan onderwijs dat helemaal bij jou aansluit.

De begeleider passend onderwijs

In sommige gevallen heeft een leerling op onze school iets meer begeleiding nodig. Voor mentoren en docenten is dit soms moeilijk te organiseren, omdat zij voor het grootste deel van de dag voor de klas staan. De ondersteuningscoördinator kan dan een begeleider passend onderwijs (bpo’er) inzetten.

De begeleider passend onderwijs heeft een brede kennis over allerlei zaken die met jouw leerproces te maken hebben en kunnen deze kennis inzetten om jou te begeleiden. Soms gaat dit over gedrag, soms over stoornissen en in sommige gevallen over langdurige ziekten. De bpo’er neemt de tijd om met ouders, leerlingen, docenten en mentoren te overleggen. Op Het Streek College vinden wij het belangrijk dat elke leerling een zo passend mogelijke plek op school krijgt.

Huiswerkbegeleiding

Op Het Streek College doen we er alles aan jou te helpen met je huiswerk. Jouw vakdocent en mentoren staan voor je klaar je te helpen; in en buiten de les. Ook krijg je in de lessen voldoende hulp om verder te kunnen. Soms heb je tóch nog wat meer begeleiding nodig. Gelukkig krijg je in heel de onderbouw een uur huiswerkbegeleiding. Elke week een lesuur, waarin je leert leren, plannen en organiseren. Dat is nog eens een goede start!

Huiswerkbegeleiding op school

Als je naar de middelbare school gaat, maak je kennis met allemaal nieuwe vakken. Je werkt niet meer heel de dag met dezelfde leerkracht. Dat is even wennen. Je krijgt maakwerkopdrachten, leert voor toetsen, of werkt aan een praktijkopdracht. Hoe doe je dat nu allemaal? Hoe pak je dat slim aan?

Wij willen dat jij goed start in de brugklas. Vandaar dat iedereen in leerjaar 1 en 2 een uur huiswerkbegeleiding op het rooster krijgt. Je leert dan hoe je het beste om kan gaan met je huiswerk en je agenda. Hoe leer je nu het beste woordjes voor Engels? Hoe zorg je dat je wiskunde handig aanpakt? Allemaal onderwerpen die aan bod komen. Hiernaast ook lekker de tijd om rustig aan je huiswerk te zitten en vragen te stellen aan jouw docent.

Fijn idee, toch?

PraktischE INFO Het Streek

Voor ouders en leerlingen

Hoe laat beginnen de lessen? Wanneer zijn de vakanties? Wat doe je als je ziek bent? Via deze pagina kom je terecht bij allerlei praktische informatie die van belang is als je leerling of ouder van een leerling van Het Streek College Pro bent.

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

Veilige School

HET STREEK

Samen voor jouw veiligheid

HET STREEK: VEILIGE SCHOOL

Als school bieden wij jou graag een veilige leeromgeving. Dit betekent dat je op een prettige manier naar school kan gaan. Als je lekker in je vel zit, kom je natuurlijk ook beter aan leren toe. Dit vinden wij erg belangrijk. Om een veilige school te kunnen zijn, hebben we elkaar nodig. We moeten het samen waarmaken. Daarom hebben we op onze locatie een aantal maatregelen genomen.

Gedrags- en schoolregels

Onze gedrags- en schoolregels gelden voor alle leerlingen. De mentor bespreekt ze aan het begin van het schooljaar met de klas. Wil je weten wat erin staat? Klik dan hier.

Voorkomen van pestgedrag

Pesten is heel schadelijk voor de slachtoffers. Dat moeten we met elkaar niet willen. Als school besteden wij veel aandacht aan het voorkomen van dit gedrag. Wij spreken leerlingen er direct op aan als zij zich niet houden aan de regels. Als er gepest wordt, nemen we contact op met de ouders/verzorgers van zowel de dader als het slachtoffer. Wij vinden het belangrijk dat jouw ouders ook op de hoogte zijn van wat er gebeurt op school.

Afsluitbare kluisjes

Niemand hoeft dus aan jouw eigendommen te komen. Daarom krijg je een eigen kluisje. Hierin kun jij je persoonlijke spullen, je boeken, of je gymspullen kwijt. Natuurlijk gaan we uit van normaal gebruik van je kluisje. De schoolleiding heeft wel het recht om incidenteel het kluisje van een leerling te controleren. Alleen wanneer zij vermoedt dat daarin verboden zaken liggen.

