Onze Scholen

HET STREEK: ONZE SCHOLEN

Centraal op de Kenniscampus IN EDE

HET STREEK
LYCEUM

Het Streek Lyceum is een school voor mavo, havo, vwo en gymnasium. Lees alles over ons diverse aanbod. Wat denk je van Technasium op havo of vwo niveau? Of het Top programma voor hoogbegaafden. Kom je talenten ontwikkelen!

HET STREEK
COLLEGE

Het Streek College is een school voor pro, vmbo en mavo. Met theoretische en beroepsgerichte vakken leer je met kennis en zelfregie in de wereld te staan. Lees hier ook over de begeleiding van onze leerlingen.

HET STREEK
COLLEGE PRO

Het Streek College Pro is een school voor praktijkonderwijs. Wil jij graag leren door dingen te doen? Kom naar ons praktijkonderwijs. We kijken naar jouw kwaliteiten en geven jou de ruimte om te groeien.

HET STREEK LYCEUM

Het Streek Lyceum is een school voor mavo, havo, en vwo en bevindt zich op de Bovenbuurtweg in Ede. We staan in de regio bekend vanwege het diverse aanbod waarin onze leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen.

Technasium

Op Het Streek Lyceum kun je ook het Technasium volgen, zowel op havo als op vwo niveau. In een waar Technolab leren de kinderen vakken als wiskunde, natuurkunde, biologie, aardrijkskunde en beeldende vorming te combineren met onderzoek, ontwerp, toepassingen en oplossingen.

Gymnasium

Het Gymnasium leert de kinderen naast de taal en cultuur van de Grieken en de Romeinen om te filosoferen en te debatteren. Inzicht in een gedachtegoed van Plato of Socrates is ook in onze tijd nog steeds relevant.

Klik, blader en lees hier alle informatie over Het Streek Lyceum :

Shelf Wood

HET STREEK COLLEGE

Het Streek College is een school voor pro, vmbo en mavo en bevindt zich op de Zandlaan in Ede. We staan in de regio bekend vanwege de goede sfeer en sterke begeleiding van de kinderen, zoals huiswerkbegeleiding en het mentoraat.

Vakroute techniek

Techniek als onderbouwvak wordt nog niet op veel scholen in Nederland aangeboden. Op het Streek College vinden we het belangrijk dat kinderen al vanaf de eerste klas de mogelijkheid hebben om zich hierin te ontwikkelen.

Mavo GL

De mavo krijgt vorm als ‘gemengde leerweg’. Dat betekent dat leerlingen op Het Streek College meer ruimte hebben om in de praktijk bezig te zijn. De leerlingen maken eerder kennis met de beroepssectoren

GO!

GO! geeft leerlingen voor wie de overstap van de basisschool naar de middelbare school toch nog iets te groot lijkt extra maatwerk. Het is een tweejarige route in de onderbouw.

Klik, blader en lees hier alle informatie over Het Streek College:

Shelf Wood

Het Streek College praktijkonderwijs

In het Praktijkonderwijs worden de leerlingen voorbereid op de arbeidsmarkt. Door branchegerichte cursussen & stages krijgen leerlingen een beeld van hoe het werkende leven eruitziet. Ze leren door dingen te doen en uit te proberen. In allerlei oefensituaties. Na het praktijkonderwijs kunnen ze zelfstandig meedoen in de maatschappij.

Klik, blader en lees hier alle informatie over Het Streek College Pro:

Shelf Wood

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

Organisatie

DE ORGANISATIE VAN HET STREEK

bestuur, toezicht en directie

College van Bestuur

Sinds 1995 is CSG Het Streek dé christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Ede en omgeving. Het eenhoofdige College van Bestuur wordt gevormd door bestuurder Wilfred Nep. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid van CSG Het Streek en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Voor het College van Bestuur geldt het reglement College van Bestuur.

De bestuurder vormt met de rector van Het Streek Lyceum en de directeur van Het Streek College het directieoverleg (DO). Beleidsvoorstellen worden in het DO besproken en vastgesteld. De bestuurder is de formele gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Bestuur en directie worden ondersteund door de afdeling Bestuur en Managementondersteuning (BMO). Deze afdeling is gehuisvest in Het Streek College en omvat de afdelingen kwaliteit, financiën, HR, ICT, facilitair, communicatie en de leerlingenadministratie.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is de werkgever van de bestuurder en houdt toezicht op het beleid waarvoor de bestuurder eindverantwoordelijk is. Voor de raad geldt het reglement Raad van Toezicht. De raad bestaat uit de volgende personen:

 • dhr. drs. B.H.T. Roodink, voorzitter.
  Hoofdfunctie: zelfstandig adviseur;
 • mw. H. Jager, lid.
  Hoofdfunctie: opgavemanager Provincie Utrecht;
 • dhr. E.J. Fredriks, lid, lid auditcommissie.
  Hoofdfunctie: Financieel Directeur NVM Holding en Financieel Directeur Coöperatieve Vereniging NVM;
 • mw. S. Stokman-Prins, lid.
  Hoofdfunctie: juridisch adviseur en mediator;
 • mw. I. Lammerse, lid.
  Hoofdfunctie: voorzitter college van bestuur hogeschool.

