Bouw nieuw schoolgebouw Het Streek Lyceum officieel gestart

Enthousiaste leerlingen keken op het scherm in de aula mee hoe wethouder Meijer samen met de leerlingenraad het startsein gaf voor de bouw van het nieuwe schoolgebouw van Het Streek Lyceum.  Met een gezamenlijke krachtsinspanning ging symbolisch de eerste paal de grond in. Deze handeling markeert een belangrijk moment voor de leerlingen en alle medewerkers van de school. Vanaf nu zien ze naast het huidige gebouw het nieuwe schoolgebouw stap voor stap gebouwd worden.

Wethouder Leon Meijer vertelt: “Na jaren van voorbereiding is de bouw nu gestart. Wat een ontzettend mooi vooruitzicht dat de kinderen straks in een schoolgebouw les krijgen, die hen qua mogelijkheden ondersteunt bij het onderwijs dat zij hier krijgen.”

Jonas Moormann, voorzitter van de leerlingenraad: “Als het bouwproces meezit, is de oplevering in april 2024, het jaar dat ik examen doe voor mijn vwo-diploma. Ik kan dus nog net het nieuwe gebouw af zien en hopelijk daar mijn diploma in ontvangst nemen.”

De nieuwe voorzitter College van Bestuur van CSG Het Streek, Wilfred Nep, was tot eind 2022 rector van Het Streek Lyceum en sinds 2014 betrokken bij het voorbereidingsproces met de gemeente Ede. “Naar dit moment hebben we lang uitgekeken. Alle plannen en ideeën komen nu tot uitvoering. Het nieuwe gebouw biedt inderdaad meer mogelijkheden voor flexibiliteit en maatwerk voor de ruim 1.500 leerlingen, dat is noodzakelijk voor goed toekomstgericht onderwijs.”

Oplevering in eerste helft 2024
Het lokale Edese bouwbedrijf Kreeft bouwt het nieuwe schoolgebouw op hetzelfde terrein als waar nu het huidige schoolgebouw staat. Een deel van het gebouw is gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwbouw. Als alles voorspoedig verloopt, hebben de leerlingen na de meivakantie van 2024 les in het nieuwe gebouw.

Convenant StartCollege Ede ondertekend

Op woensdag 21 december ondertekenden wethouder Meijer, de directeur-bestuurders van de VO-scholen uit Ede en de bestuurder van COG het convenant StartCollege. Hiermee bevorderen de scholen en de gemeente, vanuit hun maatschappelijke opdracht, doorstroming van nieuwkomers van 12 tot 18 jaar naar het regulier voortgezet, het beroepsonderwijs of het vinden van een plaats op de regionale arbeidsmarkt.

De uitvoering van het convenant ligt bij het Streek College en het Dulon College. De verantwoordelijkheid van de centrale onderwijsopvang voor nieuwkomers in Ede ligt bij Het Streek College. Bij de Internationale Schakelklassen (ISK) in Bennekom en Ede worden jongeren voorbereid op deelname aan het regulier onderwijs. Met deze samenwerking tussen Het Streek en het Dulon College stromen de ISK-leerlingen, na het volgen van onder andere veel taalonderwijs, goed voorbereid door naar het MBO.

“Vanuit de ISK zijn docenten gedetacheerd naar Dulon om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden”, vertelt Cora Vinke, directeur van het Dulon College. “Zo krijgen zij optimale kansen voor het volgen van een beroepsopleiding. Deze docenten weten met welke problematiek de studenten te maken kunnen krijgen en hebben een persoonlijke band met ze. Dit helpt enorm in het creëren van gelijke onderwijskansen voor iedereen. Wij zijn er trots op om dit in samenwerking met Het Streek en de gemeente Ede vorm te mogen geven. In de toekomst willen we de samenwerking verder uitbreiden naar een nauwere samenwerking met het bedrijfsleven in de regio”.

Lesopvanger/toezichthouder (24-30 uur)

CSG Het Streek is een christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in de gemeente Ede.

Wij verzorgen een breed palet aan onderwijsvormen, van praktijkonderwijs tot gymnasium. Een extra accent is er binnen alle leerstromen voor de bèta vakken en techniek.

Binnen Het Streek Lyceum, de locatie aan de Bovenbuurtweg, verzorgen wij onderwijs voor de richtingen MAVO, HAVO en VWO, met specialisatie O&O en Bèta challenge.

Per 1 februari 2023 (of zoveel eerder als mogelijk) zijn wij op zoek naar een:

Lesopvanger/toezichthouder (24-30 uur per week)

Als lesopvanger / toezichthouder houdt u toezicht op klassen die zelfstandig werken door tijdelijke afwezigheid van een docent. De leerlingen werken onder uw supervisie aan een door de docent vooraf bepaalde taak, maken een toets of lezen een boek. Als lesopvanger/ toezichthouder wordt u in principe ingezet voor het opvangen van onderbouwklassen (leerjaar 1, 2 en 3) van de verschillende afdelingen van onze school (mavo, havo en vwo).

