Praktisch Lyceum

Praktische informatie

Goed geregeld bij Het Streek Lyceum

Hoe laat beginnen de lessen? Wanneer zijn de vakanties? Wat doe je als je ziek bent? Hoe leen of verleng je een boek bij de mediatheek? Je leest hier allerlei praktische informatie die van belang is als je leerling of ouder van een leerling van Het Streek Lyceum bent.

Lestijden en vakanties

Lesrooster en vakantierooster

45-minutenrooster

Wij werken op Het Streek Lyceum met een 45-minutenrooster.

1e lesuur 08.30-09.15
2e lesuur 09.15-10.00
Pauze 10.00-10.15
3e lesuur 10.15-11.00
4e lesuur 11.00-11.45
Pauze (lj. 1 en 2) 11.45-12.15
5e lesuur (lj. 3 t/m 6) 11.45-12.30
Pauze (lj. 3 t/m 6) 12.30-13.00
5e lesuur (lj. 1 en 2) 12.15-13.00
6e lesuur 13.00-13.45
7e lesuur 13.45-14.30
Pauze 14.30-14.40
8e lesuur 14.40-15.25
9e lesuur 15.25-16.10

Vakanties

De vakanties voor schooljaar 2023-2024.

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m
5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m
23 februari 2024
Paasmaandag 1 april 2024
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Pinkstermaandag 20 mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

De vakanties voor schooljaar 2024-2025.

Herfstvakantie 28 oktober t/m 1 november 2024
Kerstvakantie 23 december 2024 t/m
3 januari 2025
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m
28 februari 2025
Meivakantie 21 april t/m 5 mei 2025
Hemelvaart 29 en 30 mei 2025
Pinkstermaandag 9 juni 2025
Zomervakantie 21 juli t/m 29 augustus 2025

Absentiemeldingen

Afwezig? Laat het ons weten!

Bij ziekte

Is uw zoon of dochter ziek, dan dient u de school daarvan ‘s morgens voor 9.00 uur telefonisch in te lichten. Het kan zijn dat de absentie langer dan een dag duurt. Dan kunt u ervoor kiezen om dagelijks te bellen tijdens de ziekteperiode óf uw zoon of dochter moet binnen 48 uur nadat hij/zij weer beter is een volledig ingevuld en ondertekend absentiebriefje deponeren in de brievenbus bij verzuimbeheer. Deze briefjes kan uw kind halen bij verzuimbeheer of u kunt ze zelf downloaden. De briefjes zijn te vinden op Intranet.

Dokter of tandarts

Moet uw zoon of dochter naar de dokter, de tandarts etc. en kan dat bezoek beslist niet buiten de lessen afgesproken worden, dan meldt u dit vooraf telefonisch óf uw zoon/dochter levert uiterlijk 1 dag voorafgaand aan het bezoek een absentiebriefje in.

Valt het bezoek tijdens een toets dan dient uw zoon/dochter dit vooraf te melden bij de docent die de toets geeft. Als de melding of het absentiebriefje niet vooraf is gedaan/ingeleverd wordt uw zoon/dochter geacht bij de toets aanwezig te zijn.

Bijzonder verlof

Voor afwezigheid om een andere reden dan ziekte (bijvoorbeeld voor een begrafenis of een trouwerij) die niet langer duurt dan ten hoogste één schooldag moet u minimaal 24 uur van tevoren schriftelijk vrijaf vragen bij de teamleider. Dit kan via het formulier ‘Aanvraag bijzonder verlof’. Het formulier is verkrijgbaar bij de receptie. U kunt het ook downloaden vanuit ons Intranet.

Op vakantie met uw kinderen?

Wilt u met uw kind of kinderen op vakantie gaan? Wij wensen u een heerlijke tijd toe. Maar wij verplichten u in principe wel om die vakantie af te stemmen op de vrije dagen die de school heeft vastgesteld (zie lestijden en vakanties). Alleen om dringende redenen mag u en mogen wij hiervan afwijken volgens de regels van de leerplichtwet. Bij kortdurende afwezigheid beslist de teamleider. Gaat het om een wat langere periode en betreft het leerplichtige leerlingen, dan brengt de teamleider een advies uit aan de afdeling leerplicht van de gemeente. Deze instantie neemt vervolgens de beslissing. Ouders hebben altijd het recht om tegen een genomen beslissing in beroep te gaan.

S-uren

S-uren zijn studie-uren die je naast je gewone lessen inplant om zelfstandig aan schooltaken te werken (huiswerk, praktische opdrachten, verslagen, …). Ze zijn bedoeld om je zelfstandigheid te vergroten, om te zorgen dat je tijdens schooltijden zo veel mogelijk voor school kan doen (en minder thuis) en om je voor te bereiden op je vervolgopleiding waarin je veel zelf moet plannen en organiseren.