Toezicht

De conciërges houden een oogje in het zeil bij de ingang, zodat zij bij ongeregeldheden direct kunnen ingrijpen. Op plekken die buiten het zicht van de toezichthouders liggen, hebben wij camera’s opgehangen. Ook werken wij met een ‘teamleider van de dag’. Dit houdt in dat één van onze teamleiders, onze leerjaarcoördinatoren of de directeur, in alle pauzes in ons atrium is om mee te helpen bij het toezicht houden. Doordat er op de afdelingen altijd iemand is en er voldoende toezicht is in de pauzes, is de kans dat iets verkeerd loopt een stuk kleiner. Samen zorgen wij ervoor dat jij veilig naar school kan.

Voorlichting

Wij vinden het belangrijk dat we leren over hoe we veilig naar school kunnen en ons op school veilig kunnen voelen. Hier besteden wij aandacht aan in onze mentorlessen en in onze week van de veiligheid. Ook werken wij veel samen met de ANWB. Zij komen meerdere keren langs om voorlichting te geven over verkeersveiligheid. Ook de schoolagent komt regelmatig op school langs om een praatje te maken met de leerlingen. Ook wordt de schoolagent weleens gevraagd een voorlichting te geven bij ons in de lessen.

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

Branchegerichte cursus

Branchegerichte cursus

Samen voor jouw toekomst

In de derde en vierde klas van het praktijkonderwijs richt je je nog meer op het werk dat je leuk vindt. Je doet dat met branchegerichte cursussen. Die krijg je twee tot vier uur per week. Een branche is een soort werk. Bijvoorbeeld werk in een winkel, welke winkel dan ook. Als dat werk jou ligt, kun je kiezen voor de branchegerichte cursus Winkelmedewerker. Bij zo’n cursus hoort ook een stage.

Stage

Voordat je op stage gaat, krijg je in de derde klas al één uur per week de cursus Veilig op Stage. Daarin leer je alles over veiligheid op de werkvloer. Ook ga je met een groep medeleerlingen proefdraaien. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij Restore Kringloop BV in Ede. Je doet daar ervaring op in het werken. Volg je de cursus Winkelmedewerker, dan kun je bij Restore je opdrachten uitvoeren alsof je daar echt werkt. Er zijn meerdere bedrijven waar de school op deze manier mee samenwerkt.

Kiezen uit cursussen

Je kunt kiezen uit 17 branchegerichte cursussen:

 • Werken in de keuken
 • Keukenassistent
 • Bedieningsassistent
 • Winkelmedewerker
 • Cursus verkoop & service MBO1
 • Schoonmaken in de groothuishouding
 • Werken in het groen
 • Werken met bloemen
 • Werken in een (zorg)instelling SVA-1
 • Werken als thuishulp SVA-2
 • Beheer van het schoolmagazijn
 • Werken in de logistiek
 • Veilig op Stage/VCA-B
 • Heftruckbestuurder
 • Mobiliteit
 • Werken in de metaal
 • Baliemedewerker
 • Werken in het schildersbedrijf
 • Werken in de kapsalon
 • Werken in bouw, wonen en onderhoud

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

Diploma, verklaring en certificaat

Diploma, verklaring en certificaat

Slagen bij het Streek in Ede

Na vier of vijf jaar verlaat je het praktijkonderwijs met een branchegericht certificaat voor het soort werk dat je leuk vindt.

Natuurlijk heb je niet voor niets vier of vijf jaren goed je best gedaan. Als je alle onderdelen voldoende hebt afgesloten, heb je een diploma verdiend.

Het kan zijn dat je niet alle onderdelen voldoende af kon sluiten. Dan krijg je een verklaring met daarop de onderdelen die je wel voldoende hebt afgesloten.

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

Contact Pro

CONTACT MET HET STREEK COLLEGE PRO

Samen leren, samen leven OP HET STREEK IN EDE!

Wij staan open voor alle vragen, op- of aanmerkingen. Geef het door via onderstaand contactformulier.  Bewijs dat je menselijk bent door te selecteren de hart.

  Praktisch Pro

  Praktische informatie VAN HET STREEK

  GOED GEREGELD BIJ HET STREEK

  Hoe laat beginnen de lessen? Wanneer zijn de vakanties? Wat doe je als je ziek bent? Je leest hier allerlei praktische informatie die belangrijk is als je leerling of ouder van een leerling van Het Streek College Pro bent.

