Social Media

volg ons op social media, Stay tuned!

OP HET STREEK IS ELKE DAG WAT TE BELEVEN!

Vandaag waren onze mavo 4-leerlingen op pad in Amsterdam 🚍 Voor een vakoverstijgende excursie godsdienst & geschiedenis bezochten de leerlingen verschillende plekken in de Joodse Buurt 👀#samenleren

Meestal gaat alles goed op school. Soms zitten dingen even tegen... Maar wat kan dan het gevolg zijn? Vandaag in onze Top5️⃣

Meestal gaat alles goed op school. Soms zitten dingen even tegen... Maar wat kan dan het gevolg zijn? Vandaag in onze Top5️⃣

Girlsday💪Meiden stimuleren om te kiezen voor een technische opleiding en een technisch beroep: dat was het doel vandaag! Onze technasium-meiden werden hartelijk verwelkomd bij @technodiscovery en @4ps 👩‍💻👩‍🔧#technasium #girlpower

Vorige week was er een toffe gymnasiummiddag met debat, quiz, sketches én een terugblik op de uitwisseling met een school in Duitsland 🗣️🏛️

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

Nieuws

MEDEDELINGEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

Vacatures

VACATURES VAN HET STREEK

Samen leren, samen leven OP HET STREEK IN EDE!

Nieuwsgierig naar Het Streek als werkgever? Bij ons is geen dag hetzelfde en dat maakt iedere werkdag interessant. Samen met onze leerlingen gaan we op zoek naar wat bij hen past en stimuleren we hen om zich te ontplooien en hun talent en creativiteit te ontwikkelen. Dat stimuleren we ook bij onze medewerkers.

Wil jij werken op een open, christelijke school waar we samen leren, samen leven? Draag je bij aan onze identiteit en cultuur? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet!

Open sollicitaties zijn ook van harte welkom. Mail je sollicitatie aan info@hetstreek.nl. Onze HR-afdeling bekijkt jouw sollicitatie.

Op dit moment hebben wij de volgende vacatures:

Als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan heb je een aantal gesprekken, ook met de rector of directeur. Hierna heb je een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek met een medewerker van P&O. Wij hanteren in onze procedure de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid (NVP).

Stage

STAGE LOPEN OP HET STREEK

Samen leren, samen leven OP HET STREEK IN EDE!

Solliciteer

Aan het studeren? Op zoek naar een leuke en leerzame stageplek? Vul het formulier in voor een stageverzoek.

Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Sleutel.

Werken bij het Streek

Solliciteren bij het Streek

Samen leren, samen leven OP HET STREEK IN EDE!

Vacatures
Het Streek

Nieuwsgierig naar Het Streek als werkgever? Bij ons is geen dag hetzelfde en dat maakt iedere werkdag interessant. Draag je bij aan onze identiteit en cultuur?

Opleidings
school

Wij zijn een opleidingsschool! Stagiairs, leraren in opleiding, zij-instromers of mensen die alleen in deeltijd kunnen werken, zijn van harte welkom.

Stage bij
Het Streek

Aan het studeren? Op zoek naar een leuke en leerzame stageplek? Wij zijn een opleidingsschool! Je bent van harte welkom.

Werken bij het Streek

Het Streek als werkgever

Nieuwsgierig naar Het Streek als werkgever? Bij ons is geen dag hetzelfde en dat maakt iedere werkdag interessant. Samen met onze leerlingen gaan we op zoek naar wat bij hen past en stimuleren we hen om zich te ontplooien en hun talent en creativiteit te ontwikkelen. Dat stimuleren we ook bij onze medewerkers. Wil jij werken op een open, christelijke school waar we samen leren, samen leven? Draag je bij aan onze identiteit en cultuur? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet!

Authentiek

CSG Het Streek is een christelijke scholengemeenschap met een open toelatingsbeleid. De ruim 300 medewerkers onderschrijven de christelijke identiteit. De Bijbel en het leven van Jezus zijn voor ons een bron van inspiratie. Dat zie je terug in onze onderwijsvisie en in de manier waarop we met elkaar omgaan. Docenten op onze school zijn in staat om die overtuiging woorden en daden te geven. Woorden in bijvoorbeeld een dagopening. Daden in de omgang met leerlingen en collega’s. Daarbij achten wij authenticiteit hoog, met alle vragen en twijfels die daarbij horen. Van de ruim 2.300 leerlingen verwachten wij dat zij die normen en waarden respecteren.

