Datalek bij inleverproces Iddink boeken – risico klein

Geplaatst op Categorieën Algemeen

Bij het proces voor het inleveren van schoolboeken aan het einde van schooljaar, wordt gebruik gemaakt van de website van Iddink Learning Materials B.V. Het is een korte periode mogelijk geweest om misbruik te maken van de link die wordt gebruikt om in te loggen op deze website. Daardoor was het mogelijk om de gegevens van een leerling van een andere (willekeurige) school te bekijken. Het gaat om de naam, adres (zonder huisnummer), postcode, woonplaats, schoolinformatie en de schoolboeken van dit schooljaar.

Nadat Iddink op de hoogte is gesteld van dit datalek, heeft zij de nodige maatregelen genomen en de link aangepast. Iddink heeft het datalek onderzocht en geeft aan dat de kans klein is dat er misbruik is gemaakt van de gegevens van leerlingen.

Ons advies aan u is:

  • Let op e-mails, sms-berichten of telefoontjes waarin om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, zelfs als het lijkt alsof het bericht van Iddink of de school is. Iddink en de school vragen nooit om op deze manier persoonlijke gegevens te verstrekken.
  • Ga niet in op verzoeken in een e-mail om in te loggen of om te betalen voor schoolboeken. De school informeert de leerlingen en hun ouders als er actie wordt gevraagd om schoolboeken en lesmateriaal te bestellen of te betalen.
  • Pas op voor e-mails die hyperlinks of bijlagen bevatten, klik niet op deze links tenzij je hebt vastgesteld dat de e-mail betrouwbaar is en de link te vertrouwen is (dit kan bijvoorbeeld door de link te controleren via www.checkjelinkje.nl).
  • Pas op voor e-mails of sms-berichten met spelfouten, vreemde afzenders, ander dan Nederlands taalgebruik of iets anders ongewoons.