Internationale schakelklas

HET STREEK

Internationale schakelklas (ISK)

Niet iedereen woont even lang in Nederland. Sommige kinderen beheersen de taal daarom nog niet zo goed. Op een aparte locatie in Ede biedt Het Streek College een internationale schakelklas aan.

Als je nog niet zo goed bent in lezen en schrijven in de Nederlandse taal, dan is het natuurlijk heel moeilijk om op een gewone school mee te doen. Hoe kun je een uitleg voor biologie krijgen als je de woorden niet snapt? Voor kinderen die afkomstig zijn uit het buitenland is het daarom belangrijk heel veel met taal bezig te zijn. Na twee jaar beheersen deze kinderen de taal meestal al zo goed, dat zij wél op een reguliere school kunnen meedraaien. Na deze twee jaar wordt bepaald op welke school in Ede deze leerling het beste op zijn of haar plek zit.

De locatie voor de internationale schakelklas (ISK) wordt georganiseerd en aangestuurd door Het Streek College in samenwerking met de andere middelbare scholen in Ede.

ISK Oekraïense vluchtelingen

Op dit moment wordt een nieuwe ISK locatie in Bennekom (Halderweg 43-45) ingericht. Deze is speciaal voor gevluchte kinderen uit Oekraïne die op het voortgezet onderwijs zitten. De streefdatum om te kunnen starten is 4 april.

Voor aanmelden of meer informatie kunt u terecht bij Wilhelmien Baalbaki (wba@hetstreek.nl).

CONTACTPERSOON

HEB JE EEN VRAAG? STEL HEM GERUST

Voor informatie over de ISK kan contact opgenomen worden met mevrouw W.A. Baalbaki (wba@hetstreek.nl), coördinator van de ISK, die zorg draagt voor de externe contacten en de leerlingenzorg. De internationale schakelklas is gevestigd aan Heyendaal 2, 6715 JM in Ede.

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je direct aan!