Gezonde School

HET STREEK IS EEN GEZONDE SCHOOL

GEZONDE LEERLINGEN PRESTEREN BETER

Het Streek: Gezonde School

Het Streek vindt het belangrijk dat de schoolomgeving bijdraagt aan de gezondheid van leerlingen en medewerkers. Om deze gezonde omgeving te realiseren én te waarborgen heeft Het Streek gekozen om te werken volgens ‘De Gezonde School Aanpak’. Dit is een effectieve aanpak om bij leerlingen bewustzijn te creëren voor een gezonde, actieve leefstijl. Het is bewezen dat een ‘Gezonde School’ niet alleen bijdraagt aan het welbevinden van leerlingen (en medewerkers), het verbetert ook hun schoolprestaties!

Het Streek draagt sinds november 2016 het vignet ‘Gezonde School’. Dit vignet is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.

Gezonde School en de Kenniscampus Ede

De Kenniscampus Ede wordt gevormd door het Aeres VMBO, ROC A12, de CHE en de beide locaties van Het Streek. Eén van de speerpunten van deze Kenniscampus is het realiseren van een gezonde, sportieve Campus. Niet alleen Het Streek heeft gezondheid hoog in het vaandel staan, ook de andere scholen van de Kenniscampus hebben maatregelen getroffen om de leefomgeving van hun leerlingen/studenten gezonder te maken. Alle inspanningen hebben erin geresulteerd dat wij ons de eerste ‘Gezonde Kenniscampus van Nederland’ mogen noemen!

Beweging

Om een gezonde, actieve leefstijl te bevorderen, besteden de scholen van de Kenniscampus niet alleen aandacht aan gezonde voeding, maar ook aan voldoende bewegen. Om het bewegen onder leerlingen en studenten te promoten is de sportkaart beschikbaar gesteld voor alle leerlingen en studenten van de Kenniscampus. Op de campus bevindt zich een Calesthenicspark dat vrij te gebruiken is. Dit is een groot klimtoestel waarop allerlei fitness- en turnbewegingen kunnen worden uitgevoerd.

Voeding

een gezonde leefstijl op school is vanzelfsprekend bij het streek

Binnen het vignet ‘Gezonde School’ is het mogelijk om te werken aan verschillende thema’s. Het Streek heeft het thema ‘voeding’ uitgekozen. Het Streek werkt voor dit thema volgens de vier zogenoemde ‘pijlers’ van de Gezonde School, waardoor we het themacertificaat Voeding hebben ontvangen.

Omgeving

  • Het Streek heeft een watertappunt, zodat leerlingen altijd de mogelijkheid hebben om hygiënisch water te tappen en zo voldoende water te drinken op een dag.
  • Het aanbod in onze schoolkantine bestaat uit minimaal 60% betere keuzes en er is aanbod van groenten en/of fruit. De kantine voldoet daarmee aan de eisen (‘zilver’) van een ‘Gezonde Schoolkantine’ van het Voedingscentrum. Het Streek Lyceum heeft samen met de cateraar een ambitieverklaring ondertekend om ook de komende schooljaren de kantine in te richten volgens de criteria van de Gezonde Schoolkantine.

Beleid

  • Het Streek heeft een voedingsbeleid opgesteld, waarin alle afspraken rondom voeding zijn vastgelegd.

Educatie

  • Lessen over voeding maken op Het Streek structureel deel uit van het curriculum van het vak biologie in klas 2.
  • Onze school is gesitueerd in de ‘Food Valley’, een regio waarin kennisinstituten en bedrijven de samenwerking opzoeken om te innoveren op het gebied van voeding. Dit inspireert ons om bij verschillende vakken waarbij projectmatig gewerkt wordt (oa GeoFuture, Onderzoeken & Ontwerpen, Technologie & Toepassing) thema’s als gezondheid, duurzaamheid en voeding structureel op het programma te zetten.
  • Om aandacht te vestigen op het belang van een gezond ontbijt, doen jaarlijks alle brugklassers mee aan het ‘Nationaal Schoolontbijt’.

Signalering

  • Jaarlijks doen alle leerlingen uit klas 2 en 4 mee met het ‘Gezond leven? Check het even!’-onderzoek van de GGD. De leerlingen vullen hierbij o.a. een uitgebreide vragenlijst in over hun leef- en voedingsgewoonten, waardoor Het Streek (op schoolniveau) een beeld krijgt van de voedingsgewoonten van haar leerlingen.

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!