Nieuwbouw

NIEUWBOUW HET STREEK LYCEUM

ALLE ONTWIKKELINGEN VIND JE HIER

De voorbereidingen voor het nieuwe gebouw van Het Streek Lyceum zijn in volle gang. Onze nieuwe school voor mavo, havo, vwo en gymnasium komt op hetzelfde terrein en verrijst grotendeels naast het huidige gebouw. De continuïteit van het onderwijs kan hiermee zo gewoon mogelijk doorgaan.

Samen met de architect en een afvaardiging van collega’s en leerlingen is het prachtige ontwerp van ons nieuwe schoolgebouw tot stand gekomen.  Onze wensen over de indeling van het pand en de buitenruimte heeft de architect meegenomen. Er is rekening gehouden met een groot aantal factoren, zoals het behoud van licht en zicht voor de aanliggende woningen. Daarnaast is er goed gekeken naar het veilig en zo efficiënt mogelijk laten verlopen van het bouwverkeer.

Stand van zaken 20 april 2023

Wat gaat het hard!
Er wordt nog steeds gewerkt aan de fundering en de vloerelementen worden aangebracht. De benodigde staalconstructie wordt nu voorbereid om straks geplaatst te worden.

Ook in de meivakantie wordt er doorgebouwd om alles conform planning te laten verlopen.

Planning

De voorlopige planning gaat uit van het start van de bouw medio januari 2023 en oplevering medio april 2024. Aansluitend zal dan nog het huidige gebouw gesloopt worden en wordt het buitenterrein opnieuw ingericht.

een nieuw gebouw

Bekijk hieronder de livestream

volg ons op social media, Stay tuned!

OP HET STREEK IS ELKE DAG WAT TE BELEVEN!

HET STREEK JOURNAAL

Het laatste nieuws over de nieuwbouw

Blijf op de hoogte!

Tijdens de voorbereidings- en bouwperiode houden we onze omwonenden goed op de hoogte. Dat doen wij het liefst digitaal. Geef uw mailadres door aan nieuwbouw.lyceum@hetstreek.nl.

U kunt hier ook terecht voor al uw vragen en/of opmerkingen over de nieuwbouw.