Internationale schakelklas

HET STREEK

Internationale schakelklas (ISK)

Niet iedereen woont even lang in Nederland. Sommige kinderen beheersen de taal daarom nog niet zo goed. Op twee locaties in Ede biedt Het Streek College een internationale schakelklas aan.

Als je nog niet zo goed bent in lezen en schrijven in de Nederlandse taal, dan is het natuurlijk heel moeilijk om op een gewone school mee te doen. Hoe kun je een uitleg voor biologie krijgen als je de woorden niet snapt? Voor kinderen die afkomstig zijn uit het buitenland is het daarom belangrijk heel veel met taal bezig te zijn. Na twee jaar beheersen deze kinderen de taal meestal al zo goed, dat zij wél op een reguliere school kunnen meedraaien. Na deze twee jaar wordt bepaald op welke school in Ede deze leerling het beste op zijn of haar plek zit.

De locaties voor de internationale schakelklas (ISK) worden georganiseerd en aangestuurd door Het Streek College.

ISK Oekraïense vluchtelingen

In schooljaar 2021-2022 is er een ISK locatie geopend voor gevluchte kinderen uit Oekraïne die op het voortgezet onderwijs zitten.

Contact met de ISK  kan per mail aan info.isk@hetstreek.nl. Voor het aanmelden van leerlingen kunt u een e-mail sturen aan asa@hetstreek.nl

Het StartCollege

Om de overstap naar regulier onderwijs of een plaats op de arbeidsmarkt voor nieuwkomers in de leeftijd 12 tot ca. 29 jaar te bevorderen is het StartCollege Ede in het leven geroepen. Diverse partijen nemen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en inrichting van een centrale onderwijsopvang: het StartCollege.

Belangrijke thema’s binnen het StartCollege zijn:

  • een warme overdracht van ISK naar mbo, door een werkwijze te ontwikkelen die ervoor zorgt dat de jongeren goed in beeld zijn en dat er goed aangesloten kan worden bij de onderwijskundige behoeftes van de jongere.
  • een expertisecentrum voor het voortgezet onderwijs, zodat de ontvangende vo-scholen de jongeren een goede start en de juiste ondersteuning kunnen bieden.
  • het beschrijven van het curriculum Pre Entree, om de juiste aansluiting richting Entree te verzorgen.
  • een omschrijving van de begeleidingsstructuur Pre Entree om te kijken hoe aangesloten kan worden bij de bestaande ondersteuningsstructuur binnen het Dulon College.
  • het ontwikkelen van een arbeidsmarktroute, zodat leerlingen die binnen het onderwijs vastlopen goede begeleiding richting de arbeidsmarkt krijgen.

Het StartCollege is geen fysieke plek maar een netwerk van verschillende partijen die intensief samenwerken. Dankzij de intensieve samenwerking is er een mogelijkheid tot maatwerk en krijgt elke jongere de kans op een passende plek. Op deze manier kan elke jongere vanuit het ISK onderwijs doorstromen naar het vo, mbo of naar de arbeidsmarkt.

We zien dat steeds meer partijen meedenken én doen. Een mooie ontwikkeling die we dit jaar verder doorzetten. Wil je meer weten, meedoen of heb je ideeën? Neem contact op met mevrouw Van Veggel (cvg@hetstreek.nl), teamleider van de ISK.

CONTACTPERSOON

HEB JE EEN VRAAG? STEL HEM GERUST

Voor informatie over de ISK kan contact opgenomen worden met mevrouw Van Veggel (cvg@hetstreek.nl), teamleider van de ISK.

Voor het aanmelden van leerlingen kunt u een e-mail sturen aan asa@hetstreek.nl.

De internationale schakelklas Ede is gevestigd aan Heyendaal 2, 6715 JM in Ede. Telefoonnummer 06-41608871.
De internationale schakelklas voor Oekraïense leerlingen is gevestigd aan de Poggenbeekstraat 30 in Ede.

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!