Gezonde school

Gezonde School op Het Streek

Het Streek vindt het belangrijk dat de schoolomgeving bijdraagt aan de gezondheid van leerlingen en medewerkers. Om deze gezonde  omgeving te realiseren én te waarborgen heeft Het Streek gekozen om te werken volgens ‘De Gezonde School Aanpak’ (www.gezondeschool.nl). Dit is een effectieve aanpak om bij leerlingen bewustzijn te creëren voor een gezonde, actieve leefstijl. Het is bewezen dat een ‘Gezonde School’ niet alleen bijdraagt aan het welbevinden van leerlingen (en medewerkers), het verbetert ook hun schoolprestaties!

Om het vignet ‘Gezonde School’ te behalen moet een school actief zijn op uiteenlopende gezondheidsthema’s:

 • Voeding
 • Bewegen en sport
 • Welbevinden en sociale veiligheid
 • Roken-, alcohol- en drugpreventie
 • Relaties en seksualiteit
 • Fysieke veiligheid
 • Binnenmilieu
 • Mediawijsheid

In november 2016 hebben wij de 'Gezonde Schaal' voor onze schoolkantine in ontvangst mogen nemen. Onderstaande punten zijn belangrijke criteria om de school 'Een Gezonde School' te mogen noemen. Het Streek voldoet aan alle criteria en heeft daarmee het vignet 'Voeding' van de Gezonde school ontvangen!

gezonde%20school.jpg
overhandiging 'gezonde schaa'l' door manuel venderbos

 

 

 
 

 • Er moet een watertappunt zijn in de school, zodat leerlingen altijd de mogelijkheid hebben om hygiënisch water te tappen en zo voldoende water te drinken op een dag.
 • De producten in de schoolkantine moeten voor tenminste 75% uit de Schijf van Vijf komen. De kantine voldoet dan aan de eisen ‘Gezonde Schoolkantine’ van het Voedingscentrum.  Bekijk hier een filmpje over onze schoolkantine uitgezonden door SBS6 tijdens het programma ‘feiten en fabels’ in januari 2016.
 • Afspraken over voeding moeten zijn vastgelegd in beleid. Het Streek heeft een voedingsbeleid opgesteld waarin o.a. is vastgelegd dat het voor leerlingen verboden is om grootverpakkingen aan koek-, snoepgoed en chips mee te nemen. Ook alcoholische dranken en energiedranken zijn verboden. Stewards en conciërges houden toezicht op het naleven van deze regels.  
 • Lessen over voeding moeten structureel deel uitmaken van het curriculum.
  Naast de lessen over voeding bij het vak biologie in klas 2, is voor de tweede klassers dit jaar het project “Topfit”  ontwikkeld. Tijdens dit tweedaagse project in de activiteitenweek in mei zullen de leerlingen uit klas 2 diverse activiteiten ondernemen rondom het thema voeding en sport. De leerlingen zullen bijvoorbeeld aan de hand van het online lesprogramma ‘Weet wat je eet’ een voedingsdagboek bijhouden waarna ze persoonlijke adviezen krijgen over hun voeding.

Gezonde School en de Kenniscampus Ede

De Kenniscampus Ede wordt gevormd door het Groenhorstcollege, ROC A12, de CHE en de beide locaties van Het Streek. Eén van de speerpunten van deze Kenniscampus is het realiseren van een gezonde, sportieve Campus.
Niet alleen Het Streek heeft gezondheid hoog in het vaandel staan, ook de andere scholen van de Kenniscampus hebben maatregelen getroffen om de leefomgeving van hun leerlingen/studenten gezonder te maken. Alle inspanningen hebben erin geresulteerd dat wij ons de eerste ‘Gezonde Kenniscampus van Nederland’ mogen noemen!

Om een gezonde, actieve leefstijl te bevorderen, besteden de scholen van de Kenniscampus niet alleen aandacht aan gezonde voeding, maar ook aan voldoende bewegen. Om het bewegen onder leerlingen en studenten te promoten is de sportkaart beschikbaar gesteld voor alle leerlingen en studenten van de Kenniscampus. Daarnaast is op 16 november 2016 het Calesthenicspark in gebruik genomen. Dit is een groot klimtoestel op de campus waarop allerlei fitness- en turnbewegingen kunnen worden uitgevoerd.

Deze pagina delen