Stimulerend

Het Streek heeft twee locaties en samen bouwen we aan een inspirerende omgeving, waarin onze leerlingen zich ontwikkelen en kansen pakken. Het resultaat is belangrijk, maar de weg daar naartoe ook. We stimuleren leerlingen hun groeiproces te delen met anderen, binnen de school en ook daarbuiten. Onze medewerkers zijn daarin het kapitaal van de organisatie. Daarom willen wij hen stimuleren om zich te blijven ontwikkelen.

Faciliterend

Op school faciliteren we alle medewerkers die hun talenten willen ontwikkelen. Het initiatief daarvan ligt bij de medewerker zelf. Wij ondersteunen hem of haar door studietijd en opleidingsmogelijkheden aan te bieden.

Lerend

Op onze school spreken medewerkers elkaar aan op de kwaliteit van hun werk. Wij hebben een lerende organisatie, waarin fouten mogen worden gemaakt. Belangrijk is dat we feedback krijgen van de direct leidinggevende en van onze collega’s. Dat wij ook ontvankelijk zijn voor die feedback.

CSG Het Streek maakt deel uit van het VIA-scholenverband: een samenwerking van elf scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Veluwe en omstreken. Deze samenwerking heeft onder meer als doel om van en met elkaar te leren.

Opleidingsschool

Wij zijn een opleidingsschool! Stagiairs, leraren in opleiding, zij-instromers of mensen die alleen in deeltijd kunnen werken, zijn van harte welkom. Ons opleidingsprofiel moet het hun mogelijk maken om bewust een keuze te maken voor onze school of voor juist een andere school. Wil jij ook stage lopen op het Streek ? Schrijf je hier in.

Bereikbaarheid

Door de centrale ligging van beide locaties van Het Streek op de Kenniscampus Ede zijn wij goed bereikbaar met de auto en met het openbaar vervoer. Snelweg A12 en het NS station Ede-Wageningen zijn vlakbij. Beide scholen hebben een ruime parkeerplaats en overdekte fietsenstallingen.

Pensioen

Het Streek is aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Elke medewerker wordt aangemeld bij het ABP (deelname is verplicht). Uitgebreide informatie kun je vinden op www.abp.nl.

CAO en Arbeidsvoorwaarden

De cao voor het voortgezet onderwijs is van toepassing bij Het Streek. In deze cao staan de rechten en plichten van de werkgever en werknemer vermeld.

CSG Het Streek heeft ook een zeer aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket. Wij maken gebruik van FiscFree®. FiscFree® regelt voor werkgevers en hun medewerkers extra secundaire arbeidsvoorwaarden met belastingvoordeel.

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

Contact

CONTACT MET CSG HET STREEK

Samen leren, samen leven OP HET STREEK IN EDE!

Wij staan open voor alle vragen, op- of aanmerkingen. Geef het door via onderstaand contactformulier.Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Kopje.

Oudergebedsgroep

OUDERGEBEDSGROEP

VAN CSG HET STREEK

OUDERGEBEDSGROEP

Wij waarderen het bijzonder wanneer ouders betrokken zijn bij de school en dat ook willen laten zien. Dat gebeurt op onze locaties onder andere in de Oudergebedsgroep. Wilt u meer weten over of deelnemen aan de Oudergebedsgroep? Hier vindt u meer informatie.

Shelf Wood

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

Regelingen

REGELINGEN VAN HET STREEK

GOED GEREGELD BIJ HET STREEK

Regelingen van Het Streek

De meeste regelingen van Het Streek worden op het intranet gepubliceerd voor ouders, leerlingen en medewerkers. Op deze website vermelden we een aantal regelingen die voor nieuwe ouders en leerlingen, of andere belangstellenden, relevant zijn. Het gaat om:

 • Sociale Veiligheid
 • Integriteitscode
 • Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
 • Vrijwillige ouderbijdrage
 • Klachtenprocedure
 • Privacyverklaring

Naast deze regelingen kunt u ons Strategisch Beleidsplan en ons jaarverslag inzien. deze vindt u onderaan de pagina op de plank.

Sociale veiligheid

Het Streek wil een veilige school zijn. Dat gaat niet zomaar. Om die veiligheid voor iedereen te bewerkstelligen, moeten zowel leerlingen als ouders en medewerkers hieraan hun bijdrage leveren. Wij formuleren in het protocol sociale veiligheid duidelijk hoe wij tegen veiligheid en pesten aankijken en welke maatregelen wij nemen na een melding van pestgedrag.

Shelf Wood

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Door onze school staat het belang van de leerlingen voorop. Wanneer de ouders van een leerling gescheiden zijn, verstrekken wij relevante informatie over die leerling aan beide ouders. Daarmee houden wij ons aan de wettelijke regeling voor de informatieverstrekking aan gescheiden ouders.

