Over het streek

de missie en visie van het streek

ruimte, vertrouwen, verantwoordelijkheid

ONZE MISSIE

Het is onze missie om op CSG Het Streek christelijk voortgezet onderwijs te verzorgen. Wij voelen ons daarbij geworteld in het Evangelie en hebben de Bijbel als bron van inspiratie. In ons onderwijs hebben wij oog en respect voor de diversiteit waarin de christelijke traditie tot uitdrukking komt. Wij bieden ruimte voor die diversiteit. Wij stimuleren de onderlinge ontmoeting en dialoog. Alle kinderen uit onze multiculturele en multireligieuze samenleving zijn welkom.

Vanuit de christelijke identiteit van Het Streek staat ‘Je naaste liefhebben als jezelf’ centraal als richtinggevende waarde. Deze waarde vertalen we naar vijf merkbare uitgangspunten voor werk en onderwijs:

  • Van betekenis willen zijn voor de ander en de maatschappelijke omgeving
  • Vertrouwen geven en betrouwbaar zijn
  • Anderen leren kennen en zoeken naar de dialoog
  • Initiatief en verantwoordelijkheid nemen
  • Aan de verdere ontwikkeling van je kwaliteiten werk je elke dag

ONZE VISIE

Op CSG Het Streek werken wij met een duidelijke visie. Deze verwoorden we kort en krachtig in drie kernbegrippen: ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Bij alles wat we doen – op alle niveaus van de schoolorganisatie – streven we ernaar om deze drie kernbegrippen steeds meer inhoud te geven.

Ruimte

We zijn nieuwsgierig naar wie je bent en nog gaat worden. We helpen je om je talenten telkens weer een stap hoger te brengen en te ontdekken dat je van betekenis bent voor jezelf en voor anderen.

Je krijgt van ons de ruimte om op allerlei manieren te leren en te ontdekken wat bij je past. We helpen je die ruimte te pakken, jezelf te leren kennen en dit te delen met anderen. Daar is lef voor nodig. Natuurlijk zal het weleens minder gaan of worden er fouten gemaakt. Samen vinden we altijd een oplossing en iedere dag is er weer een nieuwe kans. Jouw leerproces, met pieken en dalen, inspireert anderen om ook hun eigen weg te gaan.

Vertrouwen

We geloven in jou en in elkaar. Je kunt erop vertrouwen dat wij er alles aan doen om te zorgen dat het je gaat lukken op onze school. We vinden een open en gelijkwaardige dialoog daarbij heel belangrijk. De sfeer op school is veilig en respectvol. We zien elkaar staan, trekken samen op en leren elkaar echt kennen. Wij zijn in de kern verbonden met elkaar en behandelen de ander als onszelf.

Het vertrouwen dat je van ons krijgt en jouw ervaringen tijdens je reis door ons onderwijs leren je te vertrouwen op jezelf. Je staat stevig in je schoenen, stelt je persoonlijke doelen en ontdekt wat jij belangrijk vindt in je leven.

Verantwoordelijkheid

Wat ontroert jou en brengt je in beweging? Waarvoor voel jij je verantwoordelijk en welke bijdrage wil jij leveren? Samen met de mensen om je heen heb je invloed op hoe je omgeving eruit ziet. Je bent altijd deel van een groter geheel en anderen hebben van jou ook ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid nodig.

Jouw tijd op school geeft je de mogelijkheid om te ontdekken op welke wijze je van betekenis kan en wil zijn voor anderen en voor de samenleving. Door jou steeds meer verantwoordelijkheid te geven leer je zelf de regie over jouw plek in de wereld te pakken. Je bent waardevol en uniek, de wereld heeft het nodig dat jij er bent.

ONZE IDENTITEIT

Het Streek is een christelijke scholengemeenschap. Alle medewerkers onderschrijven de christelijke identiteit. De Bijbel en het leven van Jezus zijn voor ons een bron van inspiratie. Dat zie je terug in onze onderwijsvisie en in de manier waarop we met elkaar omgaan. Heel concreet is de christelijke identiteit ook terug te vinden in onze dagopeningen, godsdienstlessen of het vieren van christelijke feesten.

God heeft mensen lief en heeft je gemaakt precies zoals je bedoeld bent. Wij zien onze leerlingen en elkaar als waardevol en van betekenis. Iedereen is goed zoals hij/zij is en kan dat verder ontwikkelen. Als er eens iets is, blijven we tot het uiterste op zoek naar hoe we samen verder kunnen, omdat we tot in het diepst met elkaar verbonden zijn. Alle kinderen uit onze multiculturele en multireligieuze samenleving zijn welkom. We hebben respect voor de diversiteit in elkaars achtergronden.

