Onze Scholen

HET STREEK: ONZE SCHOLEN

Centraal op de Kenniscampus IN EDE

HET STREEK
LYCEUM

Het Streek Lyceum is een school voor mavo, havo, vwo en gymnasium. Lees alles over ons diverse aanbod. Wat denk je van Technasium op havo of vwo niveau? Of het Top programma voor hoogbegaafden. Kom je talenten ontwikkelen!

HET STREEK
COLLEGE

Het Streek College is een school voor pro, vmbo en mavo. Met theoretische en beroepsgerichte vakken leer je met kennis en zelfregie in de wereld te staan. Lees hier ook over de begeleiding van onze leerlingen.

HET STREEK
COLLEGE PRO

Het Streek College Pro is een school voor praktijkonderwijs. Wil jij graag leren door dingen te doen? Kom naar ons praktijkonderwijs. We kijken naar jouw kwaliteiten en geven jou de ruimte om te groeien.

HET STREEK LYCEUM

Het Streek Lyceum is een school voor mavo, havo, en vwo en bevindt zich op de Bovenbuurtweg in Ede. We staan in de regio bekend vanwege het diverse aanbod waarin onze leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen.

Technasium

Op Het Streek Lyceum kun je ook het Technasium volgen, zowel op havo als op vwo niveau. In een waar Technolab leren de kinderen vakken als wiskunde, natuurkunde, biologie, aardrijkskunde en beeldende vorming te combineren met onderzoek, ontwerp, toepassingen en oplossingen.

Gymnasium

Het Gymnasium leert de kinderen naast de taal en cultuur van de Grieken en de Romeinen om te filosoferen en te debatteren. Inzicht in een gedachtegoed van Plato of Socrates is ook in onze tijd nog steeds relevant.

Klik, blader en lees hier alle informatie over Het Streek Lyceum :

Shelf Wood

HET STREEK COLLEGE

Het Streek College is een school voor pro, vmbo en mavo en bevindt zich op de Zandlaan in Ede. We staan in de regio bekend vanwege de goede sfeer en sterke begeleiding van de kinderen, zoals huiswerkbegeleiding en het mentoraat.

Vakroute techniek

Techniek als onderbouwvak wordt nog niet op veel scholen in Nederland aangeboden. Op het Streek College vinden we het belangrijk dat kinderen al vanaf de eerste klas de mogelijkheid hebben om zich hierin te ontwikkelen.

Mavo GL

De mavo krijgt vorm als ‘gemengde leerweg’. Dat betekent dat leerlingen op Het Streek College meer ruimte hebben om in de praktijk bezig te zijn. De leerlingen maken eerder kennis met de beroepssectoren

GO!

Go! is een speciale route voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Meestal geeft de basisschool al bij ons aan dat de leerling wat hulp kan gebruiken.

Klik, blader en lees hier alle informatie over Het Streek College:

Shelf Wood

Het Streek College praktijkonderwijs

In het Praktijkonderwijs worden de leerlingen voorbereid op de arbeidsmarkt. Door branchegerichte cursussen & stages krijgen leerlingen een beeld van hoe het werkende leven eruitziet. Ze leren door dingen te doen en uit te proberen. In allerlei oefensituaties. Na het praktijkonderwijs kunnen ze zelfstandig meedoen in de maatschappij.

Klik, blader en lees hier alle informatie over Het Streek College Pro:

Shelf Wood

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!