Daarnaast kunt u als lesopvanger/toezichthouder worden ingezet als ondersteuning bij andere schoolactiviteiten (bijvoorbeeld het mede begeleiden van projecten op school of buitenschoolse activiteiten).

Functie-eisen

Als lesopvanger/toezichthouder heeft u affiniteit met de doelgroep (12 tot 15 jaar). Ervaring met het werken met deze doelgroep is een pré. Verder beschikt u bij voorkeur over de volgende eigenschappen:

  • U bent duidelijk en consequent
  • U bent stressbestendig en kunt goed omgaan met veranderende situaties
  • U bent communicatief sterk
  • U werkt zelfstandig
  • U bent in staat om lichte administratieve taken (bijvoorbeeld administreren van aan- of afwezigheid van leerlingen) uit te voeren

Wij bieden

  • het eerste jaar een tijdelijke functie met uitzicht op een vaste benoeming;
  • omvang van de baan: 24 tot 30 uur per week, verdeeld over drie of vier werkdagen (in overleg te bepalen)
  • salaris gebaseerd op de CAO VO in schaal 4 waarbij inschaling plaatsvindt op basis van relevante werkervaring en opleiding
  • aanstelling vindt plaats onder voorbehoud van het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrine Lankhaar, teamleider: glr@hetstreek.nl.

Sollicitatie + CV gegevens kunt u tot uiterlijk dinsdag 10 januari 2023 mailen naar vacature.lyceum@hetstreek.nl.

 

Wilfred Nep nieuwe bestuurder van CSG Het Streek per 1 januari 2023

De Raad van Toezicht is verheugd te kunnen meedelen, dat Wilfred Nep per 1 januari 2023 is benoemd als voorzitter College van Bestuur van CSG Het Streek.

Met de benoeming van de heer Nep kan de ingezette koers van Het Streek verder worden uitgebouwd. Belangrijke doelstelling daarbij is om Het Streek nog beter te positioneren als christelijke scholengemeenschap in Ede en omgeving.

Vertrek Gertjan van der Molen als voorzitter College van Bestuur CSG Het Streek

Gertjan van der Molen vertrekt per 1 oktober 2022 als voorzitter van het College van Bestuur van CSG Het Streek. De Raad van Toezicht verleent hem per die datum ontslag. Gertjan van der Molen wordt voorzitter College van Bestuur van Portuur, Stichting voor voortgezet onderwijs Achterhoek en Twente.

Gertjan van der Molen is bijna 6 jaar voorzitter College van Bestuur geweest van CSG Het Streek. De Raad van Toezicht betreurt het zeer dat Gertjan besloten heeft om Het Streek te verlaten. Er is grote waardering en dank vanuit de Raad van Toezicht. Gertjan heeft 6 jaar lang zijn energie gegeven aan de ontwikkeling van Het Streek. We hebben veel waardering voor de wijze waarop hij Het Streek heeft gepositioneerd en geleid.

Wij gunnen Gertjan van der Molen van harte deze mooie uitdaging bij Portuur. Met zijn vertrek verliezen wij een mensgericht en inspirerend bestuurder met een drive om samen met alle medewerkers, leerlingen, professionals en het werkveld oplossingen te bedenken voor vraagstukken die spelen in het voortgezet onderwijs.

Gertjan kijkt met veel dankbaarheid terug op zijn jaren bij Het Streek: “De afgelopen 6 jaar heb ik een uitstekende samenwerking ervaren in de organisatie maar ook daarbuiten. Er zijn veel mooie ontwikkelingen gerealiseerd. Voor mijzelf heb ik vastgesteld dat ik toe ben aan een nieuwe omgeving en de uitdagingen die daar bij horen. Portuur biedt mij die uitdaging. Daarbij ligt het in de Achterhoek en Twente, de plek waar ik woon en geboren ben. Ik heb het volste vertrouwen dat Het Streek uitstekend in staat is het mooie toekomstperspectief, zoals verwoord in het zojuist vastgestelde strategisch beleidsplan, vorm te kunnen geven.”

Ben Roodink
Voorzitter Raad van Toezicht CSG Het Streek

Handtekening

handtekeningen Streek Mail

Samen leren, samen leven OP HET STREEK IN EDE!

Hieronder kunt u de benodigde handtekening downloaden.

PRO

BMO

Search

Zoeken in de Het Streek website

Samen leren, samen leven OP HET STREEK IN EDE!

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

404

404: Pagina niet gevonden

Samen leren, samen leven OP HET STREEK IN EDE!

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!