Oudergebedsgroep
Het Streek heeft een oudergebedsgroep. Wil je meer weten over of deelnemen aan de Oudergebedsgroep? Hier lees je meer informatie.

ONZE AMBITIES

We leven in een wereld die continu verandert. We weten niet hoe de samenleving eruitziet als de kinderen, die hun reis bij ons op school beginnen, ons weer verlaten. Het is essentieel dat leerlingen competenties ontwikkelen die nodig zijn om later succesvol te studeren en te werken. Gedegen vakkennis en de beheersing van basisvaardigheden zijn en blijven een groot deel van wat Het Streek bijdraagt aan de ontwikkeling van leerlingen. Met het oog op de toekomst en onze visie op onderwijs besteden we extra aandacht aan:

Toekomstgericht onderwijs

Het is belangrijk om leerlingen de juiste bagage mee te geven voor de toekomst. En die bagage is divers en daar richten wij ons op. Leerlingen leren omdat ze daar in de toekomst wat aan hebben, maar ze worden op onze school ook gestimuleerd om actief na te denken over hoe zij de toekomst (van mondiaal tot lokaal) zouden kunnen invullen. Ook dit is een onderdeel van het burgerschapsonderwijs. We stimuleren leerlingen om na te denken over een toekomstige wereld die leefbaar, veilig, gezond, duurzaam en rechtvaardig is. We denken hierbij niet alleen in problemen, maar juist ook in oplossingen.

Het Streek streeft er naar om nieuwe ontwikkelingen snel in te passen in het onderwijs. Dat kan gaan om pedagogische ontwikkelingen, didactische ontwikkelingen (formatief evalueren bijv.), maatschappelijke ontwikkelingen en technische ontwikkelingen.

Persoonsvorming

Vanuit christelijke waarden werken wij met de leerlingen en stimuleren daarmee dat ze van betekenis willen zijn voor anderen. Wij zien burgerschap als een maatschappelijke opdracht. Wij ontwikkelen zelfbewustzijn bij de jongeren op het gebied van identiteit en thema’s als inclusief denken en duurzaamheid.

Maatwerk

Iedere leerling heeft unieke kwaliteiten en dus een ander leerproces. Formatief evalueren helpt leerlingen inschatten wat ze al weten en kunnen. Vervolgens kunnen ze verbreden of verdiepen als ze al wat verder zijn of juist extra ondersteuning krijgen als dat nodig is. Voor extra begeleiding is er een stevige zorgstructuur binnen de school.

ONZE samenwerking

We staan als school middenin de samenleving. In allerlei verbanden werken we intensief samen met gemeente, bedrijven en onderwijs. Om de regio te ondersteunen in bijvoorbeeld onderwijs aan nieuwkomers (internationale schakelklas), het samen bouwen aan stevige leerlijnen van basis- naar voortgezet onderwijs en daarna, het bereiken van startkwalificaties op de arbeidsmarkt voor alle kinderen en het wekken van grotere interesse voor techniek. Zo is CSG Het Streek verenigd in het regionale samenwerkingsverband Sterk Techniek Onderwijs en één van de initiatiefnemers van Technodiscovery.

Kenniscampus Ede

Op de Kenniscampus Ede, waar onze beide locaties gevestigd zijn, vind je verschillende onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs (vo), mbo en hbo. We hebben goede contacten met alle andere scholen op de Kenniscampus.

VIA-scholen

CSG Het Streek maakt deel uit van het VIA-scholenverband: een samenwerking van elf scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Veluwe en omstreken. Deze samenwerking heeft onder meer als doel om van en met elkaar te leren.

Food Valley

CSG Het Streek ligt strategisch gunstig in de Food Valley. De gemeenten binnen de Food Valley, waaronder Ede, hebben de ambitie om de regio te ontwikkelen tot een internationale topregio voor kennis en innovaties op het gebied van gezonde en duurzame voeding!

Technodiscovery

Met TechnoDiscovery stimuleren we op een innovatieve manier dat er meer kinderen kiezen voor het vak techniek. Kinderen in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar zijn welkom om met hun school te komen kennismaken met de zeven werelden van techniek. CSG Het Streek vervult een prominente rol in de ontwikkeling en het bestuur van TechnoDiscovery.

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!