  Lestijden en vakanties

  Vakantierooster en lestijden

  45-minutenrooster

  Wij werken op Het Streek College Pro met een 45-minutenrooster.
  Dan gelden de onderstaande lestijden voor vmbo-mavo en het praktijkonderwijs.

  1e lesuur 08.30-09.15
  2e lesuur 09.15-10.00
  Pauze 10.00-10.15
  3e lesuur 10.15-11.00
  4e lesuur 11.00-11.45
  Pauze 11.45-12.15
  5e lesuur 12.15-13.00
  6e lesuur 13.00-13.45
  Pauze 13.45-14.00
  7e lesuur 14.00-14.45
  8e lesuur 14.45-15.30
  9e lesuur 15.30-16.15

  Vakanties

  De vakanties voor schooljaar 2023-2024.

  Zomervakantie 2023 10 juli t/m 18 augustus 2023
  Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
  Kerstvakantie 25 december 2023 t/m
  5 januari 2024
  Voorjaarsvakantie 19 februari t/m
  23 februari 2024
  Paasmaandag 1 april 2024
  Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
  Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
  Pinkstermaandag 20 mei 2024
  Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

  Vakafkortingen

  Elk vak een eigen afkorting

  In de bijgevoegde tabel kan je vinden welk vak hoort bij een bepaalde afkorting in het rooster.

  In het rooster kunnen achter de vakafkortingen nog andere tekens zijn opgenomen. In dat geval gaat het over clustergroepen in de bovenbouw. Dit zijn groepen waarin leerlingen vanuit meerdere klassen samenkomen.

  Voorbeeld: AK_1 is clustergroep Aardrijkskunde 1

  Afkorting Volledige naam
  Atp Arbeidstrainingsplaats
  BGC Branchegerichte Cursus
  CKV Culturele en Kunstzinnige Vorming
  DraMuz Drama en Muziek
  Grn Groen
  Huish Huishouden
  Infk Informatiekunde
  Kas Keukenassistent
  Lbl Loopbaanleren
  Ne Nederlands
  NTO Nederlandse Taal Ondersteuning
  Re Rekenen
  RenW Rots en Water
  RT Remedial Teaching
  SoVa Sociale Vaardigheden
  TnW Techniek Wonen
  VOS Veilig Op Stage
  Vt Vrijetijdsbesteding
  Vz Verzorging Koken
  VzK Verzorging Koken
  Zr Zelfredzaamheid

  Absentiemeldingen

  Voor als je even niet op school kan zijn

  Soms lukt het even niet op school te komen. Hier hebben wij alle begrip voor. Wij vragen je wel om hierover met ons contact te zoeken. Zo zijn wij goed op de hoogte van wanneer je er wel of niet bent; een prettig idee!

  Bij ziekte

  Ben je ziek, dan bellen je ouders de centrale receptie van de school ‘s morgens tussen 8.00 en 9.00 uur (0318 – 47 71 00). Ben je weer beter en ga je weer naar school, dan bellen je ouders op die dag de centrale receptie van de school tussen 8.00 en 9.00 uur om jou weer beter te melden. Ons verzuimbureau is bereikbaar via verzuim.zln@hetstreek.nl.

  Dokter of tandarts

  Moet je naar de dokter, de tandarts etc., dan melden jouw ouders dat tussen 8.00 en 9.00 uur telefonisch aan de centrale receptie van de schoollocatie.

  Is uw kind ziek of moet het naar de dokter? Graag altijd de school bellen, zodat wij op de hoogte zijn: 0318 – 47 71 00!

  Verlof van maximaal één dag

  Voor afwezigheid in verband met een trouwerij, een begrafenis etc. die niet langer duurt dan ten hoogste één schooldag, kan je schriftelijk vrijaf vragen. Klik hier voor het formulier waarmee je dat verlof aanvraagt. Nadat je ouders het hebben ingevuld en ondertekend, geef je het af bij de centrale receptie van de schoollocatie. Omdat het hier om gevallen gaat waarbij iedereen in aanmerking komt voor buitengewoon verlof, zullen we dit meestal moeiteloos verlenen.

  Verlof langer dan één dag

  Ook voor absentie in verband met vakantie en dergelijke (dus de gevallen die een ander karakter hebben) moet je dit aanvraagformulier invullen.

