TOP

TalentOntwikkelProgramma

HET STREEK LYCEUM ONDERSTEUNT JOUW TALENT

Iedereen heeft een talent! Op Het Streek hebben we verschillende mogelijkheden om jou te begeleiden bij het ontwikkelen van je talenten: voor leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid is er het Talent Ontwikkel Programma (TOP), voor leerlingen die topsport beoefenen of muziek maken op hoog niveau is er Toptalent maatwerk mogelijk.

Hoogbegaafdheid

Het Streek Lyceum is aspirant-lid van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS). Hiermee spreken we de ambitie uit om als school te groeien naar een plek waar voor hoogbegaafde leerlingen een passend onderwijsaanbod is. Vanwege het diverse aanbod aan onderwijsstromen heeft Het Streek al veel te bieden voor hoogbegaafde leerlingen. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor extra uitdaging op het gymnasium, op het technasium of in de leerstroom GeoFuture. Ook in de bovenbouw hebben we een uitdagend aanbod voor je, met onder andere Cambridge Engels (CPE), het vak filosofie, extra programma’s op de universiteit (bijvoorbeeld Radboud Pre-University College), mogelijkheid tot het volgen van een extra vak en het geven van bijlessen aan leerlingen. Deze mogelijkheden staan open voor alle leerlingen. Speciaal voor leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid, is er de mogelijkheid om mee te doen aan het Talent Ontwikkel Programma (TOP).

Talent Ontwikkel Programma

TOP heeft als doel om leerlingen met een groot ontwikkelpotentieel bij elkaar te brengen, zodat ze ontwikkelingsgelijken ontmoeten en zich samen bezig kunnen houden met thema’s die hoogbegaafde leerlingen (kunnen) ervaren in hun schoolloopbaan. Je kunt hierbij denken aan samenwerken, leren leren, maar ook aan het vinden van aansluiting in een groep. Bij TOP krijg je:

  • Vier tot zes peergroepbijeenkomsten, waarin je met hoogbegaafde leerlingen uit alle klassen van hetzelfde cursusjaar bij elkaar komt.
  • De mogelijkheid om mee te doen aan workshops, bijvoorbeeld over kunst, ict of mindset.
  • Als het nodig is, de mogelijkheid tot extra begeleiding door een docent die geschoold is in het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen.

Meedoen aan TOP

Wij vragen voor deelname aan TOP geen intelligentietest of IQ-score. Wel willen we zorgen voor een groep leerlingen die zich in elkaar kan herkennen. Als jij jezelf typeert als snelle, associatieve denker met een groot rechtvaardigheidsgevoel, opmerkzaamheid voor (emoties van) je omgeving en de wens om je taken goed uit te voeren, dan zou het goed kunnen dat TOP bij jou past.
Op het aanmeldformulier van onze school bestaat de mogelijkheid om het kenmerk ‘hoogbegaafdheid’ aan te kruisen. Als je dit doet, word je aan het begin van het nieuwe schooljaar met je ouders uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst van TOP en een eerste, vrijblijvende peergroepbijeenkomst.

Toptalent op het gebied van sport of muziek

Als je op hoog niveau een sport beoefent of muziek maakt, kan het lastig zijn om je activiteiten buiten school goed te combineren met je schoolwerk. ‘Samen leren, samen leven’ is onze slogan en daarom denken we graag met je mee wat nodig is om een topprestatie te kunnen leveren. Indien je in aanmerking komt voor het Toptalent Programma kunnen we het volgende voor je betekenen:

  • Aanpassingen doen in jouw lesrooster.
  • Hulp bieden bij het inplannen van jouw toetsen.
  • Overleggen met de sportvereniging of instantie waar je aan verbonden bent.

Neem contact op met de heer Van Essen, docent bewegingsonderwijs en coördinator Talent op School (hes@hetstreek.nl) met vragen over toptalent.

CONTACTPERSOON

HEB JE EEN VRAAG? STEL HEM GERUST

Heb je een vraag over het Talent Ontwikkel Programma? Neem contact op met onze coördinator, mevrouw Van Walderveen (awa@hetstreek.nl) met vragen rondom TOP en hoogbegaafdheid.

PraktischE INFO Het Streek

Voor ouders en leerlingen

Hoe laat beginnen de lessen? Wanneer zijn de toetsweken? Wat doe je als je ziek bent? Hoe leen of verleng je een boek bij de mediatheek? Via deze pagina kom je terecht bij allerlei praktische informatie die van belang is als je leerling of ouder van een leerling van Het Streek Lyceum bent.

BELANGRIJK OP HET STREEK LYCEUM

BEKIJK HIER WAAR WIJ WAARDE AAN HECHTEN IN ONS ONDERWIJS

Keuzeaanbod

Op Het Streek Lyceum krijg je ruimte om te kiezen wat bij je past: Extra sport, Cambridge Engels, Béta Challenge of Cultuur & media, bijvoorbeeld.

ONDERSTEUNING

Vanaf de start van je schoolloopbaan op Het Streek Lyceum hebben we aandacht voor jou en voor wat je nodig hebt om de middelbare school succesvol te doorlopen. Lees hier meer.

LAPTOPS IN DE LES

Op Het Streek Lyceum neem je iedere dag je eigen laptop mee om, naast je schoolboeken, in de lessen te gebruiken. Lees hier meer over.

Buitenschoolse activiteiten

Op Het Streek Lyceum valt er ook naast de lessen van alles voor jou te beleven aan culturele en sportieve activiteiten. Zo organiseren we jaarlijks zeil- en skikampen. Lees hier meer.

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!