Ook al hoef je geen S-uren te maken, toch moet je zorgen dat je een keer hebt ingelogd in het systeem! Het S-uren systeem wordt later in het schooljaar gebruikt om je in te schrijven voor de herkansingen.

Decanaat

Zoek je iemand die je kan helpen bij de keuze van een vervolgstudie of een beroep? Dan kan je terecht bij de decaan. De decanen bij ons op school zijn:

Om je te helpen bij het maken van een goede keuze, organiseren de decanen jaarlijks verschillende activiteiten, bijvoorbeeld een vakkenvoorlichtingsavond, profielkeuzedagen en stage- en meeloopdagen.

Mediatheek

Je bent van harte welkom in de mediatheek! In onze studieruimte kun je komen studeren, een boek lenen of een computer gebruiken. Voor een overzicht van de boeken in onze collectie ga je naar onze website. Daar vind je ook de krantenbank, uittrekselbank en informatie over bijvoorbeeld lezen voor de lijst!

Klik op de link om naar onze website te gaan. 

Pauzes

Op Het Streek Lyceum heb je twee pauzes op een lesdag: een kleine en een grote pauze. De kleine pauze duurt voor alle leerlingen van 10.00 – 10.15 uur. De grote pauze is gescheiden: leerlingen uit leerjaar 1 en 2 hebben pauze van 11.45 – 12.15 uur. Leerlingen uit leerjaar 3 en hoger van 12.30 – 13.00 uur. Zo zorgen we dat je altijd een plekje hebt om rustig te eten!

Telefoonbeleid

Beste leerling,

Je hebt het vast al via je je mentor en/of ouders gehoord dat er een nieuw telefoonbeleid komt. Vanaf maandag 12 februari geldt de afspraak: ‘Thuis of in de kluis!’

We kunnen ons voorstellen dat dit voor sommige leerlingen vragen oproept en dat dit erg wennen zal zijn. Misschien ben je wel niet zo blij met dit besluit en heb je vragen. Bijvoorbeeld: waarom waren die telefoontassen niet genoeg? En hoe weet ik nu of er roosterwijzigingen zijn? Of: wat moet ik dán doen in de pauze?

Hiervoor hebben we een Q&A (Question and Answer) gemaakt:

Q&A

Waarom mag de telefoon niet in school gebruikt worden?

 • We vinden het belangrijk dat jij de lessen goed kunt volgen. De telefoon is een afleider en zorgt er op die manier voor dat je minder geconcentreerd bent in de les.
 • Sociaal gedrag. We vinden het belangrijk dat je in de vrije momenten, tussen de lessen en in de pauzes met elkaar praat.
 • De telefoon kan op school niet meer worden misbruikt om filmpjes of foto’s te delen van medeleerlingen zonder dat daar toestemming voor is gegeven.

Maar waren die telefoontassen niet genoeg?

De telefoontas in de klas zorgt nog steeds voor afleiding door de geluidjes of lichtjes die uit de telefoons in de telefoontas komen. Een groot aantal leerlingen si dan toch (onbewust) bezig met zijn/haar telefoon.

Hoe ziet een mobielvrije schooldag eruit?

 1. Je neemt je telefoon niet mee naar school.
 2. Je legt je telefoon meteen bij binnenkomst op school in je kluis. Aan het einde van de dag kun je je telefoon weer uit de kluis halen. De telefoon gaat dus niet meer naar het leslokaal en mag niet gebruikt worden in de gangen, aula of op het schoolplein.

Geldt de regel voor alle leerlingen?

Ja, de regel geldt voor onder- en bovenbouwleerlingen. De enige uitzondering zijn leerlingen met een medische urgentie of een bijzondere ondersteuningsbehoefte. Deze leerlingen krijgen een telefoonpas en mogen de telefoon alleen gebruiken voor de doeleinden zoals afgesproken. Voor de rest geldt ook voor deze leerlingen dat we een mobielvrije school zijn.

Wat als ik les heb bij Het College of naar de gymles moet?

 • Heb je gymles dan laat je de mobiele telefoon in principe in de kluis liggen*. Je neemt je telefoon natuurlijk wel mee als de gymlessen de eerste of laatste lesuren zijn.
 • Heb je les op Het College (onderzoeken & ontwerpen of technologie & toepassing) dan laat je de telefoon in de kluis liggen. Ook op die locatie geldt het telefoonbeleid. Je hebt hierover al een mail ontvangen omdat op het College het telefoonbeleid eerder is gestart.

Mag ik ook in de pauze geen telefoon?