  Bezwaar

  Willen je ouders bezwaar aantekenen tegen een beslissing van de school om jou geen verlof te geven? Dien dan binnen zes weken na dagtekening een gemotiveerd bezwaarschrift in bij de directeur van de school. In dat bezwaarschrift moeten in ieder geval staan:

  • naam, adres en de datum van het bezwaar;
  • de omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt maakt;
  • de gronden van het bezwaar.

  Nadat het bezwaar is ingediend, kunnen jouw ouders om een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank. Hiervoor moet dan wel griffierechten betaald worden.

  Artikel 11
  Dient u de aanvraag in op grond van artikel 11 onder f, dan moet u een gewaarmerkte werkgeversverklaring (niet voorgedrukt) overleggen.

  Leerlingenraad

  Jouw mening telt

  Wij vinden het belangrijk dat jij meedenkt! Wij gaan daarom regelmatig met leerlingen in gesprek. Deze groep leerlingen vormt samen de leerlingenraad.

  Elke afdeling van onze school heeft een eigen leerlingenraad. Daarin bespreken we dingen die de afdeling aangaan. Je kunt denken aan het organiseren van een leuke activiteit, of het bespreken wat er beter of leuker kan op de afdeling. De leerlingen zijn dan in gesprek met hun eigen teamleider.

  Onze directeur, de heer Veldboer vindt het ook belangrijk om op de hoogte te blijven van wat er in de school speelt. De centrale leerlingenraad wordt samengesteld vanuit de afdelingen. Hier worden onderwerpen besproken die voor elke leerling van belang zijn. Je kunt hierbij denken aan het rooster, schoolfeesten, de sfeer in de school, enz.

  Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met ons kunnen meedenken. Zo wordt Het Streek écht jouw school!

  Locatieleiding

  Leiding Het Streek College Pro

  Het team wordt geleid door mevrouw W. Dam.

  Zij werkt samen met onze waarnemend directeur de heer A. Veldboer.

  Veilige school

  Samen voor jouw veiligheid

  Als school bieden wij jou graag een veilige leeromgeving. Dit betekent dat je op een prettige manier naar school kan gaan. Als je lekker in je vel zit, kom je natuurlijk ook beter aan leren toe. Dit vinden wij erg belangrijk. Om een veilige school te kunnen zijn, hebben we elkaar nodig. We moeten het samen waarmaken. Daarom hebben we op onze locatie een aantal maatregelen genomen.

  Gedrags- en schoolregels

  Onze gedrags- en schoolregels gelden voor alle leerlingen. De mentor bespreekt ze aan het begin van het schooljaar met de klas. Wil je weten wat erin staat? Klik dan iets verderop op het boekje omgaan met elkaar.

  Voorkomen van pestgedrag

  Pesten is heel schadelijk voor de slachtoffers. Dat moeten we met elkaar niet willen. Als school besteden wij veel aandacht aan het voorkomen van dit gedrag. Wij spreken leerlingen er direct op aan als zij zich niet houden aan de regels. Als er gepest wordt, nemen we contact op met de ouders/verzorgers van zowel de dader als het slachtoffer. Wij vinden het belangrijk dat jouw ouders ook op de hoogte zijn van wat er gebeurt op school.

  Afsluitbare kluisjes

  Niemand hoeft dus aan jouw eigendommen te komen. Daarom krijg je een eigen kluisje. Hierin kun jij je persoonlijke spullen, je boeken, of je gymspullen kwijt. Natuurlijk gaan we uit van normaal gebruik van je kluisje. De schoolleiding heeft wel het recht om incidenteel het kluisje van een leerling te controleren. Alleen wanneer zij vermoedt dat daarin verboden zaken liggen.

  Toezicht

  De conciërges houden een oogje in het zeil bij de ingang, zodat zij bij ongeregeldheden direct kunnen ingrijpen. Op plekken die buiten het zicht van de toezichthouders liggen, hebben wij camera’s opgehangen. Ook werken wij met een ‘teamleider van de dag’. Dit houdt in dat één van onze teamleiders, of de directeur in alle pauzes in ons atrium is om mee te helpen bij het toezicht houden. Doordat er op de afdelingen altijd iemand is en er voldoende toezicht is in de pauzes is de kans dat iets verkeerd loopt een stuk kleiner. Samen zorgen wij ervoor dat jij veilig naar school kan.