Shelf Wood

Schoolkosten

Er zijn verschillende soorten schoolkosten in het voortgezet onderwijs:

 • Lesmateriaal dat leerlingen in een bepaald leerjaar nodig hebben, zoals schoolboeken en digitaal lesmateriaal. De kosten hiervan zijn voor Het Streek.
 • Persoonsgebonden materiaal dat langer dan een leerjaar meegaat, zoals rekenmachine en woordenboeken. De kosten hiervan zijn voor ouders.
 • Kosten voor extra activiteiten buiten het verplichte programma, zoals excursies, vieringen en Technasium. Het Streek vraagt hiervoor van ouders een vrijwillige bijdrage. Het Streek sluit leerlingen niet uit van deelname als hun ouders niet (kunnen) betalen.

Laptop

In veel klassen werken leerlingen met een eigen laptop. Het Streek adviseert ouders van deze klassen over de aan te schaffen apparatuur. We werken hiervoor samen met The Rent Company, die laptops levert via huurkoop. Het Streek vraagt ouders dit zelf aan te schaffen. Ouders kunnen ook zelf elders een eigen device aanschaffen.

Ouders die dit niet volledig kunnen betalen, kunnen een aanvraag doen voor een bruikleenregeling van The Rent Company.

De gemeente Ede biedt ouders die dit niet kunnen betalen een regeling aan voor de aanschaf van een laptop voor leerlingen die naar de brugklas gaan.

Persoonsgebonden materiaal

Ouders worden geïnformeerd over de materialen die aangeschaft moeten worden. Denk bijvoorbeeld ook aan een atlas, een agenda en sportkleding. Deze materialen blijven in het bezit van de leerlingen en kunnen (veelal) in volgende leerjaren weer gebruikt worden.

Schoolboeken en digitaal lesmateriaal

Ouders moeten in juli het juiste boekenpakker bestellen. De boekenlijst van onze school is te vinden op www.iddink.nl. De boeken worden thuis afgeleverd. Ouders van leerlingen in het praktijkonderwijs hoeven niets te doen. Vlak voor de zomervakantie moeten leerlingen de boeken weer op school inleveren. Wij brengen eventuele schade aan boeken of vermiste boeken in rekening bij de ouders.

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor extra activiteiten vraagt Het Streek een eigen vrijwillige bijdrage van ouders. Er is een bijdrage van 65 euro per jaar voor algemene schoolkosten. Hiervan worden bijvoorbeeld vieringen, projecten, sportdagen en kluishuur bekostigd. Daarnaast wordt er per excursie en extra programma een bedrag per leerling in rekening gebracht. Mede dankzij deze vrijwillige bijdragen kan Het Streek goed en aantrekkelijk onderwijs bieden aan de leerlingen. De gemeente Ede heeft een regeling voor het jaarlijks betalen van dit soort schoolkosten.

 • Het Streek e-mailt de facturen via de webshop WIS Collect naar ouders. Voor de algemene schoolkosten gebeurt dit in september.
 • Een excursie of extra programma kan worden geannuleerd als te weinig de factuur daarvoor betalen. In dat geval stort Het Streek betalingen die al zijn ontvangen terug.
 • Ouders kunnen via de webshop een bijdrage doen aan een fonds waaruit de kosten worden betaald voor ouders die niet (kunnen) betalen. Het Streek begroot jaarlijks een bijdrage hiervoor.
 • De gang van zaken rond de vrijwillige ouderbijdrage is geregeld in een reglement.
 • De vastgestelde vrijwillige ouderbijdragen zijn per locatie: Het Streek Lyceum & Het Streek College
Shelf Wood

Goed bestuur

Meer informatie over nevenfuncties, honorering en termijnen van de leden van de Raad van Toezicht vindt u in het jaarverslag.

Klachtenprocedure en klokkenluidersregeling

Het Streek is erop gericht een goede basis te leggen voor een succesvolle toekomst van onze leerlingen. Ongewenste situaties passen niet in dat streven. Wij doen er alles aan om die te voorkomen. Mocht het toch een keer misgaan, dan kunnen ouders en leerlingen bij de school terecht met hun klachten.

Integriteitscode

Deze code stelt normen voor het omgaan met elkaar binnen Het Streek en laat ons nadenken over ons gedrag. De integriteitscode moet vooral gezien worden als een hulpmiddel om het gesprek over ons gedrag en handelen te bevorderen en te ondersteunen. Met deze code wil het Streek een open cultuur creëren en bevorderen dat we elkaar kunnen aanspreken op ons gedrag en handelen, zowel naar leerlingen en ouders als naar elkaar.