Zodra je zichtbaar bent in de school is de telefoon weg. Ook in de pauze geldt: telefoon uit de kluis.. dan ook naar huis. 

Wat moet ik dán doen in de pauze?

Scholen die al langer mobielvrij zijn ervaren dat leerlingen weer meer met elkaar gaan praten. Leerlingen zien weer meer naar elkaar om en we hopen dat jullie dat ook gaan ervaren. Heb je zelf ideeën om de pauzes in het nieuwe gebouw gezelliger te maken? Lever je ideeën dan in bij Onesiforus of bij de leerlingenraad: leerlingenraad.lyceum@hetstreek.nl.

Hoe kan ik nu betalen bij de kantine?

Met een bankpas of contant geld.

Mag ik mijn mobiel gebruiken tijdens een schoolreis of dagexcursie?

Tijdens een activiteit geeft de begeleiding aan op welke momenten de mobiele telefoon gebruikt mag worden. Onderweg (bus/trein) mag de mobiele telefoon gebruikt worden, maar je bergt de telefoon op wanneer je toegesproken wordt, of de begeleiding daarom vraagt.

Ik heb een smartwatch, mag ik die gebruiken?

Je mag je smartwatch gebruiken als horloge, maar niet voor andere doeleinden.

Mag ik onder schooltijd op mijn laptop om mijn social media bij te werken?

 • Een laptop (of ander device) gebruik je alleen voor schooldoeleinden.
 • Gebruik je de laptop voor andere zaken dan kan je daarop aangesproken worden.

Ik gebruik mijn telefoon om mijn rooster te checken. Hoe weet ik nu in welk lokaal ik les heb en/of er nog roosterwijzigingen zijn?

 • Een papieren agenda kan hiervoor uitkomst bieden.
 • Roosterwijzigingen worden of tijdig in het rooster gezet (voor 8 uur ‘s morgens) of via de teamleider aan de klas doorgegeven.

Hoe ben ik onder schooltijd bereikbaar voor mijn ouder(s)/verzorger(s)?

 • Je ouders/verzorgers kunnen je bereiken via het telefoonnummer van school: 0318-632505 (Het Streek Lyceum) of 0318-477100 (Het Streek College).
 • Bij noodgevallen kan je naar huis bellen bij verzuimbeheer of de receptie.

Wat gebeurt er als ik me niet aan de afspraken houd?

Als je binnen de school of op het schoolterrein wordt gezien met je mobiele telefoon, dan moet je deze inleveren bij de receptie.

Daar gaan we natuurlijk niet vanuit, maar het kan een keer voorkomen. Onderstaand kun je lezen wat we van jou en je ouder(s)/verzorger(s) verwachten als zo’n situatie zich voordoet.

 • 1e & 2e keer inname: vanaf 15.00 uur kan je de telefoon ophalen bij de receptie, Wanneer je later uit bent haal je de telefoon op na afloop van je laatste lesuur. De inname van de telefoon wordt geregistreerd in Magister.
 • 3e & 4e  keer inname: er volgt een telefoontje naar huis.
 • 5e keer inname: er volgt een gesprek op school met leerling, ouders/verzorgers en teamleider.

Mag het personeel wel de telefoon gebruiken?

Personeel mag functioneel gebruik maken van hun mobiele telefoon. Dit om toegang te verkrijgen tot Magister of om Zermelo te raadplegen. Docenten moeten soms gebruik maken van hun mobiele telefoon omdat er weinig vaste telefoons in het gebouw zijn. Het personeel heeft echter een voorbeeldfunctie dus voor hen geldt dat gebruik van de mobiele telefoon in het zicht van leerlingen niet gebeurt, tenzij noodzakelijk uit hoofde van hun functie.

Binnen de school is er ook een groep collega’s voor wie het werk met zich meebrengt dat ze veel van de telefoon gebruik moeten maken. Het is logisch dat er voor deze groep geen beperkingen gelden.

Waar dien ik me van bewust te zijn om ongelukken in het verkeer te voorkomen?

Overdag kun je niet meer op je mobiele telefoon en na schooltijd stap je op de fiets. Je social media op de fiets bijwerken is niet verstandig. Er gebeuren helaas veel ongelukken door het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer. Wees je hiervan bewust en berg je mobiele telefoon nog even op als je aan het verkeer deelneemt.

Leerlingactiviteiten

Denk mee en organiseer leuke activteiten

Leerlingenraad

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met ons kunnen meedenken. Zo wordt Het Streek écht jouw school! Daarom heeft onze school een actieve leerlingenraad. Zij gaan het gesprek aan met leerlingen van onze school en spreken regelmatig met de rector.  Op Instagram (@llrhetstreek) kun je de leerlingenraad volgen!