  Voorlichting

  Wij vinden het belangrijk dat we leren over hoe we veilig naar school kunnen en ons op school veilig kunnen voelen. Hier besteden wij aandacht aan in onze mentorlessen. Ook werken wij veel samen met de ANWB. Zij komen meerdere keren langs om voorlichting te geven over verkeersveiligheid. Ook de schoolagent komt regelmatig op school langs om een praatje te maken met de leerlingen. Ook wordt de schoolagent weleens gevraagd een voorlichting te geven bij ons in de lessen.

  Aanmelden

  KOM NAAR HET STREEK IN EDE!

  Leerjaar 1

  Voor het eerst naar de middelbare school, dat is leuk en spannend tegelijk! Ben jij nieuwsgierig hoe dat is? Neem hier een kijkje. Dan lees je alles over de verschillende leerstromen en kun je filmpjes en webinars bekijken. Je leest wanneer onze Open Dag is en wanneer de themamiddagen en open lessen zijn. En belangrijk: hoe jij je kunt aanmelden. Mis niks!

  Leerjaar 2 of hoger

  Zit je in leerjaar 2 of hoger en wil je volgend jaar overstappen naar Het Streek College? Vul dan het aanmeldformulier in en mail dat naar info.college@hetstreek.nl. De teamleider of decaan van de afdeling neemt contact met je op.

  Tussentijds aanmelden

  Wil je overstappen naar Het Streek College? Dat kan ook als het schooljaar al begonnen is. We gaan met jou, jouw ouders en je oude school kijken naar wat de beste plek is om te starten. Je mag onderstaande aanmeldformulieren gebruiken en mailen naar ons of inleveren bij de receptie. Onze decaan neemt zo snel mogelijk contact met je op.

  Publicaties

  BEKIJK EN DOWNLOAD ALLE INFORMATIE

  In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerling vermeld. Naast het leerlingenstatuut hebben we net als elke andere school een schoolgids. Dit is geregeld in de Kwaliteitswet voor scholen in het voortgezet onderwijs. Ook maken we ouders wegwijs in onze organisatie. We vertellen hoe wij de overdracht van kennis en vaardigheden vorm willen geven in ons onderwijs. Tot slot hebben we om op een prettige manier naar school te kunnen, met elkaar afspraken gemaakt. Wil je ze nog eens doornemen? Je kunt alle documenten hieronder bekijken.

  Shelf Wood
  Shelf Wood

  Méér weten of keuze al gemaakt?

  Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

  Praktisch College

  Praktische informatie VAN HET STREEK

  GOED GEREGELD BIJ HET STREEK

  Hoe laat beginnen de lessen? Wanneer zijn de vakanties? Wat doe je als je ziek bent? Je leest hier allerlei praktische informatie die belangrijk is als je leerling of ouder/verzorger van een leerling van Het Streek College bent.

  Lestijden en vakanties

  Vakantierooster en lestijden

  45-minutenrooster

  Wij werken op Het Streek College met een 45-minutenrooster.
  Dan gelden de onderstaande lestijden voor vmbo-mavo en het praktijkonderwijs.

  1e lesuur 08.30-09.15
  2e lesuur 09.15-10.00
  Pauze 10.00-10.15
  3e lesuur 10.15-11.00
  4e lesuur 11.00-11.45
  Pauze 11.45-12.15
  5e lesuur 12.15-13.00
  6e lesuur 13.00-13.45
  Pauze 13.45-14.00
  7e lesuur 14.00-14.45
  8e lesuur 14.45-15.30
  9e lesuur 15.30-16.15

  Vakanties

  De vakanties voor schooljaar 2023-2024

  Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
  Kerstvakantie 25 december 2023 t/m
  5 januari 2024
  Voorjaarsvakantie 19 februari t/m
  23 februari 2024
  Paasmaandag 1 april 2024
  Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
  Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
  Pinkstermaandag 20 mei 2024
  Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

  Vakafkortingen

  Elk vak een eigen afkorting

  In de bijgevoegde tabel kan je vinden welk vak hoort bij een bepaalde afkorting in het rooster.

  In het rooster kunnen achter de vakafkortingen nog andere tekens zijn opgenomen. In dat geval gaat het over clustergroepen in de bovenbouw. Dit zijn groepen waarin leerlingen vanuit meerdere klassen samenkomen.