Shelf Wood
Shelf Wood
Shelf Wood

Overig

Shelf Wood
Shelf Wood

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

Over het streek

de missie en visie van het streek

ruimte, vertrouwen, verantwoordelijkheid

ONZE MISSIE

Het is onze missie om op CSG Het Streek christelijk voortgezet onderwijs te verzorgen. Wij voelen ons daarbij geworteld in het Evangelie en hebben de Bijbel als bron van inspiratie. In ons onderwijs hebben wij oog en respect voor de diversiteit waarin de christelijke traditie tot uitdrukking komt. Wij bieden ruimte voor die diversiteit. Wij stimuleren de onderlinge ontmoeting en dialoog. Alle kinderen uit onze multiculturele en multireligieuze samenleving zijn welkom.

Vanuit de christelijke identiteit van Het Streek staat ‘Je naaste liefhebben als jezelf’ centraal als richtinggevende waarde. Deze waarde vertalen we naar vijf merkbare uitgangspunten voor werk en onderwijs:

 • Van betekenis willen zijn voor de ander en de maatschappelijke omgeving
 • Vertrouwen geven en betrouwbaar zijn
 • Anderen leren kennen en zoeken naar de dialoog
 • Initiatief en verantwoordelijkheid nemen
 • Aan de verdere ontwikkeling van je kwaliteiten werk je elke dag

ONZE VISIE

Op CSG Het Streek werken wij met een duidelijke visie. Deze verwoorden we kort en krachtig in drie kernbegrippen: ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Bij alles wat we doen – op alle niveaus van de schoolorganisatie – streven we ernaar om deze drie kernbegrippen steeds meer inhoud te geven.

Ruimte

We zijn nieuwsgierig naar wie je bent en nog gaat worden. We helpen je om je talenten telkens weer een stap hoger te brengen en te ontdekken dat je van betekenis bent voor jezelf en voor anderen.

Je krijgt van ons de ruimte om op allerlei manieren te leren en te ontdekken wat bij je past. We helpen je die ruimte te pakken, jezelf te leren kennen en dit te delen met anderen. Daar is lef voor nodig. Natuurlijk zal het weleens minder gaan of worden er fouten gemaakt. Samen vinden we altijd een oplossing en iedere dag is er weer een nieuwe kans. Jouw leerproces, met pieken en dalen, inspireert anderen om ook hun eigen weg te gaan.

Vertrouwen

We geloven in jou en in elkaar. Je kunt erop vertrouwen dat wij er alles aan doen om te zorgen dat het je gaat lukken op onze school. We vinden een open en gelijkwaardige dialoog daarbij heel belangrijk. De sfeer op school is veilig en respectvol. We zien elkaar staan, trekken samen op en leren elkaar echt kennen. Wij zijn in de kern verbonden met elkaar en behandelen de ander als onszelf.

Het vertrouwen dat je van ons krijgt en jouw ervaringen tijdens je reis door ons onderwijs leren je te vertrouwen op jezelf. Je staat stevig in je schoenen, stelt je persoonlijke doelen en ontdekt wat jij belangrijk vindt in je leven.

Verantwoordelijkheid

Wat ontroert jou en brengt je in beweging? Waarvoor voel jij je verantwoordelijk en welke bijdrage wil jij leveren? Samen met de mensen om je heen heb je invloed op hoe je omgeving eruit ziet. Je bent altijd deel van een groter geheel en anderen hebben van jou ook ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid nodig.

Jouw tijd op school geeft je de mogelijkheid om te ontdekken op welke wijze je van betekenis kan en wil zijn voor anderen en voor de samenleving. Door jou steeds meer verantwoordelijkheid te geven leer je zelf de regie over jouw plek in de wereld te pakken. Je bent waardevol en uniek, de wereld heeft het nodig dat jij er bent.

ONZE IDENTITEIT

Het Streek is een christelijke scholengemeenschap. Alle medewerkers onderschrijven de christelijke identiteit. De Bijbel en het leven van Jezus zijn voor ons een bron van inspiratie. Dat zie je terug in onze onderwijsvisie en in de manier waarop we met elkaar omgaan. Heel concreet is de christelijke identiteit ook terug te vinden in onze dagopeningen, godsdienstlessen of het vieren van christelijke feesten.