Onesiforus

Onesiforus is de naam van de leerlingen- en activiteitencommissie op Het Streek Lyceum. Tijdens de jaarlijkse stuntweek in oktober voeren twee groepen leerlingen een verkiezingscampagne en strijden ze tegen elkaar om de titel Onesiforus. Dit doen ze onder andere door posters op te hangen, T-shirts te verkopen en een stuntfilm te vertonen. Aan het einde van de stuntweek kunnen de leerlingen op één van de verkiesbare groepen stemmen tijdens het jaarlijkse verkiezingsfeest. Wie met de verkiezingsoverwinning naar huis gaat, is het nieuwe bestuur van Onesiforus.

Onesiforus organiseert in een schooljaar onder andere Sinterklaas, het Kerstgala, Valentijn, schoolfeesten en de wintersportdag. Ook bedenken ze eigen feesten of acties en hebben ze een speciaal ledenfeest. Door deze feesten en activiteiten wordt het schooljaar zo leuk mogelijk voor iedereen!

Op Instagram (@royaltyonesiforus) vind je alles wat je over de huidige Onesiforus en haar activiteiten moet weten.

Musical

Elke twee jaar organiseert Het Streek Lyceum een spetterende musical. In het schooljaar 2021-2022 voeren we ‘Deliver Us’ op, een bewerking van het verhaal van Mozes. Zo’n 100 leerlingen, oud-leerlingen en docenten werken vóór en achter de schermen samen om in het voorjaar een fantastische voorstelling neer te zetten. Op Instagram (@musicalhetstreek) en via Youtube (musical Het Streek) zie je meer!

Schoolkrant  ‘Streekbuis’

Vier keer per jaar verschijnt er een ‘Streekbuis’: de schoolkrant die hélemaal geschreven is voor en door leerlingen. Verwonder je over de uitspraken van docenten in de vaste rubriek ‘Streektaal’ en lees in de ‘Docentenbattle’ hoe het gaat als docenten elkaars lessen overnemen. Volg de redactie van de Streekbuis ook op Instagram (@streekbuis)!

ONE

ONE is een groep leerlingen van Het Streek Lyceum, die samen met elkaar God beter willen leren kennen. Ze willen samen als christenen vanuit allerlei verschillende kerken en richtingen op school één zijn. Dit doen ze door als groep vier keer per jaar een avond te organiseren waarin ze samen eten, zingen, naar een spreker luisteren en gewoon gezellig chillen. Samen tijd maken voor God en elkaar helpen om op school christen te zijn, zodat we aan iedereen Gods liefde kunnen laten zien.

Aanmelden

KOM NAAR HET STREEK IN EDE!

Leerjaar 1

Voor het eerst naar de middelbare school, dat is leuk en spannend tegelijk! Ben jij nieuwsgierig hoe dat is? Neem hier een kijkje. Dan lees je alles over de verschillende leerstromen en kun je filmpjes en webinars bekijken. Je leest wanneer onze Open Dag is en wanneer de themamiddagen en open lessen zijn. En belangrijk: hoe jij je kunt aanmelden. Informatie over de aanmeldprocedure lees je hier.

Leerjaar 2 of hoger

Zit je in leerjaar 2 of hoger en wil je in het huidige of in het nieuwe schooljaar overstappen naar Het Streek Lyceum? Vul dan het aanmeldformulier in en mail dat naar info.lyceum@hetstreek.nl. De teamleider van de afdeling neemt contact met je op.

Locatieleiding

Leiding Het Streek Lyceum

Het team bestaat uit (v.l.n.r.):  dhr. A.T.C. van Lenthe, teamleider vwo 4/5/6; mw. E.C.M. Junge-Mieras, teamleider mavo 2/3/4; dhr. E. Spoelstra, teamleider brugklas; dhr. H. van den Top, rector;  dhr. R.T.A. Adriaens, teamleider vwo 2/3; mw. J.L.  Keizer, teamleider havo 4/5 en dhr. G. Wachtmeester, teamleider havo 2/3

Publicaties

BEKIJK EN DOWNLOAD ALLE INFORMATIE

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerling vermeld. Naast het leerlingenstatuut hebben we net als elke andere school een schoolgids. Dit is geregeld in de Kwaliteitswet voor scholen in het voortgezet onderwijs. Ook maken we ouders wegwijs in onze organisatie. We vertellen hoe wij de overdracht van kennis en vaardigheden vorm willen geven in ons onderwijs. Tot slot hebben we om op een prettige manier naar school te kunnen, met elkaar afspraken gemaakt. Wil je ze nog eens doornemen? Je kunt alle documenten hieronder bekijken.

Shelf Wood
Shelf Wood

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!