  Voorbeeld: AK_1 is clustergroep Aardrijkskunde 1

  Afkorting Volledige naam
  AK Aardrijkskunde
  BI Biologie
  BGV Beroepsgerichte Vakken
  BV Beeldende Vorming
  CKV Culturele kunstzinnige vorming
  DP Dienstverlening en Producten
  DU Duits
  EC Economie
  EN Engels
  GD Godsdienst
  GS Geschiedenis
  LO Lichamelijke Opvoeding
  LOB Loopbaanbegeleiding
  MA Maatschappijleer
  MA2 Maatschappijleer II (keuze-examenvak in Mavo 4)
  MASK Maatschappijkunde
  ME Mentoruur
  MM Mens & Maatschappij
  MU Muziek
  MUS Musicalklas
  NASK Natuur- en scheikunde (leerjaar 1 en 2)
  NASK1 Natuur- en scheikunde 1 (Natuurkunde bovenbouw)
  NE Nederlands
  PIE Produceren, installeren en energie
  PK Praktijkkeuze
  RE Rekenen
  SOVA Sociale vaardigheidstraining
  SPO Sportklas
  TN Techniek
  WI Wiskunde
  WOW Waar Onderwijs Werkt (project voor begeleiding naar werk)

  Absentiemeldingen

  Voor als je even niet op school kan zijn

  Soms lukt het even niet op school te komen. Hier hebben wij alle begrip voor. Wij vragen je wel om hierover met ons contact te zoeken. Zo zijn wij goed op de hoogte van wanneer je er wel of niet bent; een prettig idee!

  Bij ziekte

  Ben je ziek, dan bellen je ouders de centrale receptie van de school ‘s morgens tussen 8.00 en 9.00 uur (0318 – 47 71 00). Ben je weer beter en ga je weer naar school, dan bellen je ouders op die dag de centrale receptie van de school tussen 8.00 en 9.00 uur om jou weer beter te melden. Ons verzuimbureau is bereikbaar via verzuim.zln@hetstreek.nl.

  Dokter of tandarts

  Moet je naar de dokter, de tandarts etc., dan melden jouw ouders dat tussen 8.00 en 9.00 uur telefonisch aan de centrale receptie van de schoollocatie.

  Is uw kind ziek of moet het naar de dokter? Graag altijd de school bellen, zodat wij op de hoogte zijn: 0318 – 47 71 00!

  Verlof van maximaal één dag

  Voor afwezigheid in verband met een trouwerij, een begrafenis etc. die niet langer duurt dan ten hoogste één schooldag, kan je schriftelijk vrijaf vragen. Klik hier voor het formulier waarmee je dat verlof aanvraagt. Nadat je ouders het hebben ingevuld en ondertekend, geef je het af bij de centrale receptie van de schoollocatie. Omdat het hier om gevallen gaat waarbij iedereen in aanmerking komt voor buitengewoon verlof, zullen we dit meestal moeiteloos verlenen.

  Verlof langer dan één dag

  Ook voor absentie in verband met vakantie en dergelijke moet je het aanvraagformulier invullen.

  Wilt u met uw kind of kinderen op vakantie gaan? Wij wensen u een heerlijke tijd toe. Maar wij verplichten u in principe wel om die vakantie af te stemmen op de vrije dagen die de school heeft vastgesteld (zie lestijden en vakanties). Alleen om dringende redenen mag u en mogen wij hiervan afwijken volgens de regels van de leerplichtwet. Bij kortdurende afwezigheid beslist de teamleider. Gaat het om een wat langere periode en betreft het leerplichtige leerlingen, dan brengt de teamleider een advies uit aan de afdeling leerplicht van de gemeente. Deze instantie neemt vervolgens de beslissing. Ouders hebben altijd het recht om tegen een genomen beslissing in beroep te gaan.

  Bezwaar

  Willen je ouders bezwaar aantekenen tegen een beslissing van de school om jou geen verlof te geven? Dien dan binnen zes weken na dagtekening een gemotiveerd bezwaarschrift in bij de directeur van de school. In dat bezwaarschrift moeten in ieder geval staan:

  • naam, adres en de datum van het bezwaar;
  • de omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt maakt;
  • de gronden van het bezwaar.

  Nadat het bezwaar is ingediend, kunnen jouw ouders om een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank. Hiervoor moet dan wel griffierechten betaald worden.

  Artikel 11
  Dient u de aanvraag in op grond van artikel 11 onder f, dan moet u een gewaarmerkte werkgeversverklaring (niet voorgedrukt) overleggen.

