Nieuwbouw

NIEUWBOUW HET STREEK LYCEUM

ALLE ONTWIKKELINGEN VIND JE HIER

De bouwwerkzaamheden van het nieuwe gebouw van Het Streek Lyceum zijn in volle gang. Onze nieuwe school voor mavo, havo, vwo en gymnasium verrijst grotendeels naast het huidige gebouw. De continuïteit van het onderwijs kan hiermee zo gewoon mogelijk doorgaan.

Samen met de architect en een afvaardiging van collega’s en leerlingen is het prachtige ontwerp van ons nieuwe schoolgebouw tot stand gekomen.  Onze wensen over de indeling van het pand en de buitenruimte heeft de architect meegenomen. Er is rekening gehouden met een groot aantal factoren, zoals het behoud van licht en zicht voor de aanliggende woningen. Daarnaast is er goed gekeken naar het veilig en zo efficiënt mogelijk laten verlopen van het bouwverkeer.

Stand van zaken 6 juli 2023

Wat gaat het hard!
De contouren van het nieuwe schoolgebouw van Het Streek Lyceum worden nu goed zichtbaar.  Je ziet de plek van de  nieuwe aula met zitkuil. Ook de voorkant van het pand met het Technasium begint nu vorm te krijgen. Ook tijdens de bouwvak wordt er doorgewerkt om te zorgen dat de school op tijd klaar is.

Planning

We gaan ervanuit dat de oplevering van de bouw medio april 2024 is. Aansluitend zal dan nog het huidige gebouw gesloopt worden en wordt het buitenterrein opnieuw ingericht.

juli-oktober 2023: gevelmetselwerk
na de bouwvakvakantie 2023: start met gevelsluiting en dakwerk

Veiligheid voor fietsers

Om te zorgen voor een veilige situatie voor fietsers in combinatie met het bouwverkeer is er een tijdelijke gewijzigde verkeerssituatie aan het begin van de Bovenbuurtweg.
Fietsers die vanaf de rotonde komen, worden via een tijdelijk fietspad en de Pieter de Hooghstraat omgeleid om tegenover
de ingang van Het Streek Lyceum weer terug de Bovenbuurtweg op te fietsen. Dit geldt ook voor fietsers die vanaf de Bovenbuurtweg komen en richting de rotonde fietsen. Zodra de situatie het toelaat zal het fietspad weer worden vrijgegeven.

volg ons op social media, Stay tuned!

OP HET STREEK IS ELKE DAG WAT TE BELEVEN!

HET STREEK JOURNAAL

Het laatste nieuws over de nieuwbouw

Blijf op de hoogte!

Tijdens de voorbereidings- en bouwperiode houden we onze omwonenden goed op de hoogte. Dat doen wij het liefst digitaal. Geef uw mailadres door aan nieuwbouw.lyceum@hetstreek.nl.

U kunt hier ook terecht voor al uw vragen en/of opmerkingen over de nieuwbouw.