God heeft mensen lief en heeft je gemaakt precies zoals je bedoeld bent. Wij zien onze leerlingen en elkaar als waardevol en van betekenis. Iedereen is goed zoals hij/zij is en kan dat verder ontwikkelen. Als er eens iets is, blijven we tot het uiterste op zoek naar hoe we samen verder kunnen, omdat we tot in het diepst met elkaar verbonden zijn. Alle kinderen uit onze multiculturele en multireligieuze samenleving zijn welkom. We hebben respect voor de diversiteit in elkaars achtergronden.

Het Streek heeft een oudergebedsgroep. Wil je meer weten over of deelnemen aan de Oudergebedsgroep? Hier lees je meer informatie.

ONZE AMBITIES

We leven in een wereld die continu verandert. We weten niet hoe de samenleving eruitziet als de kinderen, die hun reis bij ons op school beginnen, ons weer verlaten. Het is essentieel dat leerlingen competenties ontwikkelen die nodig zijn om later succesvol te studeren en te werken. Gedegen vakkennis en de beheersing van basisvaardigheden zijn en blijven een groot deel van wat Het Streek bijdraagt aan de ontwikkeling van leerlingen. Met het oog op de toekomst en onze visie op onderwijs besteden we extra aandacht aan:

Toekomstgericht onderwijs

Het is belangrijk om leerlingen de juiste bagage mee te geven voor de toekomst. En die bagage is divers en daar richten wij ons op. Leerlingen leren omdat ze daar in de toekomst wat aan hebben, maar ze worden op onze school ook gestimuleerd om actief na te denken over hoe zij de toekomst (van mondiaal tot lokaal) zouden kunnen invullen. Ook dit is een onderdeel van het burgerschapsonderwijs. We stimuleren leerlingen om na te denken over een toekomstige wereld die leefbaar, veilig, gezond, duurzaam en rechtvaardig is. We denken hierbij niet alleen in problemen, maar juist ook in oplossingen.

Het Streek streeft er naar om nieuwe ontwikkelingen snel in te passen in het onderwijs. Dat kan gaan om pedagogische ontwikkelingen, didactische ontwikkelingen (formatief evalueren bijv.), maatschappelijke ontwikkelingen en technische ontwikkelingen.

Persoonsvorming

Vanuit christelijke waarden werken wij met de leerlingen en stimuleren daarmee dat ze van betekenis willen zijn voor anderen. Wij zien burgerschap als een maatschappelijke opdracht. Wij ontwikkelen zelfbewustzijn bij de jongeren op het gebied van identiteit en thema’s als inclusief denken en duurzaamheid.

Maatwerk

Iedere leerling heeft unieke kwaliteiten en dus een ander leerproces. Formatief evalueren helpt leerlingen inschatten wat ze al weten en kunnen. Vervolgens kunnen ze verbreden of verdiepen als ze al wat verder zijn of juist extra ondersteuning krijgen als dat nodig is. Voor extra begeleiding is er een stevige zorgstructuur binnen de school.

ONZE samenwerking

We staan als school middenin de samenleving. In allerlei verbanden werken we intensief samen met gemeente, bedrijven en onderwijs. Om de regio te ondersteunen in bijvoorbeeld onderwijs aan nieuwkomers (internationale schakelklas), het samen bouwen aan stevige leerlijnen van basis- naar voortgezet onderwijs en daarna, het bereiken van startkwalificaties op de arbeidsmarkt voor alle kinderen en het wekken van grotere interesse voor techniek. Zo is CSG Het Streek verenigd in het regionale samenwerkingsverband Sterk Techniek Onderwijs en één van de initiatiefnemers van Technodiscovery.

Kenniscampus Ede

Op de Kenniscampus Ede, waar onze beide locaties gevestigd zijn, vind je verschillende onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs (vo), mbo en hbo. We hebben goede contacten met alle andere scholen op de Kenniscampus.

VIA-scholen

CSG Het Streek maakt deel uit van het VIA-scholenverband: een samenwerking van elf scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Veluwe en omstreken. Deze samenwerking heeft onder meer als doel om van en met elkaar te leren.

Food Valley

CSG Het Streek ligt strategisch gunstig in de Food Valley. De gemeenten binnen de Food Valley, waaronder Ede, hebben de ambitie om de regio te ontwikkelen tot een internationale topregio voor kennis en innovaties op het gebied van gezonde en duurzame voeding!

Technodiscovery

Met TechnoDiscovery stimuleren we op een innovatieve manier dat er meer kinderen kiezen voor het vak techniek. Kinderen in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar zijn welkom om met hun school te komen kennismaken met de zeven werelden van techniek. CSG Het Streek vervult een prominente rol in de ontwikkeling en het bestuur van TechnoDiscovery.

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!