  Ouders en school

  Ouders en school werken samen

  Ouders en school werken samen in de CRO (Contactraad Ouders). De Contactraad Ouders heeft regelmatig overleg met iemand van het managementteam over allerlei schoolzaken en de schoolorganisatie. Ook organiseert de CRO ieder jaar een thema-avond over een actueel onderwerp. Ouders kunnen via de contactraad allerlei schoolzaken aan de orde stellen. Het e-mailadres hiervoor is cro.college@hetstreek.nl.

  Aanmelden

  KOM NAAR HET STREEK IN EDE!

  Leerjaar 1

  Voor het eerst naar de middelbare school, dat is leuk en spannend tegelijk! Ben jij nieuwsgierig hoe dat is? Neem hier een kijkje. Dan lees je alles over de verschillende leerstromen en kun je filmpjes en webinars bekijken. Je leest wanneer de themamiddagen en open lessen zijn. En belangrijk: hoe jij je kunt aanmelden. Mis niks!

  Leerjaar 2 of hoger

  Zit je in leerjaar 2 of hoger en wil je in het huidige of in het nieuwe schooljaar overstappen naar Het Streek College? Vul dan het aanmeldformulier in en mail dat naar info.college@hetstreek.nl. De decaan van de afdeling neemt contact met je op.

  Tussentijds Aanmelden

  Wil je overstappen naar Het Streek College? Dat kan ook als het schooljaar al begonnen is. We gaan met jou, jouw ouders en je oude school kijken naar wat de beste plek is om te starten. Je mag onderstaande aanmeldformulieren gebruiken en mailen naar ons of inleveren bij de receptie. Onze decaan neemt zo snel mogelijk contact met je op.

  Publicaties

  BEKIJK EN DOWNLOAD ALLE INFORMATIE

  In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerling vermeld. Naast het leerlingenstatuut hebben we net als elke andere school een schoolgids. Dit is geregeld in de Kwaliteitswet voor scholen in het voortgezet onderwijs. Ook maken we ouders wegwijs in onze organisatie. We vertellen hoe wij de overdracht van kennis en vaardigheden vorm willen geven in ons onderwijs. Tot slot hebben we om op een prettige manier naar school te kunnen, met elkaar afspraken gemaakt. Wil je ze nog eens doornemen? Je kunt alle documenten hieronder bekijken.

  Shelf Wood
  Shelf Wood
  Shelf Wood

  Leerlingenraad

  Jouw mening telt

  Wij vinden het belangrijk dat jij meedenkt! Wij gaan daarom regelmatig met leerlingen in gesprek. Deze groep leerlingen vormt samen de leerlingenraad.

  Elke afdeling van onze school heeft een eigen leerlingenraad. Daarin bespreken we dingen die de afdeling aangaan. Je kunt denken aan het organiseren van een leuke activiteit, of het bespreken wat er beter of leuker kan op de afdeling. De leerlingen zijn dan in gesprek met hun eigen teamleider.

  Onze directeur, de heer Veldboer, vindt het ook belangrijk om op de hoogte te blijven van wat er in de school speelt. Daarom schuift hij ook een aantal keer aan als de leerlingenraad vergadert. Dan worden onderwerpen besproken die voor elke leerling van belang zijn. Je kunt hierbij denken aan het rooster, schoolfeesten, de sfeer in de school, enz.

  Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met ons kunnen meedenken. Zo wordt Het Streek écht jouw school!

  Locatieleiding

  Leiding Het Streek College

  Binnen Het Streek College zijn er drie teamleiders voor onze leerjaren:

  Voor de brugklas is dat mevrouw L. Foekens, voor leerjaar 2 is dat mevrouw W. van Dijk en voor leerjaar 3 & 4 is dat de heer T. Kraaijeveld.

  Zij werken samen met onze waarnemend directeur de heer A. Veldboer.

  Méér weten of keuze al gemaakt?

  Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

  Nieuws Pro

  MEDEDELINGEN

  BLIJF OP DE HOOGTE

  BEKIJK HIER AL HET NIEUWS VAN HET STREEK COLLEGE PRO

  SOCIAL MEDIA
  PRO

  Volg Het Streek College Pro op Facebook en Instagram. Bekijk hier de laatste posts van ons.

  AGENDA
  PRO

  Bekijk de actuele evenementen en agenda van Het Streek. Ontdek wat er komen gaat.

  Méér weten of keuze al gemaakt?

  Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

  Pro Actueel

  BLIJF OP DE HOOGTE

  BEKIJK HIER AL HET NIEUWS VAN HET STREEK COLLEGE PRO

  SOCIAL MEDIA
  PRO

  Volg Het Streek College Pro op Facebook en Instagram. Bekijk hier de laatste posts van ons.