Directie

De rector van Het Streek Lyceum en de directeur van Het Streek College zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid binnen hun school. Zij verantwoorden zich aan de bestuurder.  Met de teamleiders vormen zij per locatie het managementteam (MT) . Het managementstatuut regelt de verhouding tussen het College van Bestuur en de directie.

GMR

De medezeggenschap op CSG Het Streek bestaat uit een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op stichtingsniveau en medezeggenschapsraden (MR) en deelraden (DR) op locatieniveau. In elke raad denkt een afvaardiging van leerlingen, ouders en medewerkers mee over het beleid dat door bestuur of directie wordt voorgesteld. De inrichting van de medezeggenschap is beschreven in het medezeggenschapsstatuut.

Contact met de GMR gaat via de secretaris, de heer R.J. Visscher (secr.mr@hetstreek.nl)

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

Stichting

Samen leren, samen leven op het streek

CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS in Ede

Kinderen maken een reis door het onderwijs vanaf basisonderwijs tot en met een vervolgopleiding. Wij zijn ons ervan bewust dat we als middelpunt fungeren in die doorlopende leerlijn. Wij maken werk van goede relaties met basis- en vervolgonderwijs. We kijken samen naar de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding van de leerlingen. Het is de bedoeling dat dit voor alle leerlingen resulteert in een ononderbroken ontwikkelingsproces.

MISSIE & VISIE
van HET STREEK

Het is onze missie om christelijk voortgezet onderwijs te verzorgen. In ons onderwijs hebben wij oog en respect voor de diversiteit waarin de christelijke traditie tot uitdrukking komt.

DE ORGANISATIE
van HET STREEK

CSG Het Streek heeft een eenhoofdig College van Bestuur. Samen met de rector en directeur vormt hij het directieoverleg. Het bestuursbureau ondersteunt de CvB. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid.

DE SCHOLEN VAN
HET STREEK

CSG Het Streek heeft twee locaties op de Kenniscampus Ede: Het Streek Lyceum voor mavo, havo, vwo aan de Bovenbuurtweg en Het Streek College voor pro, vmbo en mavo op de Zandlaan.

WERKEN BIJ
HET STREEK

Ontwikkel jouw talenten en die van onze leerlingen! Het Streek is een opleidingsschool: stagiairs, leraren in opleiding, zij-instromers of mensen die alleen in deeltijd kunnen werken, zijn bij ons welkom.

De unieke scholen van het Streek in Ede

Volg een opleiding bij Het Streek Lyceum of Het Streek College!

Christelijk voortgezet onderwijs

Samen leren, samen leven OP HET STREEK IN EDE!

Het Streek
Lyceum

Het Streek Lyceum is een school voor mavo, havo, vwo en gymnasium. Lees alles over ons diverse aanbod. Wat denk je van Technasium op havo of vwo niveau? Of het Top programma voor hoogbegaafden. Kom je talenten ontwikkelen!

Het Streek
College

Het Streek College is een school voor pro, vmbo en mavo. Met theoretische en beroepsgerichte vakken leer je met kennis en zelfregie in de wereld te staan. Lees hier ook over de begeleiding van onze leerlingen. Neem een kijkje en kies wat het beste bij je past!

Het Streek
College Pro

Het Streek College Pro is een school voor praktijkonderwijs. Wil jij graag leren door dingen te doen? Kom naar ons praktijkonderwijs. We kijken naar jouw kwaliteiten en geven jou de ruimte om te groeien. Je bent van harte welkom!

ZIT JIJ IN GROEP 7 OF 8?

KOM NAAR HET STREEK IN EDE!

Voor het eerst naar de middelbare school, dat is leuk en spannend tegelijk! Ben jij nieuwsgierig hoe dat is? Neem hier een kijkje. Dan lees je alles over de verschillende leerstromen en kun je filmpjes en webinars bekijken. Je leest wanneer onze Open Dag is en wanneer de themamiddagen en open lessen zijn. En belangrijk: hoe jij je kunt aanmelden. Mis niks!