  AGENDA
  PRO

  Bekijk de actuele activiteiten en agenda van Het Streek College Pro. Ontdek wat er komen gaat.

  volg ons op social media, Stay tuned!

  OP HET STREEK IS ELKE DAG WAT TE BELEVEN!

  Woensdag 13 december heten we leerlingen uit groep 8 welkom op Het Streek Lyceum om te ontdekken hoe leuk Geo Future is! Meld je snel aan (link in bio) en neem deel aan onze escape room! 🕵️‍♂️🔍 #themamiddag #samenlerensamenleven

  Woensdag 13 december heten we leerlingen uit groep 8 welkom op Het Streek Lyceum om te ontdekken hoe leuk Geo Future is! Meld je snel aan (link in bio) en neem deel aan onze escape room! 🕵️‍♂️🔍 #themamiddag #samenlerensamenleven ...

  Meneer van Dijk is op reis in Uganda. Daar kijkt hij mee op verschillende scholen. Wat een passie en enthousiasme! Hij neemt het allemaal mee naar Nederland!

  Meneer van Dijk is op reis in Uganda. Daar kijkt hij mee op verschillende scholen. Wat een passie en enthousiasme! Hij neemt het allemaal mee naar Nederland! ...

  MEDEDELINGEN

  Méér weten of keuze al gemaakt?

  Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

  Onderwijs

  PRAKTIJKONDERWIJS

  HET STREEK COLLEGE PRO GEEFT Onderwijs dat bij jou past

  Op het praktijkonderwijs leer je door te doen. Je bent heel praktisch bezig in allerlei oefensituaties. Na het praktijkonderwijs ben jij klaar om zelfstandig mee te doen in de maatschappij. De opleiding is gericht om uit te stromen naar een passende werkplek. Dit gaat altijd in overleg met jouw docenten en mentoren. In kleine klassen van ongeveer vijftien leerlingen werk je toe naar een baan of zelfs naar een vervolgopleiding. Je werkt met een individueel ontwikkelplan. Dat is helemaal op jou afgestemd. Sommige leerlingen gaan na het praktijkonderwijs niet direct werken. Zij kunnen doorleren voor de entreeopleiding van het mbo. Dan ga je een halve dag minder op stage en werk je aan taal en rekenen.

  Vier thema’s

  In de lessen staan steeds vier thema’s centraal:
  Werken: hoe je bijvoorbeeld aan een baan komt en hoe je die houdt.
  Wonen: waar moet je aan denken als je op jezelf woont?
  Vrije tijd: hoe maak je verstandige en nuttige keuzes als je tijd over hebt?
  Burgerschap: hoe kan je iets betekenen voor een ander?

  Alle mogelijkheden om JE EXTRA te ONTWIKKELEN

  OP HET STREEK COLLEGE PRO ONDERSTEUNEN WIJ JOU

  Diploma en certificaat

  Na vier of vijf jaar verlaat je het praktijkonderwijs met een branchegericht certificaat voor het soort werk dat je leuk vindt. Natuurlijk heb je niet voor niets vier of vijf jaren goed je best gedaan.

  Branchegerichte cursus

  In de derde en vierde klas van het praktijkonderwijs richt je je nog meer op het werk dat je leuk vindt. Je doet dat met branchegerichte cursussen. Die krijg je twee tot vier uur per week.

  Begeleiding

  Als leren lastig is, kun je rekenen op goede begeleiding. Ons loopbaancentrum werkt samen met alle docenten en mentoren om jou de begeleiding te geven die je nodig hebt.

  Veilige school

  Als school bieden wij jou graag een veilige leeromgeving. Dit betekent dat je op een prettige manier naar school kan gaan.

  PraktischE INFO Het Streek

  Voor ouders en leerlingen

  Hoe laat beginnen de lessen? Wanneer zijn de vakanties? Wat doe je als je ziek bent? Via deze pagina kom je terecht bij allerlei praktische informatie die van belang is als je leerling of ouder van een leerling van Het Streek College Pro bent.

  Contactpersoon

  HEB JE EEN VRAAG? STEL HEM GERUST

  Heb je nog vragen over het praktijkonderwijs, neem dan gerust contact op met de teamleider Pro, mevrouw Dam (wda@hetstreek.nl).

  OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

  Méér weten of keuze al gemaakt?

  Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!