MEDEDELINGEN

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Welkom

Samen leren, samen leven OP HET STREEK!

Christelijk voortgezet onderwijs in Ede

Wij zijn Het Streek, dé christelijke scholengemeenschap in Ede en omgeving met hart voor onderwijs en mensen. Dat zie je en voel je wanneer je bij ons komt. Dat merk je aan de manier waarop we met elkaar omgaan en aan de manier waarop we tegen onderwijs aankijken. Wij geloven dat als je leert te denken met je hart, je de wereld kunt veranderen.

Iedereen is welkom op Het Streek. We hebben veel te bieden, van praktijkonderwijs, mavo, havo tot vwo en gymnasium. Van de Vakroute Techniek tot GeoFuture of Technasium, aangevuld met allerlei keuzevakken en buitenschoolse activiteiten.

We leren samen en we leven samen! Je bent bij ons van harte welkom.

CSG
Het Streek

Alle informatie over Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek vind je hier. Je leest hoe onze organisatie is georganiseerd en over onze visie en missie. Belangrijke documenten staan hier overzichtelijk bij elkaar.

Het Streek
Lyceum

Het Streek Lyceum is een school voor mavo, havo, vwo en gymnasium. Lees alles over ons diverse aanbod. Wat denk je van Technasium op havo of vwo niveau? Of het Top programma voor hoogbegaafden. Kom je talenten ontwikkelen!

Het Streek
College

Het Streek College is een school voor pro, vmbo en mavo. Met theoretische en beroepsgerichte vakken leer je met kennis en zelfregie in de wereld te staan. Lees hier ook over de begeleiding van onze leerlingen. Neem een kijkje en kies wat het beste bij je past!

Het Streek
College Pro

Het Streek College Pro is een school voor praktijkonderwijs. Wil jij graag leren door dingen te doen? Kom naar ons praktijkonderwijs. We kijken naar jouw kwaliteiten en geven jou de ruimte om te groeien. Je bent van harte welkom!

Zit jij in groep 7 of 8?

Kom naar Het Streek in Ede!

Voor het eerst naar de middelbare school, dat is leuk en spannend tegelijk! Ben jij nieuwsgierig hoe dat is? Neem hier een kijkje. Dan lees je alles over de verschillende leerstromen en kun je filmpjes en webinars bekijken. Je leest wanneer onze Open Dag is en wanneer de themamiddagen en open lessen zijn. En belangrijk: hoe jij je kunt aanmelden. Mis niks!

ANDERS DAN ANDERE SCHOLEN

de voordelen van het streek

Christelijk onderwijs

Het Streek is een christelijke scholengemeenschap. Alle medewerkers onderschrijven de christelijke identiteit. Wij zien onze leerlingen en elkaar als waardevol en van betekenis. Alle kinderen uit onze multiculturele en multireligieuze samenleving zijn welkom.

Hoge slagingspercentages

Op Het Streek Lyceum slaagt gemiddeld 98% bij de mavo, 92% bij havo en 98% bij vwo en gymnasium. Bij Het Streek College is dat gemiddeld 100% bij mavo vmbo, 97% bij kbl en 99% bij bbl. Gemiddeld 15% van onze leerlingen doet examen op een hoger niveau dan de basisschool adviseerde.

GEZONDE SCHOOL

Gezonde leerlingen presteren beter! Met de Gezonde School Aanpak creëren we bewustzijn voor een gezonde en actieve leefstijl. CSG Het Streek heeft het vignet ‘Gezonde School’, een kwaliteitskeurmerk als je structureel werkt aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen.

Samen leren, samen leven!

Samen bouwen we aan een inspirerende omgeving, waarin onze leerlingen zich ontwikkelen en kansen pakken. Het resultaat is belangrijk, maar de weg daar naartoe ook. We stimuleren leerlingen hun groeiproces te delen met anderen, binnen de school en ook daarbuiten.

volg ons op social media, Stay tuned!

OP HET STREEK IS ELKE DAG WAT TE BELEVEN!

Vandaag waren onze mavo 4-leerlingen op pad in Amsterdam 🚍 Voor een vakoverstijgende excursie godsdienst & geschiedenis bezochten de leerlingen verschillende plekken in de Joodse Buurt 👀#samenleren

Girlsday💪Meiden stimuleren om te kiezen voor een technische opleiding en een technisch beroep: dat was het doel vandaag! Onze technasium-meiden werden hartelijk verwelkomd bij @technodiscovery en @4ps 👩‍💻👩‍🔧#technasium #girlpower

Vorige week was er een toffe gymnasiummiddag met debat, quiz, sketches én een terugblik op de uitwisseling met een school in Duitsland 🗣️🏛️

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!